Anlık görüntüde veri noktalarını vurgulama

Herhangi bir değer efektinin uygulandığı anlık görüntü için vurgulanacak belirli bir veri noktası seçilebilir.

Aşağıdakileri yapın:

  1. Hikaye anlatımı görünümündeyken, bir slaytta uygulanan Herhangi bir değer efektine sahip bir anlık görüntü seçin.

  2. Anlık görüntüde Ñ seçeneğine tıklayın.

    Veri noktaları listesini içeren bir diyalog penceresi görünür.

  3. Listedeki veri noktalarından birine tıklayın.

    Not: Doğrudan anlık görüntüdeki veri noktalarına da tıklayabilirsiniz.
  4. Anlık görüntünün dışına tıklayın.

Seçilen veri noktası, anlık görüntüde vurgulanır.