Alias

alias deyimi, kendisini takip eden kod içinde oluştuğunda yeniden adlandırılacak bir alana göre bir takma isim ayarlamak için kullanılır.

Syntax:  

alias fieldname as aliasname {,fieldname as aliasname}

Arguments:  

Bağımsız Değişken Açıklama
fieldname Kaynak verilerinizdeki alanın adı
aliasname Yerine kullanmak istediğiniz bir takma isim

See also: