Ana içeriğe geç

Kutu çizimi özellikleri

BU SAYFADA

Kutu çizimi özellikleri

Araç çubuğunda Edit Düzenle seçeneğine ve düzenlemek istediğiniz görselleştirmeye tıklayarak bir görselleştirme için özellikler panelini açabilirsiniz.

Özellikler paneli gizliyse sağ alt köşede open right panel Özellikleri göster seçeneğine tıklayın.

Not: Görselleştirmenin sağ üst köşesinde Linked Object seçeneği varsa görselleştirme ana öğeye bağlanır. Bağlı bir görselleştirmeyi düzenleyemezsiniz, ancak ana öğeyi düzenleyebilirsiniz. Görselleştirmeyi düzenlenebilir kılmak için bağlantısını da kaldırabilirsiniz.
Not: Özellikler panelindeki ayarlardan bazıları, yalnızca birden fazla boyut veya hesaplama kullanmanız ya da diğer seçenekleri kullanılabilir kılan bir seçeneği seçmeniz gibi belirli koşullarda kullanılabilir.

Veriler

Boyut veya hesaplama eklemek için Ekle'ye tıklayın.

Boyutlar

Veri sekmesinde, Boyutlar altında, Ekle'ye tıklayarak kullanılabilir Boyutlar ve Alanlar listesini açın. Kullanmak istediğiniz alanın boyutunu seçin.

Ayrıca ifade düzenleyicisinde bir boyut oluşturmak için Expression seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ana öğeye bağlı bir boyutu düzenleyebilmek için önce boyutun bağlantısını kaldırmanız gerekir. Bir boyut oluşturmanın diğer bir yolu da, ifadeyi doğrudan metin kutusuna yazmaktır. Bu şekilde eklenen ifadeler eşittir işareti (=) ile başlamalıdır. Aşağıda hesaplanan boyuta sahip bir örnek bulabilirsiniz:

=If (Week < 14, Week, 'Sales')

Ekle seçeneği griyse daha fazla boyut ekleyemezsiniz.

Bir kutu grafiğinin iç boyutuna sınırlama uygulanamaz.

 • <Boyut adı>: Boyut ayarlarını açmak için boyut adına tıklayın.

  Boyutu silmek isterseniz boyuta sağ tıklayıp diyalog penceresinde Delete öğesini seçin. Alternatif olarak, boyuta ve Delete. öğesine tıklayın.

  • Boyut: Yalnızca ana öğeler için görüntülenir. Ana öğeye bağlı bir boyutu düzenleyebilmek için önce boyutun bağlantısını kaldırmanız gerekir.
  • Alan: Varlıklar panelinde Alanlar'dan bir alan eklediyseniz alan adı otomatik olarak görüntülenir. İfade düzenleyicisini açmak için Expression seçeneğine tıklayın.
  • Etiket: Boyut için bir etiket girin. Varlıklar panelinde Alanlar'dan bir alan eklediyseniz alan adı otomatik olarak görüntülenir.
  • null değerlerini dahil et: Seçildiğinde, tüm null boyutlarının hesaplama değerleri görselleştirmede bir boyut öğesi olarak özetlenir ve sunulur. Tüm null değerleri boşluklar ve çizgiler (-) olarak görüntülenir.
  • Ana öğe: Yeni oluştur'a tıklayarak boyut ifadesine göre bir ana boyut oluşturabilirsiniz.

  • Ayrıca ifade düzenleyicisinde bir boyut oluşturmak için Expression seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ana öğeye bağlı bir boyutu düzenleyebilmek için önce boyutun bağlantısını kaldırmanız gerekir. Bir boyut oluşturmanın diğer bir yolu da, ifadeyi doğrudan metin kutusuna yazmaktır. Bu şekilde eklenen ifadeler eşittir işareti (=) ile başlamalıdır. Aşağıda hesaplanan boyuta sahip bir örnek bulabilirsiniz:

 • Alternatif ekle: Alternatif boyutlar ve hesaplamalar, bir görselleştirmeye eklenen boyutlar ve hesaplamalardır; ancak bir kullanıcı görsel araştırma sırasında görüntülenecek boyutları ve hesaplamaları belirleyinceye kadar bunlar görüntülenmez.

Not: Kutu çiziminde hesaplanan boyutları kullanamazsınız.

Görselleştirmede görüntülendikleri sırayı ayarlamak için boyutları sürükleyebilirsiniz. Sırayı yeniden düzenlemek için sürükleme çubuklarını (o) kullanın.

Nasıl kullanıldığını değiştirmek için bir alanı Hesaplamalar'dan Boyutlar'a sürükleyebilirsiniz. Hesaplamayı Boyutlar'a taşıdığınızda toplama kaldırılır. Ana hesaplamayı Boyutlar'a taşıyamazsınız. Bir hesaplamayı yalnızca ifadesi basitse Boyutlar'a sürükleyebilirsiniz. İfadeler hakkında daha fazla bilgi için bkz. Görselleştirmelerde ifadeleri kullanma.

Hesaplamalar

Veri sekmesinde, Hesaplamalar altında, Ekle'ye tıklayarak kullanılabilir hesaplamalar listesini açın. Görselleştirmeye eklemek istediğiniz hesaplamayı seçin. Bir alan seçerseniz size otomatik olarak hesaplama için seçebileceğiniz bazı yaygın toplama işlevleri sunulur.

Hiçbir hesaplama yoksa bir tane oluşturmanız gerekir. İfadeyi doğrudan metin kutusuna girebilir veya Expression seçeneğine tıklayarak ifade düzenleyicisinde bir hesaplama oluşturabilirsiniz.

Ana öğeye bağlı bir hesaplamayı düzenleyebilmek için önce hesaplamanın bağlantısını kaldırmanız gerekir.

Ekle seçeneği griyse daha fazla hesaplama ekleyemezsiniz.

 • <Hesaplama adı>: Hesaplama ayarlarını açmak için hesaplamaya tıklayın.

  Hesaplamayı silmek isterseniz, hesaplamaya uzun basın/sağ tıklayın ve diyalog penceresinde Delete öğesini seçin. Alternatif olarak, hesaplamaya ve ardından şuna tıklayın Delete.

  • İfade: İfade düzenleyicisini açmak için Expression seçeneğine tıklayın. Varsayılan olarak mevcut ifade görüntülenir.

  • Etiket: Hesaplama için bir etiket girin. Ana öğeler'de kaydedilmeyen hesaplamalar, varsayılan olarak etiket şeklinde ifadeyle görüntülenir.
  • Hesaplama: Yalnızca ana öğeler için görüntülenir. Ana öğeye bağlı bir hesaplamayı düzenleyebilmek için önce hesaplamanın bağlantısını kaldırmanız gerekir.
  • Sayı biçimlendirme: Hesaplama değerlerini biçimlendirmek için farklı seçenekler. Sayı biçimini uygulama düzeyinde değiştirmek isterseniz ve yalnızca tek bir hesaplama için değiştirmek istemezseniz, bunun bölgesel ayarlarda, yani veri yükleme düzenleyicisindeki kodun başında bulunan SET deyimlerinde yapılması daha etkili olur.
  • Aşağıdaki sayı biçimleri kullanılabilir:

   • Otomatik: Qlik Sense, kaynak verilerine göre otomatik olarak bir sayı biçimlendirmesi ayarlar.

    Sayısal kısaltmaları göstermek için k (bin), M (milyon) ve G (milyar) gibi uluslararası SI birimleri kullanılır.

   • Sayı: Varsayılan olarak, biçimlendirme Basit olarak ayarlanır ve biçimlendirmeyi aşağı açılan listedeki seçeneklerden seçebilirsiniz. Özel biçimlendirmeyi değiştirmek için düğmeye tıklayın ve biçim desenini değiştirmek için Biçim deseni kutusunu kullanın.

    Examples:  

    • # ##0 Sayıyı binlik ayırıcılı bir tamsayı olarak tanımlar. Bu örnekte binlik ayırıcı olarak " " kullanılmıştır.
    • ###0 sayıyı binlik ayırıcısız bir tamsayı olarak tanımlar.
    • 0000 sayıyı en az dört basamaklı bir tamsayı olarak tanımlar. Örneğin, 123 sayısı 0123 olarak gösterilir.
    • 0.000 Üç ondalık basamaklı sayıyı tanımlar. Bu örnekte ondalık ayırıcı olarak "." kullanılmıştır.

    Biçim desenine yüzde işareti (%) eklerseniz, hesaplama değerleri otomatik olarak 100 ile çarpılır.

   • Para: Varsayılan olarak, para için kullanılan biçim deseni, işletim sisteminde ayarlanan desenle aynıdır. Biçim desenini değiştirmek için Biçim deseni kutusunu kullanın.
   • Tarih: Varsayılan olarak, biçimlendirme Basit olarak ayarlanır ve biçimlendirmeyi aşağı açılan listedeki seçeneklerden seçebilirsiniz. Özel biçimlendirmeyi değiştirmek için düğmeye tıklayın ve biçim desenini değiştirmek için Biçim deseni kutusunu kullanın.
   • Süre: Varsayılan olarak, süre için kullanılan biçim deseni, işletim sisteminde ayarlanan desenle aynıdır. Süre gün olarak veya gün, saat, dakika, saniye ve salisenin bileşimi olarak biçimlendirilebilir. Biçim desenini değiştirmek için Biçim deseni kutusunu kullanın.
   • Özel: Varsayılan olarak, özel için kullanılan biçim deseni, işletim sisteminde ayarlanan desenle aynıdır. Biçim desenini değiştirmek için Biçim deseni kutularını kullanın.

    • Ondalık ayırıcı: Ondalık ayırıcıyı ayarlayın.
    • Binlik ayırıcı: Binlik ayırıcıyı ayarlayın.
    • Biçim deseni: Sayı biçimi desenini ayarlayın.
    • Deseni sıfırla: Varsayılan desene sıfırlamak için tıklayın.
   • Hesaplama ifadesi: Biçim deseni, hesaplama ifadesi tarafından belirlenir. Bir görselleştirmede yer alan bir hesaplamanın özel sayı biçimlendirmesini görüntülemek için bu seçeneği kullanın.

    Sınırlamalar:

    Yalnızca hesaplama kabul eden çalışmalarla çalışır.

    Kutu çizimiyle birlikte kullanılamaz.

    Eksenin sayı biçimlendirmesini etkilemez.

  • Sütunlar/Çizgi/İşaretleyici: Sütunlar, çizgi veya işaretleyiciler olarak bir hesaplama eklemeyi seçebilirsiniz.

   Çizgiler ve işaretleyiciler için soldaki Birincil eksen'i veya sağdaki İkincil eksen'i kullanabilirsiniz.

   İşaretleyiciler için birkaç farklı şekil arasından seçim yapabilirsiniz.

  • İşaretleyiciyi doldur: İşaretleyicileri doldurulmuş olarak görüntülemek için bunu seçin.
 • Ana öğe: Yeni oluştur'a tıklayarak hesaplama ifadesine göre bir ana hesaplama oluşturabilirsiniz.

 • Alternatif ekle: Alternatif boyutlar ve hesaplamalar, bir görselleştirmeye eklenen boyutlar ve hesaplamalardır; ancak bir kullanıcı görsel araştırma sırasında görüntülenecek boyutları ve hesaplamaları belirleyinceye kadar bunlar görüntülenmez.

Görselleştirmede görüntülendikleri sırayı ayarlamak için hesaplamaları sürükleyebilirsiniz. Sırayı yeniden düzenlemek için sürükleme çubuklarını (o) kullanın.

Nasıl kullanıldığını değiştirmek için bir alanı Boyutlar'dan Hesaplamalar'a sürükleyebilirsiniz. Boyutu Hesaplamalar'a taşıdığınızda bir toplamaya atanır. Ana boyutu Hesaplamalar'a taşıyamazsınız.

Kutu çizimi öğeleri

 • <Önayarları kullan>: Bunu Açık olarak ayarlarsanız kutu çiziminin öğelerini tanımlayan kullanılabilir önayarlardan birini seçebilirsiniz: Standart (Tukey), Yüzdelik tabanlı veya Standart sapma.

  Kapalı olarak ayarlarsanız özel ifadeleri kullanarak tüm öğeleri tanımlamanız gerekir.

 • Standart (Tukey): Bu önayar, J. Tukey tarafından yapılan özgün kutu çizimi tanımını temel alır. Merkez çizgisi, medyanı (ikinci çeyrek); kutu başlangıç ve bitiş noktalarıysa birinci ve üçüncü çeyreği temsil eder.

  Yatay çizgi uzunluğu ile yatay çizgilerin uzunluğunu ayarlayabilirsiniz: 1 çeyrek içi aralığı , 1,5 çeyrek içi aralığı veya 2 çeyrek içi aralığı.

  1 çeyrek içi aralığı kutunun uzunluğunu, yani birinci ve üçüncü çeyrekler arasındaki farkı temsil eder.

 • Yüzdebirlik tabanlı: Bu önayar, birinci ve üçüncü çeyreği temsil eden kutu başlangıç ve bitiş noktaları ve medyanı temsil eden merkez çizgisiyle de tanımlanır, ancak yatay çizgi uzunluğu yüzdebirlik tabanlı Yatay çizgi konumu ayarlanarak düzenlenir: Min./Maks.

  Bu ayar, yatay çizgi başlangıç ve bitiş noktalarını minimum ve maksimum değerlere ayarlar: 1./99. yüzdebirlik, 5./95. yüzdebirlik veya 10./90. yüzdebirlik.

 • Standart sapma: Bu önayar, standart sapmaları temel alır. Burada merkez çizgisi ile ortalama değer; kutu başlangıç ve bitiş noktalarıyla ile standart sapma varyansı temsil edilir. Yatay çizgi uzunluğunu, standart sapmaların bir çarpanına ayarlayabilirsiniz: Bir standart sapma, İki standart sapma veya Üç standart sapma.

 • Aykırı değerleri dahil et: Aykırı değerleri, yani yatay çizgilerin herhangi bir tarafındaki değerleri görüntülemeyi seçebilirsiniz.
 • Özel kutu çizimi öğesi ayarları: Önayarları kullan seçeneğini Kapalı olarak ayarlarsanız özel bir ifade ve etiket kullanarak tüm öğeleri tanımlayabilirsiniz. İfadeler, en son kullanılan önayardaki öğeleri tanımlamak için kullanılan ifadelerle önceden doldurulur.

  Merkez çizgisi: Ad ve İfade

  Kutu kenarları: Kutu başlangıcı adı, Kutu başlangıcı ifadesi, Kutu sonu adı veya Kutu sonu ifadesi

  Yatay çizgiler:İlk yatay çizgi adı, İlk yatay çizgi ifadesi , Son yatay çizgi adı veya Son yatay çizgi ifadesi

Sıralama

Sıralama'yı Özel olarak ayarlarsanız kutu grafiğini özel bir ifadeye göre ya da sayısal veya alfabetik sıralama ile grafiğin ikinci boyutuna göre sıralayabilirsiniz. Sıralama Artan veya Azalan biçimindedir.

 • İfadeye göre sırala: Sıralama ölçütü olarak kullanılacak öğeyi seçin (İlk yatay çizgi, Kutu başlangıcı, Merkez çizgisi, Kutu sonu veya Son yatay çizgi).
 • Sayısal olarak sırala: Grafiğin ikinci boyutuna göre sayısal olarak sıralamak için bunu etkinleştirin. İkinci boyutu değiştirirseniz grafik yeni boyuta göre filtrelenir.
 • Alfabetik olarak sırala: Grafiğin ikinci boyutuna göre alfabetik olarak sıralamak için bunu etkinleştirin. İkinci boyutu değiştirirseniz grafik yeni boyuta göre filtrelenir.

Sıralama ifadesini de özelleştirebilirsiniz. Aşağıdakileri yapın:

 1. Sıralama ifadesinin bağlantısını kaldırmak için Linked Object seçeneğine tıklayın.
 2. Sıralama ifadesini düzenleyin.

Özel'e geçerek ve tüm sıralama seçeneklerinin seçimini kaldırarak yükleme sırasına göre sıralama yapabilirsiniz.

Bir alan için özel sıra ayarladıysanız bu özel sıra, Sıralama'da seçilen dahili sıralama düzenini geçersiz kılacaktır. Bkz. Boyut değerlerinin sırasını özelleştirme.

Eklentiler

 • Veri işleme:

  Hesaplama koşulu: Nesnenin görüntülenmesi için yerine getirilmesi gereken (gerçek) bir koşul ayarlamak amacıyla bu metin alanında bir ifade belirtin. Değer, hesaplamalı formül olarak girilebilir. Örnek: count(distinct Team)<3. Koşul yerine getirilmezse Görüntülenen ileti bölümüne girilen ileti veya ifade görüntülenir.

  Hesaplama koşulu, bir grafik veya tablo çok büyük olduğunda ve görselleştirmenin yavaş yanıt vermesine neden olduğunda yararlı olur. Hesaplama koşulu, bir kullanıcı seçimleri uygulayıp verileri daha yönetilebilir bir düzeye filtreleyene dek bir nesnenin gösterilmemesini sağlayarak yardımcı olabilir.

 • Referans çizgileri:

  • Referans çizgisi ekle: Yeni bir referans çizgisi eklemek için tıklayın.
  • Göster: Seçildiğinde referans çizgisi görüntülenir.
  • Etiket: Referans çizgisi için bir etiket girin.
  • Renk: Renk seçicide, referans çizgisinin ve etiketin rengini seçin.
  • Referans çizgisi ifadesi: Referans çizgisi için bir değer veya ifade girin. İfade düzenleyicisini açmak için Expression seçeneğine tıklayın.
  • Delete: Referans çizgisini kaldırmak için tıklayın.

Görünüş

Genel

 • Başlıkları göster: Grafikte başlıkları, alt başlıkları ve dipnotları etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için seçin.

  Başlık, Alt başlık ve Dipnot'u girin. Varsayılan olarak, dize metin dizesi olarak yorumlanır. Bununla birlikte, bir ifade için metin alanını veya metin ve ifadenin birleşimini de kullanabilirsiniz. Bir dizenin başındaki eşittir işareti (=), bir ifade içerdiğini gösterir.

  İfade düzenleyicisini kullanarak bir ifade oluşturmak isterseniz Expression seçeneğine tıklayın.

  Not: Başlıklar tek bir satırda görüntülenir. Satır sonları eklerseniz bunlar yoksayılır.

  Example:  

  Tırnak işaretleriyle birlikte şu dizenin kullanıldığını varsayalım: 'Sales: ' & Sum(Sales).

  Varsayılan olarak, dize bir metin dizesi olarak yorumlanır ve örnekte sunulduğu gibi görüntülenir. Ancak dizeye bir eşittir işaretiyle başlarsanız (='Sales: ' & Sum(Sales)), dize bunun yerine bir ifade olarak yorumlanır. Çıktı Sales: <ifade değeri>olur, <ifade değeri> hesaplanan değerdir.

 • Ayrıntıları göster: Kullanıcıların açıklamalar, hesaplamalar ve boyutlar gibi ayrıntıları görüntülemeyi seçmesine izin vermek istiyorsanız Göster ayarını belirleyin.

Alternatif durumlar

State: Set the state to apply to the visualization. You can select:

 • Any alternate state defined in Master items.
 • <inherited>, in which case the state defined for the sheet is used.
 • <default state>, which represents the state where no alternate state is applied.

For more information about alternate states, see Karşılaştırmalı analiz için alternatif durumları kullanma.

Sunum

Yönlendirmeyi Dikey veya Yatay olarak ayarlayabilirsiniz.

 • Yatay çizgi işaretlerini göster: Her yatay çizginin sonunda dikey çizgileri görüntülemek için bu seçeneği etkinleştirin.
 • Kılavuz çizgisi aralığı: Yatay kılavuz çizgilerini özelleştirmek istiyorsanız bunu Özel olarak ayarlayın. Şunlardan birini seçebilirsiniz: Çizgi yok, Orta ve Dar.

Renkler

 • Renkler: Ayarları değiştirmek isterseniz yalnızca Özel'i seçmeniz gerekir. Otomatik ayarları, kullanılan görselleştirmeyi ve boyutların ve hesaplamaların sayısını temel alır; yani ayarlar sabit değildir ve veri girişine bağlıdır.

  • Tek renk: Grafikteki tüm öğeler için tek bir renk (varsayılan olarak mavi) kullanılır. Birden fazla renk kullanmayan görselleştirmelerde (tek boyutlu sütun grafikler ve dağılımlar), tek renk varsayılan ayardır. Boyut rengini değiştirmek için renk seçiciyi kullanın.
  • İfadeye göre: Belirli değerleri vurgulamak için ifadeye göre renklendirmeyi kullanabilirsiniz. Desteklenen biçimler: RGB, ARGB ve HSL.
  • İfade: Kullanmak istediğiniz ifadeyi girin. İfade düzenleyicisini açmak için Expression seçeneğine tıklayın.

X ekseni

 • <Hesaplama>
  • Etiketler ve başlık: Hangi başlık ve etiketlerin görüntüleneceğini seçin.
  • Etiket yönü: Etiketlerin nasıl görüntüleneceğini seçin.
  • Konum: Hesaplama ekseninin nerede görüntüleneceğini seçin.

Y ekseni

 • <Boyut>

  • Etiketler ve başlık: Hangi başlık ve etiketlerin görüntüleneceğini seçin.
  • Konum: Boyut ekseninin nerede görüntüleneceğini seçin.
  • Ölçek: Boyut ekseni ölçeğinin aralığını ayarlayın.
  • Aralık: Min. değeri, maks. değeri veya her ikisini birden ayarlamayı seçin. Min. değer, maks. değerden büyük olamaz. Değerler için ifadeler kullanabilirsiniz.

See also: