Bulut hub'ı

Qlik Sense Enterprise dağıtımınıza bağlı olarak, Qlik Sense başlatıldığında bulut hub'ına ulaşabilirsiniz. Bulut hub'ında, uygulama oluşturabilir, paylaşabilir ve uygulamalarla etkileşimde bulunabilirsiniz.

Bulut hub'ı üç bölüme ayrılmıştır:

 • Ana Sayfa
 • Keşfet
 • Profiliniz

Ana Sayfa

Bulut hub'ına oturum açtığınızda, Ana sayfa görüntülenecektir. Ana sayfa'da; erişiminizin olduğu son eklenen uygulamalar, sık kullanılan uygulamalarınız ve son eklediğiniz koleksiyonlar görüntülenir.

Bulut hub'ı Ana sayfa bölümü

The Home page of the cloud hub

Keşfet

Keşfet bölümünde, erişiminiz olan uygulamaları ve alanları görüntüleyebilirsiniz. Ayrıca yeni uygulamalar ve alanlar oluşturabilirsiniz. Daha fazla bilgi edinmek için bkz. Bulut hub'ında uygulamalar oluşturma. Varsayılan olarak, Keşfet erişiminizin olduğu alanlardan olan tüm uygulamaları görüntüler. İlgili alandaki uygulamaları görüntülemek için alanlar açılır menüsünden alanları ayrı ayrı seçebilirsiniz.

Uygulamaları, kutucuk görünümü veya liste görünümü şeklinde görüntüleyebilirsiniz. Ayrıca, uygulamaları etikete göre filtreleyebilirsiniz. Uygulamaları etikete göre filtrelerken sadece erişiminizin olduğu en az bir uygulamayı içeren etiketleri görürsünüz.

Uygulamalar alfabetik olarak, oluşturulma tarihine göre veya değiştirilme tarihine göre sıralanabilir. Uygulamaları, sahip olduğunuz uygulamalara göre veya diğerlerinin sahip olduğu uygulamalara göre filtreleyebilirsiniz.

Bulut hub'ı Keşfet bölümü

The Explore section of the cloud hub

Profil

Profiliniz, hem Kişisel alanda hem de paylaşılan alanlardaki bulut hub'ına eklediğiniz uygulamaları, favorilerinizi ve kişisel koleksiyonlarınızı görüntülemenize olanak sağlar. Profil simgenize tıklayarak profilinize erişebilirsiniz. İçeriğiniz bölümünde yeni uygulamalar oluşturabilirsiniz. Koleksiyonlarınız bölümünde koleksiyon oluşturabilir ve görüntüleyebilirsiniz. Daha fazla bilgi edinmek için bkz. Bulut hub'ında uygulamalar oluşturma.

Uygulamalar alfabetik olarak, oluşturulma tarihine göre veya değiştirilme tarihine göre sıralanabilir.

Bulut hub'ında profil simge menüsü açık olan bir profil

A profile from the cloud hub

Uygulamalar

Profilinizdeki hem Keşfet hem de İçeriğiniz bölümünde bulut hub'ına uygulamalar ekleyebilirsiniz. Yeni uygulamalar oluşturabilir, mevcut uygulamaları çoğaltabilir veya uygulamalar yükleyebilirsiniz. Bulut hub'ından veya diğer Qlik Sense sürümlerinden dışa aktarılmış uygulamalar yükleyebilirsiniz. Uygulamalarınızı özel tutabilir veya bunları diğer bulut hub'ı üyeleriyle paylaşabilirsiniz. Qlik Sense uygulamaları hakkında daha fazla bilgi için bkz. Uygulamalar oluşturma .

Bulut hub'ındaki her bir uygulama; uygulama adını, açıklamasını, sahibini ve değiştirilme tarihini görüntüler. Açmak için uygulamaya tıklayabilirsiniz. simgesine tıklayarak More uygulama için aşağıdakiler dahil, daha fazla seçeneği görüntüleyebilirsiniz:

 • Uygulama ayrıntılarını görüntüleme

  Ayrıntılar uygulama bilgilerine bir genel bakış sağlar. Uygulamanın oluşturulma, son değiştirilme ve son yeniden yüklenme tarihlerini gösterir. Ayrıntılar ayrıca uygulamaya uygulanan etiketleri ve uygulamaya kimlerin erişebileceğini gösterir. Yanı sıra Ayrıntılar içinden bir uygulamanın yeniden yüklenme geçmişini görüntüleyebilirsiniz.

 • Uygulamayı paylaşma

  Uygulamayı bulut hub'ının diğer tüm üyeleriyle paylaşabilirsiniz. Paylaşmak, bulut hub'ının diğer üyelerine uygulamanızı okuma erişimi sağlar.

  Bulut hub'ında uygulamaları paylaşma

 • Uygulamayı düzenleme

  Uygulama adını, açıklamasını, ve alanını değiştirebilirsiniz.

  Bulut hub'ında uygulama ayrıntılarını düzenleme

 • Uygulamayı çoğaltma

  Uygulamanızın bir kopyasını oluşturabilirsiniz.

  Bulut hub'ında uygulamaları çoğaltma

 • Uygulamayı yeniden yükleme

  Uygulama verilerini manuel olarak yeniden yükleyebilirsiniz.

  Uygulama verilerini el ile yükleme

 • Uygulama için yeniden yüklemeyi zamanlama

  Uygulama verilerini yeniden yüklemeyi otomatik hale getirmek için zamanlama oluşturabilirsiniz.

  Uygulama verilerini yüklemeyi zamanlama

 • Uygulamayı silme

  Uygulamayı bulut hub'ından silebilirsiniz.

  Bulut hub'ında uygulama silme

Alanlar

Alanlar, bulut hub'ında uygulamaların saklandığı bölümlerdir. Alanlar, paylaşılan veya kişisel alan olabilir.

Tüm kullanıcılar, oluşturdukları uygulamaların varsayılan olarak depolandığı yerde bir kişisel alana sahiptir. Kişisel alanlar özeldir, ancak kişisel alanda olan uygulamalar diğer bulut hub'ı üyeleriyle paylaşılabilir. Kişisel alandan uygulamalar paylaşma hakkında daha fazla bilgi için bkz. Bulut hub'ında uygulamaları paylaşma.

Professional lisansı olan kullanıcılar paylaşılan alanlar oluşturabilir. Paylaşılan alanlar ilk oluşturulduğunda özeldir. Paylaşılan alanlar, uygulamaların iş birliği içinde geliştirilmesine olanak sağlar. Alanlar ayrıca alandaki uygulamalara erişimi kısıtlar. Alandaki uygulamalara erişim, alana üyeler eklenerek verilir.

Keşfet içindeki açılır menüden erişiminiz olan alanları seçebilirsiniz. Alanlar açılır menüsünden ayrıca yeni alanlar oluşturabilirsiniz.

Daha fazla bilgi edinmek için bkz. Paylaşılan alanlarda çalışma.

Bulut hub'daki uygulamaları düzenleme

Uygulamaları; etiketleri, özel koleksiyonları ve sık kullanılanları kullanarak düzenleyebilirsiniz.

İlgili uygulamalarla gruplandırmak için uygulamalarınıza etiketler ekleyebilirsiniz. Uygulamalar, oluşturulma sırasında veya uygulama düzenlenirken etiketlenebilir. Sadece kendi uygulamalarınızı veya düzenleme izninizin olduğu alandaki uygulamaları etiketleyebilirsiniz. Etiketler bulut hub'ında paylaşılır ancak sadece kendi etiketlerinizi veya sizinle paylaşılan uygulamalara atanmış etiketleri görüntüleyebilirsiniz.

Özel koleksiyonla uygulamaları düzenleyebilirsiniz. Koleksiyonlar, kendi uygulamalarınızın yanı sıra diğer bulut hub'ı üyelerinin uygulamalarını da gruplandırmanıza olanak sağlar. Özel koleksiyonlar diğer bulut hub'ı üyeleriyle paylaşılmaz. Özel koleksiyona bir uygulama eklemek için uygulamadaki artı simgesine tıklayın. Açılan pencerede ayrıca uygulamayı koleksiyondan kaldırabilir veya yeni bir koleksiyon oluşturabilirsiniz.

Ayrıca uygulamaları sık kullanılanlara ekleyebilirsiniz. Bir uygulamayı sık kullanılanlara eklemek için uygulamadaki yıldız simgesine tıklayın. Sık kullanılanlar öğesini görüntülemek için profil simgenize tıklayın ve ardından Sık kullanılanlar'ı seçin.