QlikWorld 2020 Global Conference. Join us to discover how to get the most from your data. Act fast. Register now and save.

Eylemleri geri alma ve yineleme

Sayfa görünümünde veya hikaye anlatımı görünümünde düzenleme yaparken, Undo ve Redoseçeneğine tıklayarak veya Ctrl + Z ve Ctrl + Y klavye kısayollarını kullanarak işlemlerinizi geri alabilir ya da yineleyebilirsiniz.

Sayfa görünümünde

Sayfa görünümünde çalışırken, eylem günlüğü şu koşullarda temizlenir:

  • Çalıştığınız sayfadan ayrıldığınızda.
  • Varlıklar panelinde değişiklikler yaptığınızda.

Hikaye anlatımı görünümünde

Hikaye anlatımı görünümünde düzenleme yapılırken, eylem günlüğü şu koşullarda temizlenir:

  • Hikaye anlatımı görünümünden ayrıldığınızda.
  • Hikaye anlatımı oynatma moduna girdiğinizde.
  • Kaynağa git kısayol menüsü seçeneğiyle sayfa görünümüne gidin.
Warning: Efekt içeren eylemler, eylem günlüğüne eklenmeyecektir. Bir efekt eklediyseniz şu öğeye tıkladığınızda silinmeyecektir: Undo (bunun yerine bu, anlık görüntünün kısayol menüsünden yapılır).