Changing the title and description of an app

You can change the title and description of your apps. When creating a new app, the name of the app is used as its title. When you change the title, the name of the app is not changed.

Aşağıdakileri yapın:

  1. In the app overview, click @ in the app details area.
  2. Başlık ve Açıklama'yı düzenleyin.
  3. Düzenlemeyi durdurmak için m seçeneğine tıklayın.

Yaptığınız değişiklikler kaydedilir.

Not: You can only change the title and description of an unpublished app.