Ana içeriğe geç Tamamlayıcı içeriğe geç

Uygulamalar oluşturma

Qlik Sense uygulamaları veriler içerir ve bu verileri keşfetmek için görselleştirmeleri kullanır. Görselleştirmelere seçimler uygulayarak keşifler yapın.

Bir uygulamanın temelini, veri modelini ve komut dosyasını oluşturur. Hesaplamalar ve boyutlar, grafik oluşturmak için kullanılan yeniden kullanılabilir veri öğeleridir. Sayfalar ve hikayeler, görselleştirmelerinizi görüntüler ve düzenler. Yer işaretleri, bir sayfada belirli bir seçim durumunu kaydetmenin kolay bir yoludur.

Building blocks of an app.

Uygulamayı oluşturan kişi, otomatik olarak sahibi olur. Bir uygulama, erişim haklarına bağlı olarak yeniden kullanılabilir, değiştirilebilir ve başkalarıyla paylaşılabilir.

Bilgi notu.qvf dosya biçimi, özel bir biçimdir.

Temeller

Veri yöneticisi ve Veri yükleme düzenleyicisi

Veri yöneticisi hızlıca veri eklemenize ve verileri dönüştürmenize olanak sağlar. Veri tablolarını da ilişkilendirebilirsiniz. Veri yükleme düzenleyicisi, bir veri kaynağına bağlanıp verileri almak için kodları kullanır. Bkz. Veri yöneticisi ile uygulamalardaki verileri yönetme ve Veri yükleme düzenleyicisini kullanma.

Veri modeli

Yüklenen veriler bir veri modelinde yapılandırılır. Uygulamanız için en iyi veri modelini oluşturmak için verilerinizi yeniden yükleyebilirsiniz. Bkz. Veri modelini görüntüleme.

Hesaplamalar

Hesaplamalar, görselleştirmelerde kullanılan hesaplamalardır. Hesaplamalar, bir veya birkaç alanla birleştirilmiş Sum veya Max gibi toplama işlevlerinden oluşturulan bir ifadeden oluşturulur. Bkz. Hesaplamalar ve Görselleştirmelerde ifadeleri kullanma.

Boyutlar

Boyutlar, görselleştirmelerde kullanılan alanlardır. Boyutlar, görselleştirmedeki verilerin nasıl gruplandırıldığını belirler. Örneğin: ülke başına toplam satış veya tedarikçi başına ürün sayısı. Bkz. Boyutlar ve Alanlar.

Yapı ve görseller

Sayfalar

Sayfalar, grafikler ve tablolar gibi veri görselleştirmeleri içerir. Sayfalarda görselleştirmeleri gruplandırarak uygulamanızda yapı oluşturursunuz. Örneğin, Kuzey Amerika satışı için bir sayfanız, Avrupa için de başka bir sayfanız olabilir. Daha fazla bilgi için bkz. Sayfaları kullanarak bir uygulamayı yapılandırma ve Görselleştirme seçme ve kullanma.

Seçim İmleri

Yer işaretleri, belirli bir seçim kümesinin ve grafik genişletmesinin kısayollarıdır. Bkz. Seçimler için seçim imi oluşturma.

Hikayeler

Hikayeler, görselleştirmelerin anlık görüntülerini temel alır. Verilerinizi, belirli zamanlarda ve seçim durumlarında anlık görüntüleri birleştirip sizi yeni bilgilere yönlendiren bir hikaye oluşturarak sunarsınız. Bkz. Veri hikayesi anlatımı.

Bulut hub'ında uygulamalarıyla çalışma

Bulut hub'ına uygulamalar ekleyebilir, uygulamaları düzenleyebilir ve paylaşabilirsiniz.

Uygulamalar, Professional rolü olan kullanıcılar tarafından bulut hub'ına eklenebilir. Bulut hub'ı üyeleri, paylaşılan uygulamaları görüntüleyebilir ve bu uygulamalarla etkileşime geçebilir. Uygulama, düzenleme erişimlerinin olduğu paylaşılan alanda olmadığı sürece sayfalar ve hikayeler gibi topluluk içeriğini, paylaşılan uygulamalara ekleyemezler.

Bilgi notu

Qlik Sense Enterprise on Windows üzerinde oluşturulan ve bulut hub'ında yayınlanan uygulamalar, bulut hub'ı içinde düzenlenemez veya paylaşılamaz. Bu uygulamaları bulut hub'ında düzenlemek istiyorsanız, uygulamaları QMC'dan dışa aktarmalı ve bulut hub'ına içe aktarmalısınız.

Uygulama geliştirmenin ve bu uygulamaları bulut hub'ınızda paylaşmanın farklı yolları vardır. Örnek bir uygulama yaşam döngüsü şöyledir:

 1. Bulut hub'ına uygulamanızı ekleme

  Yeni bir uygulama oluşturabilir ve bulut hub'ında bunu geliştirebilirsiniz. Bulut hub'ında, şablon olarak kullanmak istediğiniz bir uygulamanız varsa bu uygulamayı çoğaltabilir ve kopyayı düzenleyebilirsiniz. Ayrıca başka bir Qlik Sense dağıtımından dışa aktarılmış bir uygulamayı içe aktarabilirsiniz.

  Bulut hub'ında uygulamalar oluşturma

  Uygulamayı iş birliği içinde geliştirmek istiyorsanız paylaşılan bir alana ekleyebilirsiniz. Örnek alanlar iş akışı için bkz. Bulut hub'ında başkalarıyla çalışma.

 2. Veri ekleme ve uygulamanızı geliştirme

  Yeni bir uygulama oluşturduysanız veri kaynakları ekleyebilir, veri modelinizi oluşturabilir ve sonra sayfalar ve hikayeler oluşturabilirsiniz. Uygulama paylaşılan alandaysa alana önceden eklenmiş veri kaynaklarını da kullanabilirsiniz.

  Bir uygulamayı kopyaladıysanız veri kaynaklarını değiştirebilir, veri modelini revize edebilir ve sonra sayfaları ve hikayeleri düzenleyebilirsiniz. Sahibi olmadığınız veri kaynaklarını içeren bir uygulamayı çoğaltırsanız bu kaynakları eklemeniz gerekir.

  Bir uygulamayı yüklediyseniz orijinal veri kaynaklarını uygulamaya tekrar eklemeniz gerekir. Yeni veri kaynakları da ekleyebilir ve içeriği değiştirebilirsiniz.

  Uygulamanızdaki sayfalar ve hikayeler, siz herkese açık yapana kadar özeldir.

 3. Veri yeniden yükleme zamanlaması oluşturma

  Görselleştirmelerinizin en güncel bilgileri yansıttığından emin olmak için verilerinizin zamanlanmış yeniden yüklemelerini oluşturabilirsiniz.

  Bulut hub'ında uygulama verilerini yeniden yükleme

 4. Uygulamanızı diğer üyelerle paylaşma

  Uygulamayı paylaşılan bir alana taşıyarak kişisel uygulamanızı bulut hub'ınızın üyeleriyle paylaşabilirsiniz. Uygulamayı yönetilen bir alanda da yayınlayabilirsiniz.

  Bulut hub'ında başkalarıyla çalışma

 5. Uygulamanızı güncelleme

  Uygulama sahibi olarak, uygulama kullanıcılarınızdan geri bildirim alabilirsiniz. Paylaşılan bir uygulama istendiği zaman güncellenebilir. Üzerinde daha fazla çalışmak için sayfaları ve hikayeleri tekrar özel yapabilirsiniz. Veri modelinde değişiklikler yapabilirsiniz.

 6. Bulut hub'ında bir uygulamayı kullanımdan kaldırma

  Uygulama artık gerekmiyorsa uygulamayı bulut hub'ından silebilirsiniz.

  uygulama silme

Daha fazla bilgi

Bu sayfa size yardımcı oldu mu?

Bu sayfa veya içeriği ile ilgili bir sorun; bir yazım hatası, eksik bir adım veya teknik bir hata bulursanız, bize bildirin, düzeltelim!