Veri kod dosyasıyla veri yükleme

Qlik Sense, çeşitli veri kaynaklarına bağlanmak ve bunlardan veri almak için veri yükleme düzenleyicisinde yönetilen veri kod dosyasını kullanır. Kodun içinde, yüklenecek alanlar ve tablolar belirtilir. Veri yapısı, kod deyimleri ve ifadeler kullanılarak da yönlendirilebilir. Verileri veri yöneticisini kullanarak Qlik Sense hizmetine yüklemek de mümkündür, ancak veri yükleme komut dosyası oluşturmak, düzenlemek ve çalıştırmak istediğinizde veri yükleme düzenleyicisi kullanmanız gerekir.

Veri yüklemesi sırasında, Qlik Sense verileri ilişkilendirmek için farklı tablolardan ortak alanları (anahtar alanlar) tespit eder. Uygulamada verilerin elde edilen veri yapısı, veri modeli görüntüleyicisinde izlenebilir. Veri yapısındaki değişiklikler, tablolar arasında farklı ilişkilendirmeler elde etmek için alanlar yeniden değiştirilerek gerçekleştirilebilir.

Veri Qlik Sense içine yüklendikten sonra, uygulamada depolanır. Uygulama, programın fonksiyonelliğinin merkezidir ve verilerin ilişkilendirildiği kısıtlamasız tutumla, çok fazla sayıdaki olası boyutlarıyla, analiz hızıyla ve kompakt boyutuyla nitelendirilir. Uygulama açıkken RAM içinde tutulur.

Veri yükleme düzenleyicisi hakkında daha fazla bilgi edinmek için bkz. Veri yükleme düzenleyicisini kullanma.

Kod söz dizimi ve veri yapıları hakkında daha fazla bilgi edinmek için bkz. Kod söz dizimini ve veri yapılarını anlama.

Veri ve alanlar hakkında daha fazla bilgi edinmek için bkz. Veri ve alanlara ilişkin ana esaslar.

Qlik Sense içinde analiz her zaman, uygulamanın veri kaynaklarına doğrudan bağlı olmadığı bir sırada gerçekleşir. Bu nedenle, verileri yenilemek için kodu çalıştırarak verileri yeniden yüklemeniz gerekir.

Veri yöneticisi ve veri kod dosyası arasındaki etkileşim

Veri yöneticisi'nde veri tabloları eklediğinizde, veri kod dosyası kodu oluşturulur. Veri yükleme düzenleyicisinin Otomatik oluşturulan bölümünde kodu görüntüleyebilirsiniz. Ayrıca oluşturulan kodun kilidini kaldırmayı ve kodu düzenlemeyi de seçebilirsiniz; ancak bunu yaptığınızda, veri tabloları artık Veri yöneticisi'nde yönetilmeyecektir.

Varsayılan olarak, kod dosyasında tanımlanan veri tabloları Veri yöneticisi'nde yönetilmez. Yani, verilere genel bakışta tabloları görebilirsiniz, ancak Veri yöneticisi'nde tabloları silemez veya düzenleyemezsiniz ve ilişkilendirme tavsiyeleri kodla yüklenen tablolar için sağlanmaz. Ancak kodlanmış tablolarınızı Veri yöneticisi ile eşitlerseniz, bunlar Veri yöneticisi'ne yönetilen kodlanmış tablolar olarak eklenir.

Warning:

Tabloları eşitlediyseniz, başka bir sekmede Veri yöneticisi açıkken veri yükleme düzenleyicisinde değişiklik yapmamalısınız.

Eşitlenmiş tablolar hakkında daha fazla bilgi edinmek için bkz. Veri yöneticisi'nde kodlanmış tabloları eşitleme.

Kod bölümleri ekleyebilir ve Veri yöneticisi'nde oluşturulan veri modeliyle gelişen ve etkileşim kuran kod oluşturabilirsiniz, ancak dikkatli olmanız gereken bazı noktalar vardır. Yazdığınız komut dosyası kodu, Veri yöneticisi veri modeliyle çakışabilir ve aşağıdaki gibi durumlarda sorunlara yol açabilir:

  • Kodda Veri yöneticisi ile eklenen tabloların yeniden adlandırılması veya kaldırılması.
  • Alanların Veri yöneticisi ile eklenen tablolardan kaldırılması.
  • Veri yöneticisi ile eklenen tablolar ve kodda yüklenen tablolar arasında birleştirme.
  • Veri yöneticisi ile eklenen tablolardaki alanlarla Qualify deyiminin kullanılması.
  • Kodda Resident kullanılarak Veri yöneticisi ile eklenen tabloların yüklenmesi.
  • Oluşturulan kod bölümünün ardından komut dosyası kodu eklenmesi. Veri modelinde meydana gelen değişiklikler Veri yöneticisinde yansıtılmaz.

Veri yükleme komut dosyası hakkında daha fazla bilgi edinmek için bkz. Veri kod dosyasını düzenleme.