Ana içeriğe geç

Bulut hub'larında İçgörüler için önceki etkileşimlere dayalı öğrenme

İçgörüler, grafikler oluşturmak için alanların nasıl kullanıldığını görmek amacıyla bir uygulamayı analiz edebilir. Qlik Precedents Service, İçgörüler uygulamada her açıldığında uygulamaları analiz eder.

Hizmet, uygulamadaki veri alanlarının ve ana öğelerin kullanımını inceler. Böylece İçgörüler, uygulamanın veri modeli için toplamalar, boyutlar ve hesaplamalar oluşturmak üzere önceki etkileşimleri öğrenir.

Uygulama analizi, alanlardaki verileri incelemez; yalnızca veri tablolarını, alan adlarını ve bunların nasıl kullanıldığını inceler. Öğrenilen önceki etkileşimler yalnızca önceki hesaplamaların öğrenildiği uygulamaya uygulanır.

Paylaşılan alandaki bir uygulama için, uygulamadan öğrenilen önceki etkileşimler, kullanıcılar arasında paylaşılır. Kullanıcılardan öğrenilen önceki etkileşimler paylaşılmaz ve uygulamaya erişimi olan her bir bulut hub'ı kullanıcısı için benzersizdir.

İçgörüler'in bir uygulamadan önceki etkileşimleri öğrenmesini istemiyorsanız söz konusu uygulamada İçgörüler'i devre dışı bırakabilirsiniz. Paylaşılan uygulama için, bir kullanıcı İçgörüler'i devre dışı bırakırsa İçgörüler tüm uygulama kullanıcıları için devre dışı bırakılır. Daha fazla bilgi edinmek için bkz. Bir uygulamada İçgörüler'i devre dışı bırakma.