GetObjectField - grafik fonksiyonu

Bu fonksiyon boyutun adını döndürür. Index, kullanılan boyutlardan hangilerinin döndürülmesini gerektiğini belirten isteğe bağlı bir tamsayıdır.

Note: Bu fonksiyonun, bir grafiğin başlık etiketinde kullanılması mümkün değildir.

Syntax:  

GetObjectField ([index])

Example:  

GetObjectField(2)