Exists - kod fonksiyonu

Exists(), veri kod dosyasında alana daha önce belirli bir alan değerinin yüklenip yüklenmediğini belirler. Fonksiyon TRUE ya da FALSE sonucunu döndürdüğünden, bir LOAD deyiminin veya bir IF deyiminin where cümlesinde kullanılabilir.

Syntax:  

Exists(field_name [, expr])

Return data type: Boole

Arguments:  

Bağımsız Değişken Açıklama
field_name Aranacak alan adı olarak değerlendirilen bir ad veya dize ifadesi. Alan kod tarafından o ana kadar yüklenmiş verilerin içinde mevcut olmalıdır.
expr field-name içinde belirtilen alanda aranacak alan değeri olarak değerlendiren bir ifade. Atlandığı takdirde, geçerli kaydın belirtilen alandaki değeri alınır.