QlikWorld 2020 Global Conference. Join us to discover how to get the most from your data. Act fast. Register now and save.

Varsayılan yer işaretlerini ayarlama

Bir uygulama için varsayılan yer işareti ayarlayabilirsiniz. Varsayılan yer işareti belirterek uygulama tüketicinizin yayınlanan uygulamanızdaki sayfaları açtığında gördüğü varsayılan seçimleri belirleyebilirsiniz.

Varsayılan yer işaretlerini kullanırken aşağıdakileri dikkate alın:

  • Yalnızca yayınlanmayan bir uygulamada varsayılan yer işareti ayarlayabilir veya kaldırabilirsiniz.
  • Bir uygulama için yalnızca bir varsayılan yer işareti ayarlayabilirsiniz.
  • Bir sayfayı görüntülerken varsayılan yer işaretini temizleyebilirsiniz. Ancak sayfayı yeniden açtığınızda veya yeniden yüklediğinizde yer işareti uygulanır.
  • Yayınlanan uygulamada uygulama tüketicisi, varsayılan yer işaretini temizleyebilir ve başka seçimler yapabilir. Ancak uygulama tüketicisi bir sayfayı yeniden açtığında veya yeniden yüklediğinde varsayılan yer işareti yeniden uygulanır.
  • Bir uygulamayı çoğalttığınızda varsayılan yer işareti, uygulama ile çoğaltılır.

Yer işaretleri hakkında daha fazla bilgi için bkz. Seçimler için seçim imi oluşturma.

Uygulama tüketicinize yönelik belirli seçimleri vurgulamak üzere bir alan için Her zaman bir seçilen değer ile birlikte varsayılan bir yer işareti kullanabilirsiniz. Her zaman bir seçilen değer hakkında daha fazla bilgi için bkz. Her zaman bir seçili değer.

Varsayılan yer işareti ayarlama

Aşağıdakileri yapın:

  1. Bir sayfanın araç çubuğunda > seçeneğine tıklayın. Yer İşaretleri penceresi açılır.
  2. Mevcut bir yer işaretine sağ tıklayın ve Uygulama varsayılanı olarak seçimleri ayarla seçeneğine tıklayın. Yer işaretinin yanına, yer işaretinin uygulama varsayılanı olduğunu belirten bir simge eklenir.
  3. Yer işaretine tıklayın. Yer İşaretleri penceresi kapanır. Yer işareti, üst araç çubuğunda gösterilir ve seçimler uygulamada gösterilir.
  4. Varsayılan yer işaretinin düzgün şekilde çalıştığını test etmek için uygulamayı kapatıp yeniden açın. Bir sayfayı açtığınızda varsayılan yer işareti ve seçimler gösterilmelidir.

Varsayılan olarak bir yer işaretini kaldırmak için yayınlanmamış uygulamada Yer İşaretleri penceresini açın ve varsayılan yer işaretine sağ tıklayın. Uygulama varsayılanı olarak seçimleri kaldır seçeneğine tıklayın.

Yer işaretleri oluşturma hakkında daha fazla bilgi için bkz. Seçim imleri oluşturma.