Ana içeriğe geç

Birleşik grafik

Birleşik grafik, ölçek farklılıkları nedeniyle karşılaştırılması zor olan iki hesaplama değeri kümesini karşılaştırmak için uygundur. Temel olarak bu, çizgi grafik ile birleştirilmiş bir sütun grafiktir.

Tipik bir örneği, satış rakamlarına sahip sütun grafiğinizin olması ve bu rakamları marj değerleriyle (yüzde olarak) birleştirmek istemenizdir. Normal bir sütun grafikte, satış sütunları her zamanki gibi görüntülenir, ancak marj değerleri satış ve marjın sayısal değerleri arasındaki çok büyük fark nedeniyle neredeyse görünmez.

Satış rakamlarını içeren çubuklar ve marj değerleri (yüzde cinsinden) içeren birleşik grafik.

Combo chart.

Birleşik grafikle, bu değerleri örneğin satış değerlerine yönelik sütunlar ve marj değerlerine yönelik bir çizgi kullanarak birleştirebilirsiniz. Varsayılan olarak, sütunların sol tarafta hesaplama ekseni ve marj değerlerinin sağ tarafta ayrı bir ekseni vardır. İki hesaplama aynı boyutu (YearMonth) kullanır.

Satış değerleriyle neredeyse aynı aralıkta bulunan değerlere sahip brüt satışlar gibi başka bir hesaplamanız varsa, üçüncü hesaplamayı sütunlar olarak ekleyebilir ve yeni hesaplama değerlerini satış değerleriyle yığınlayabilir veya gruplandırabilirsiniz. Gruplandırılmış çubuklarla, iki veya daha fazla öğeyi kolayca aynı kategorik grupta karşılaştırabilirsiniz. Yığınlanmış çubuklar, farklı çubuk gruplarını birbirlerinin üzerinde birleştirir ve ortaya çıkan çubuğun toplam yüksekliği birleştirilmiş sonucu temsil eder.

Üç hesaplama içeren birleşik grafik: marj değerleri (yüzde cinsinden), satış rakamlarını içeren çubuklar ve satış değerleri ile gruplandırılmış hesaplama Brüt satışlar.

Combo chart with three measures.

Bir veya iki boyut üzerinde bir hesaplamanın değerlerini toplayabilirsiniz:

İki toplanmış hesaplama içeren birleşik grafik; toplanmış marj değerleri ve toplanmış satış rakamlarını içeren sütunlar.

Birleşik grafik, yalnızca dikey olarak görüntülenebilir.

Ne zaman kullanılır?

Biri solda ve diğeri sağda olmak üzere farklı hesaplama ölçeklerine sahip olma olasılığı dikkate alınınca, birleşik grafik değer aralıklarındaki önemli fark nedeniyle normalde birleştirilmesi zor olan hesaplama değerlerini sunmak istediğinizde ideal olur.

Bununla birlikte birleşik grafik, aynı değer aralığından değerler karşılaştırılırken de epey yararlı olabilir. Yukarıdaki resimde, birleşik grafik yalnızca bir hesaplama eksenine sahiptir, ancak satış ve maliyet kategorileri arasındaki ilişki açıktır.

Avantajlar

Birleşik grafik, farklı değer aralıklarından birkaç hesaplama birleştirilirken en iyi seçenektir.

Dezavantajlar

Birleşik grafik, yalnızca bir boyutu destekler ve bu nedenle görselleştirmeye iki veya daha fazla boyutu eklemeniz gerektiğinde kullanılamaz.

Birleşik grafik oluşturma

Düzenlediğiniz sayfada birleşik grafik oluşturabilirsiniz. Birleşik grafikte, en az bir boyuta ve bir hesaplamaya ihtiyacınız vardır.

Aşağıdakileri yapın:

  1. Varlıklar panelinde, boş bir birleşik grafiği sayfaya sürükleyin.
  2. Boyut ekle'ye tıklayın ve bir boyut veya alan seçin.
  3. Hesaplama ekle'ye tıklayın ve bir hesaplama seçin veya alandan bir hesaplama oluşturun. Hesaplamayı sütun olarak göstermek için seçin.
  4. Hesaplamayı çizgi veya işaretçi olarak göstermeyi seçmek için farklı bir hesaplama ekleyin.

Yalnızca bir boyutunuz olabilir ancak 15'e kadar hesaplama ekleyebilirsiniz. Yine de yalnızca iki hesaplama ekseniniz olabilir. Başka bir deyişle, değer aralığında önemli farklara sahip üç veya daha fazla hesaplama eklerseniz tüm değerlerin uygun bir dağılımla görüntülenmesi zor olabilir.

Birleşik grafik oluşturduğunuzda, özellikler panelinde görünümünü ve diğer ayarlarını değiştirmek isteyebilirsiniz.

Görüntüleme sınırlamaları

Aralık dışı değerleri görüntüleme

Özellikler panelinde, Görünüş altında, hesaplama ekseni aralığı için bir sınır ayarlayabilirsiniz. Bir sınır olmadan, aralık otomatik olarak en yüksek pozitif ve en düşük negatif değeri içerecek şekilde ayarlanır, ancak bir sınır ayarlarsanız bu sınırı aşan değerleriniz olabilir. Sınırı aşan bir sütun, aralık dışında kaldığını göstermek için diyagonal olarak kesilecektir. Aralık dışındaki çizgi veri noktası değeri için bir ok değerin yönünü gösterir.

Daha fazla bilgi