Qlik Sense içinde yapabilecekleriniz ve görebilecekleriniz

Qlik Sense içinde görebilecekleriniz ve yapabilecekleriniz, Qlik Sense sistem yöneticinizin size verdiği erişim haklarına bağlıdır. Erişim denetimi, kullanıcı erişimini denetlemeyi ve kaynaklar (uygulamalar, sayfalar, vb.) için izinler ayarlamayı içerir, ancak erişiminiz olan verileri denetlemez.

Qlik Sense varsayılan bir davranışa sahiptir, örneğin:

  • Bunu yalnızca yayınlanmayan uygulamanın sahibi görebilir.
  • Bir uygulama, yayınlandıktan sonra değiştirilemez.
  • Yalnızca klasöre erişimi olan kullanıcılar bu klasördeki uygulamaları görebilir.

Bu, yalnızca uygulama belirli bir durumdayken veya size erişim izni verilmişse kullanıcı arayüzünün bazı bölümlerini görebileceğiniz ya da bazı eylemleri gerçekleştirebileceğiniz anlamına gelir.

Note:

Qlik Sense Enterprise hub'ında uygulamalar oluşturabilir, geliştirebilir ve tüketebilirsiniz (görüntüleme). Uygulamaları yalnızca bulut hub'ında tüketebilirsiniz.

Qlik Sense yetkilendirmesi ve erişimi Qlik Management Console içinde yapılandırılır.