Ana içeriğe geç Tamamlayıcı içeriğe geç

Sütun grafik özellikleri

Araç çubuğunda Edit Düzenle seçeneğine ve düzenlemek istediğiniz görselleştirmeye tıklayarak bir görselleştirme için özellikler panelini açabilirsiniz.

Özellikler paneli gizliyse sağ alt köşede open right panel Özellikleri göster seçeneğine tıklayın.

Bilgi notuGörselleştirmenin sağ üst köşesinde Linked Object seçeneği varsa görselleştirme ana öğeye bağlanır. Bağlı bir görselleştirmeyi düzenleyemezsiniz, ancak ana öğeyi düzenleyebilirsiniz. Görselleştirmeyi düzenlenebilir kılmak için bağlantısını da kaldırabilirsiniz.
Bilgi notuÖzellikler panelindeki ayarlardan bazıları, yalnızca birden fazla boyut veya hesaplama kullanmanız ya da diğer seçenekleri kullanılabilir kılan bir seçeneği seçmeniz gibi belirli koşullarda kullanılabilir.

Veriler

Boyut veya hesaplama eklemek için Ekle'ye tıklayın.

Boyutlar

Veri sekmesinde, Boyutlar altında, Ekle'ye tıklayarak kullanılabilir Boyutlar ve Alanlar listesini açın. Kullanmak istediğiniz alanın boyutunu seçin.

Ayrıca ifade düzenleyicisinde bir boyut oluşturmak için Expression seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ana öğeye bağlı bir boyutu düzenleyebilmek için önce boyutun bağlantısını kaldırmanız gerekir. Bir boyut oluşturmanın diğer bir yolu da, ifadeyi doğrudan metin kutusuna yazmaktır. Bu şekilde eklenen ifadeler eşittir işareti (=) ile başlamalıdır. Aşağıda hesaplanan boyuta sahip bir örnek bulabilirsiniz:

=If (Week < 14, Week, 'Sales')

Ekle seçeneği yoksa, daha fazla boyut ekleyemezsiniz.

 • <Boyut adı>: Boyut ayarlarını açmak için boyut adına tıklayın.

  Boyutu silmek isterseniz boyuta sağ tıklayıp diyalog penceresinde Delete öğesini seçin. Alternatif olarak, boyuta ve Delete. öğesine tıklayın.

  • Boyut: Yalnızca ana öğeler için görüntülenir. Ana öğeye bağlı bir boyutu düzenleyebilmek için önce boyutun bağlantısını kaldırmanız gerekir.
  • Alan: Varlıklar panelinde Alanlar'dan bir alan eklediyseniz alan adı otomatik olarak görüntülenir. İfade düzenleyicisini açmak için Expression seçeneğine tıklayın.
  • Etiket: Boyut için bir etiket girin. Varlıklar panelinde Alanlar'dan bir alan eklediyseniz alan adı otomatik olarak görüntülenir.
  • null değerlerini dahil et: Seçildiğinde, tüm null boyutlarının hesaplama değerleri görselleştirmede bir boyut öğesi olarak özetlenir ve sunulur. Tüm null değerleri boşluklar ve çizgiler (-) olarak görüntülenir.
  • Sınırlama: Görüntülenen değerlerin sayısını sınırlar. Bir sınırlama ayarladığınızda, yalnızca hesaplama değerinin sınırlama ölçütünü karşıladığı boyutlar görüntülenir:
   • Sınırlama yok: Varsayılan değer.

   • Sabit sayı: Üst veya alt değerleri görüntülemek için seçin. Değer sayısını ayarlayın. Sayıyı ayarlamak için bir ifade de kullanabilirsiniz. İfade düzenleyicisini açmak için Expression seçeneğine tıklayın.

   • Tam değer: İşleçleri kullanın ve tam sınır değerini ayarlayın. Sayıyı ayarlamak için bir ifade de kullanabilirsiniz. İfade düzenleyicisini açmak için Expression seçeneğine tıklayın.

   • Göreli değer: İşleçleri kullanın ve yüzde olarak göreli sınır değerini ayarlayın. Sayıyı ayarlamak için bir ifade de kullanabilirsiniz. İfade düzenleyicisini açmak için Expression seçeneğine tıklayın.

   • Hesaplamada esas alınan: <hesaplama>: Görüntülenen boyut değerleri sayısında sınırlama yaptığınızda gösterilir. Hesaplama değeri ölçütü karşılayan boyutlar görüntülenir.

  • Diğerlerini göster: Seçildiğinde, görselleştirmedeki son değer (gri renkli) kalan tüm değerleri özetler. Bir tür sınırlama ayarlandığında (Sabit sayı, Tam değer veya Göreli sayı), değer bu ayarda 1 olarak sayılır. Örneğin, Tam değer kullanılır ve 10 olarak ayarlanırsa onuncu değer Diğerleri olur.
  • Diğer etiketi: Özetlenmiş değerler için bir etiket girin (Diğerlerini göster seçildiğinde). Bir ifadeyi etiket olarak da kullanabilirsiniz. İfade düzenleyicisini açmak için Expression seçeneğine tıklayın.
 • Ana öğe: Yeni oluştur'a tıklayarak boyut ifadesine göre bir ana boyut oluşturabilirsiniz.

 • Alternatif ekle: Alternatif boyutlar ve hesaplamalar, bir görselleştirmeye eklenen boyutlar ve hesaplamalardır; ancak bir kullanıcı görsel araştırma sırasında görüntülenecek boyutları ve hesaplamaları belirleyinceye kadar bunlar görüntülenmez.

Görselleştirmede görüntülendikleri sırayı ayarlamak için boyutları sürükleyebilirsiniz. Sırayı yeniden düzenlemek için sürükleme çubuklarını (o) kullanın.

Nasıl kullanıldığını değiştirmek için bir alanı Hesaplamalar'dan Boyutlar'a sürükleyebilirsiniz. Hesaplamayı Boyutlar'a taşıdığınızda toplama kaldırılır. Ana hesaplamayı Boyutlar'a taşıyamazsınız. Bir hesaplamayı yalnızca ifadesi basitse Boyutlar'a sürükleyebilirsiniz. İfadeler hakkında daha fazla bilgi için bkz. Görselleştirmelerde ifadeleri kullanma.

Hesaplamalar

Veri sekmesinde, Hesaplamalar altında, Ekle'ye tıklayarak kullanılabilir hesaplamalar listesini açın. Görselleştirmeye eklemek istediğiniz hesaplamayı seçin. Bir alan seçerseniz size otomatik olarak hesaplama için seçebileceğiniz bazı yaygın toplama işlevleri sunulur.

Hiçbir hesaplama yoksa bir tane oluşturmanız gerekir. İfadeyi doğrudan metin kutusuna girebilir veya Expression seçeneğine tıklayarak ifade düzenleyicisinde bir hesaplama oluşturabilirsiniz.

Ana öğeye bağlı bir hesaplamayı düzenleyebilmek için önce hesaplamanın bağlantısını kaldırmanız gerekir.

Ekle seçeneği yoksa, daha fazla hesaplama ekleyemezsiniz.

 • <Hesaplama adı>: Hesaplama ayarlarını açmak için hesaplamaya tıklayın.

  Hesaplamayı silmek isterseniz, hesaplamaya uzun basın/sağ tıklayın ve diyalog penceresinde Delete öğesini seçin. Alternatif olarak, hesaplamaya ve ardından şuna tıklayın Delete.

  • İfade: İfade düzenleyicisini açmak için Expression seçeneğine tıklayın. Varsayılan olarak mevcut ifade görüntülenir.
  • Değiştirici: Hesaplama için bir değiştirici seçer. Seçenekler Yok, Toplama, Hareketli ortalama, Fark ve Göreli sayılar şeklindedir.
   • Toplama: Yalnızca değiştirici olarak Toplama seçildiğinde görüntülenir. Bir veya iki boyut üzerinde hesaplamanızın değerlerini toplamanıza olanak sağlar.
   • Aşağıdaki seçenekler kullanılabilir:

    • Boyut: Üzerinde toplamanın gerçekleşeceği boyutu seçer. Toplama birden çok boyut genelinde yapılırsa bu ilk boyut olur.
    • Tüm boyutlar genelinde: Toplama, kullanılabilir tüm boyutlar genelinde devam eder.
    • Aralık: Toplamanın Tam aralıkta mı yoksa Özel bir boyut aralığında mı gerçekleşeceğini seçer.
    • Adımlar: Yalnızca Aralık, Özel olarak ayarlandığında görüntülenir. Bir toplama aralığı oluşturan boyuttaki adım sayısı. Yalnızca sıfır ve pozitif tamsayılar kabul edilir.
    • Hariç tutulan değerleri göster: Hariç tutulan değerleri toplamaya dahil edin.
    • Çıktı ifadesi: Değiştirici tarafından kullanılan ifadeyi gösterir.

   • Hareketli ortalama: Yalnızca değiştirici olarak Hareketli ortalama seçildiğinde görüntülenir. Bir veya iki boyut üzerinde hesaplamanızın değerlerini toplamanıza olanak sağlar.
   • Aşağıdaki seçenekler kullanılabilir:

    • Boyut: Üzerinde hareketli ortalamanın gerçekleşeceği boyutu seçer. Hareketli ortalama birden çok boyut genelinde yapılırsa bu ilk boyut olur.
    • Tüm boyutlar genelinde: Hareketli ortalama, kullanılabilir tüm boyutlar genelinde devam eder.
    • Aralık: Hareketli ortalamanın Tam aralıkta mı yoksa Özel bir boyut aralığında mı gerçekleşeceğini seçer.
    • Adımlar: Yalnızca Aralık, Özel olarak ayarlandığında görüntülenir. Bir hareketli ortalama aralığı oluşturan boyuttaki adım sayısı. Yalnızca sıfır ve pozitif tamsayılar kabul edilir.
    • Hariç tutulan değerleri göster: Hariç tutulan değerleri hareketli ortalamaya dahil eder.
    • Çıktı ifadesi: Değiştirici tarafından kullanılan ifadeyi gösterir.

   • Fark: Yalnızca değiştirici olarak Fark seçildiğinde görüntülenir. Bir hesaplamanın bir veya iki boyut üzerindeki ardışık değerleri arasındaki farkı hesaplamanıza olanak sağlar.
   • Aşağıdaki seçenekler kullanılabilir:

    • Boyut: Üzerinde farkın gerçekleşeceği boyutu seçer. Fark birden çok boyut genelinde yapılırsa bu ilk boyut olur.
    • Tüm boyutlar genelinde: Fark, tüm kullanılabilir boyutlar genelinde devam eder.
    • Hariç tutulan değerleri göster: Hariç tutulan değerleri farka dahil edin.
    • Çıktı ifadesi: Değiştirici tarafından kullanılan ifadeyi gösterir.

   • Göreli sayılar: Yalnızca değiştirici olarak Göreli sayılar seçildiğinde görüntülenir. Belirli bir seçime göre, toplama göre veya bir alan değerine göre yüzdeleri hesaplamanıza olanak sağlar. Değiştirici bir veya iki boyut üzerinde hesaplanabilir.
   • Aşağıdaki seçenekler kullanılabilir:

    • Seçim kapsamı: Göreli sayıların geçerli seçim temelinde mi yoksa belirli bir alan değeri temelinde mi hesaplandığını ayarlar. Alternatif olarak, geçerli seçimi yoksayabilirsiniz.
    • Boyut kapsamı: Göreli sayıların bir boyut temelinde hesaplanıp hesaplanmadığını ayarlar. Değiştiricinin tüm kullanılabilir boyutları dikkate almasını, iki tane varsa belirli bir boyutu dikkate almasını veya boyutları yoksaymasını seçebilirsiniz.
    • Çıktı ifadesi: Değiştirici tarafından kullanılan ifadeyi gösterir.

  • Etiket: Hesaplama için bir etiket girin. Ana öğeler'de kaydedilmeyen hesaplamalar, varsayılan olarak etiket şeklinde ifadeyle görüntülenir.
  • Hesaplama: Yalnızca ana öğeler için görüntülenir. Ana öğeye bağlı bir hesaplamayı düzenleyebilmek için önce hesaplamanın bağlantısını kaldırmanız gerekir.
  • Sayı biçimlendirme: Hesaplama değerlerini biçimlendirmek için farklı seçenekler. Sayı biçimini uygulama düzeyinde değiştirmek isterseniz ve yalnızca tek bir hesaplama için değiştirmek istemezseniz, bunun bölgesel ayarlarda, yani veri yükleme düzenleyicisindeki kodun başında bulunan SET deyimlerinde yapılması daha etkili olur.
  • Aşağıdaki sayı biçimleri kullanılabilir:

   • Otomatik: Qlik Sense, kaynak verilerine göre otomatik olarak bir sayı biçimlendirmesi ayarlar.

    Sayısal kısaltmaları göstermek için k (bin), M (milyon) ve G (milyar) gibi uluslararası SI birimleri kullanılır.

   • Sayı: Varsayılan olarak, biçimlendirme Basit olarak ayarlanır ve biçimlendirmeyi aşağı açılan listedeki seçeneklerden seçebilirsiniz. Özel biçimlendirmeyi değiştirmek için düğmeye tıklayın ve biçim desenini değiştirmek için Biçim deseni kutusunu kullanın.

    Examples:  

    • # ##0 Sayıyı binlik ayırıcılı bir tamsayı olarak tanımlar. Bu örnekte binlik ayırıcı olarak " " kullanılmıştır.
    • ###0 sayıyı binlik ayırıcısız bir tamsayı olarak tanımlar.
    • 0000 sayıyı en az dört basamaklı bir tamsayı olarak tanımlar. Örneğin, 123 sayısı 0123 olarak gösterilir.
    • 0.000 Üç ondalık basamaklı sayıyı tanımlar. Bu örnekte ondalık ayırıcı olarak "." kullanılmıştır.

    Biçim desenine yüzde işareti (%) eklerseniz, hesaplama değerleri otomatik olarak 100 ile çarpılır.

   • Para: Varsayılan olarak, para için kullanılan biçim deseni, işletim sisteminde ayarlanan desenle aynıdır. Biçim desenini değiştirmek için Biçim deseni kutusunu kullanın.
   • Tarih: Varsayılan olarak, biçimlendirme Basit olarak ayarlanır ve biçimlendirmeyi aşağı açılan listedeki seçeneklerden seçebilirsiniz. Özel biçimlendirmeyi değiştirmek için düğmeye tıklayın ve biçim desenini değiştirmek için Biçim deseni kutusunu kullanın.
   • Süre: Varsayılan olarak, süre için kullanılan biçim deseni, işletim sisteminde ayarlanan desenle aynıdır. Süre gün olarak veya gün, saat, dakika, saniye ve salisenin bileşimi olarak biçimlendirilebilir. Biçim desenini değiştirmek için Biçim deseni kutusunu kullanın.
   • Özel: Varsayılan olarak, özel için kullanılan biçim deseni, işletim sisteminde ayarlanan desenle aynıdır. Biçim desenini değiştirmek için Biçim deseni kutularını kullanın.
   • Hesaplama ifadesi: Biçim deseni, hesaplama ifadesi tarafından belirlenir. Bir görselleştirmede yer alan bir hesaplamanın özel sayı biçimlendirmesini görüntülemek için bu seçeneği kullanın.

    Sınırlamalar:

    Yalnızca hesaplama kabul eden çalışmalarla çalışır.

    Kutu çizimiyle birlikte kullanılamaz.

    Eksenin sayı biçimlendirmesini etkilemez.

  • Eğilim çizgisi ekle: Eğilim çizgileri, zaman içindeki eğilimleri göstermek için kullanılır.

   • Etiket: Eğilim çizgisi için bir etiket girin. İfade düzenleyicisini açmak için Expression seçeneğine tıklayın.
   • Tür. Eğilim çizgisinin türünü ayarlayın. Aşağıdaki türler mevcuttur:

    • Ortalama
    • Doğrusal
    • İkinci derece polinom
    • Üçüncü derece polinom
    • Dördüncü derece polinom
    • Üstel
    • Logaritmik
    • Üs
   • Renkler: Eğilim çizgisinin rengini değiştirmek için Özel değerine ayarlayın.
   • Kesik çizgili: Kesik çizgili veya sürekli çizgi stili arasında seçim yapın.

 • Ana öğe Yeni oluştur'a tıklayarak hesaplama ifadesine göre bir ana hesaplama oluşturabilirsiniz.

 • Alternatif ekle: Alternatif boyutlar ve hesaplamalar, bir görselleştirmeye eklenen boyutlar ve hesaplamalardır; ancak bir kullanıcı görsel araştırma sırasında görüntülenecek boyutları ve hesaplamaları belirleyinceye kadar bunlar görüntülenmez.

Görselleştirmede görüntülendikleri sırayı ayarlamak için hesaplamaları sürükleyebilirsiniz. Sırayı yeniden düzenlemek için sürükleme çubuklarını (o) kullanın.

Nasıl kullanıldığını değiştirmek için bir alanı Boyutlar'dan Hesaplamalar'a sürükleyebilirsiniz. Boyutu Hesaplamalar'a taşıdığınızda bir toplamaya atanır. Ana boyutu Hesaplamalar'a taşıyamazsınız.

Sıralama

Sıralama önceliği düzenini ayarlamak için boyutları ve hesaplamaları sürükleyin. Sayılar düzeni gösterir.

Boyutlar ve hesaplamalar kendi içinde de sıralanabilir:

Ayarları açmak ve için boyut veya hesaplama adına tıklayın ve Özel sıralamaya geçmek için sıralama düğmesine tıklayın. Aşağıdaki listede, dahili sıralama önceliği sırası ve sıralama seçenekleri gösterilmektedir. Sıralama Artan veya Azalan düzendedir.

 • İfadeye göre sırala: Sıralama için bir ifade girin. Yalnızca boyutlar için kullanılabilir.
 • Sayısal olarak sırala
 • Alfabetik olarak sırala

Ayrıca, Özel'e geçerek ve tüm sıralama seçeneklerinin seçimini kaldırarak yükleme sırasına göre sıralama yapabilirsiniz.

Bir alan için özel sıra ayarladıysanız bu özel sıra, Sıralama'da seçilen dahili sıralama düzenini geçersiz kılacaktır. Daha fazla bilgi edinmek için bkz. Boyut değerlerinin sırasını özelleştirme.

Eklentiler

 • Veri işleme:

  • Sıfır değerlerini dahil et: Seçimi kaldırıldığında, "0" değerine sahip hesaplamalar sunuma dahil edilmez. Birden fazla hesaplama değeri varsa tüm hesaplama değerlerinde sunumdan hariç tutulacak "0" değeri olmalıdır.

   Hesaplama koşulu: Nesnenin görüntülenmesi için yerine getirilmesi gereken (gerçek) bir koşul ayarlamak amacıyla bu metin alanında bir ifade belirtin. Değer, hesaplamalı formül olarak girilebilir. Örnek: count(distinct Team)<3. Koşul yerine getirilmezse Görüntülenen ileti bölümüne girilen ileti veya ifade görüntülenir.

  • Hesaplama koşulu, bir grafik veya tablo çok büyük olduğunda ve görselleştirmenin yavaş yanıt vermesine neden olduğunda yararlı olur. Hesaplama koşulu, bir kullanıcı seçimleri uygulayıp verileri daha yönetilebilir bir düzeye filtreleyene dek bir nesnenin gösterilmemesini sağlayarak yardımcı olabilir.
 • Referans çizgileri: Referans çizgisi ekle: Yeni bir referans çizgisi eklemek için tıklayın.

  • Göster: Seçildiğinde referans çizgisi görüntülenir.
  • Etiket: Referans çizgisi için bir etiket girin.
  • Renk: Renk seçicide, referans çizgisinin ve etiketin rengini seçin.
  • Referans çizgisi ifadesi: Referans çizgisi için bir değer veya ifade girin. İfade düzenleyicisini açmak için Expression seçeneğine tıklayın.
  • Delete: Referans çizgisini kaldırmak için tıklayın.

Görünüş

Genel

 • Başlıkları göster: Grafikte başlıkları, alt başlıkları ve dipnotları etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için seçin.

  Başlık, Alt başlık ve Dipnot'u girin. Varsayılan olarak, dize metin dizesi olarak yorumlanır. Bununla birlikte, bir ifade için metin alanını veya metin ve ifadenin birleşimini de kullanabilirsiniz. Bir dizenin başındaki eşittir işareti (=), bir ifade içerdiğini gösterir.

  İfade düzenleyicisini kullanarak bir ifade oluşturmak isterseniz Expression seçeneğine tıklayın.

  Bilgi notuBaşlıklar tek bir satırda görüntülenir. Satır sonları eklerseniz bunlar yoksayılır.

  Example:  

  Tırnak işaretleriyle birlikte şu dizenin kullanıldığını varsayalım: 'Sales: ' & Sum(Sales).

  Varsayılan olarak, dize bir metin dizesi olarak yorumlanır ve örnekte sunulduğu gibi görüntülenir. Ancak dizeye bir eşittir işaretiyle başlarsanız (='Sales: ' & Sum(Sales)), dize bunun yerine bir ifade olarak yorumlanır. Çıktı Sales: <ifade değeri>olur, <ifade değeri> hesaplanan değerdir.

 • Ayrıntıları göster: Kullanıcıların açıklamalar, hesaplamalar ve boyutlar gibi ayrıntıları görüntülemeyi seçmesine izin vermek istiyorsanız Göster ayarını belirleyin.

Alternatif durumlar

 • State: Set the state to apply to the visualization. You can select:

  • Any alternate state defined in Master items.
  • <inherited>, in which case the state defined for the sheet is used.
  • <default state>, which represents the state where no alternate state is applied.

  For more information about alternate states, see Karşılaştırmalı analiz için alternatif durumları kullanma.

Sunum

En az iki boyut veya iki hesaplamanız olduğunda, boyutları veya hesaplamaları birlikte gruplandırılmış ya da birbirlerinin üzerine yığınlanmış olarak sunabilirsiniz.

Görselleştirmenin dikey veya yatay yönünü seçin.

 • Kaydırma hizalaması:  Grafik kaydırma çubuğunun konumunu ayarlayın. Kaydırma hizalaması varsayılan olarak Başlangıç konumuna ayarlıdır.

 • Kaydırma çubuğu Görüntülenecek kaydırma çubuğu türünü ayarlayın. Üç ayar vardır:

  • Mini grafik: Grafiğin bir minyatürünü görüntüler.
  • Sütun: Normal kaydırma çubuğu görüntüler.
  • Yok: Kaydırma çubuğu yoktur ancak görselleştirmede yine de kaydırma yapabilirsiniz.
 • Kılavuz çizgisi aralığı: Kılavuz çizgilerinin aralığını seçin. Otomatik ayar Orta'dır.

 • Değer etiketleri: Değer etiketleri: Varsayılan olarak Kapalı'dır. Otomatik ayarında, yeteri kadar alan olduğunda değer etiketleri görüntülenir.

  Segment etiketleri, Toplam etiket veya her ikisini de görüntülemeyi seçebilirsiniz.

Stil'e tıklayarak sütunların stilini değiştirebilirsiniz.

 • Dış çizgi genişliği Sütunların bir anahattı olup olmayacağını ve anahat genişliğinin ne kadar olacağını seçin. Varsayılan ayar Yok'tur.
 • Anahat rengi: Renk seçicide, anahattın rengini seçin. Anahat genişliği, Yok olarak ayarlanırsa bu seçenek kullanılamaz.
 • Sütun genişliği: Sütun genişliğini ayarlayın. Sürekli eksen kullanılırken bu seçenek kullanılamaz.
 • Tümünü sıfırla: Tüm stil düzenleyici özelliklerini varsayılan değerlerine sıfırlar.

Renkler ve göstergeler

 • Renkler: Grafik değerlerinin nasıl renklendirildiğini seçin. İki ayar vardır:
  • Otomatik: Varsayılan ayarları kullanarak grafik değerlerini renklendirir.
  • Özel: Grafikteki değerlerinizi renklendirme yöntemini el ile seçin. Aşağıdaki yöntemler kullanılabilir:
   • Tek renk: Tek bir renk (varsayılan olarak mavi) kullanarak grafiği renklendirin. Boyut rengini değiştirmek için renk seçiciyi kullanın.
    • Kitaplık renklerini kullan: Görselleştirmede kullanılan ana boyuta veya ana hesaplamaya bir renk atandığında kullanılabilen seçenek. Ana öğe renklerini kullanmayı veya ana öğe renklerini devre dışı bırakmayı seçebilirsiniz. Bir görselleştirmede hem ana boyut hem de ana hesaplama için renk atandığında, görselleştirmede hangisinin kullanılacağını seçebilirsiniz.

   • Çok renkli: Birden fazla hesaplama kullanıldığında kullanılabilen seçenek.

    Varsayılan olarak, hesaplamalar için 12 renk kullanılır. 12'den fazla hesaplama değeri olduğunda renkler yeniden kullanılır.

    Bu seçildiğinde, aşağıdaki ayarlar kullanılabilir:

    • Kitaplık renklerini kullan: Görselleştirmede kullanılan ana boyuta veya ana hesaplamaya bir renk atandığında kullanılabilen seçenek. Ana öğe renklerini kullanmayı veya ana öğe renklerini devre dışı bırakmayı seçebilirsiniz. Bir görselleştirmede hem ana boyut hem de ana hesaplama için renk atandığında, görselleştirmede hangisinin kullanılacağını seçebilirsiniz.

    • Renk şeması: Farklı değerler için kullanılacak 12 renk veya 100 renk seçin. Renk körlüğü olan insanlar 12 rengi ayırt edilebilir, ancak 100 rengin tamamını ayırt edilemeyebilir.

   • Boyuta göre: Boyut değerlerine göre grafiği renklendirin. Varsayılan olarak, boyut için 12 renk kullanılır. 12'den fazla boyut değeri olduğunda renkler yeniden kullanılır. Bu seçildiğinde, aşağıdaki ayarlar kullanılabilir:

    • Boyut seçin: Bu grafikteki nesneleri renklendirmeye yönelik değerleri içeren bir alan veya ifade girin.
    • Kitaplık renkleri: Ana boyut rengini kullanmayı veya devre dışı bırakmayı seçin. Yalnızca görselleştirmede kullanılan bir ana boyuta atanmış bir renk bulunduğunda kullanılabilecek seçenek.
    • Kalıcı renkler: Seçim durumları arasında renklerin aynı kalması için seçin.
    • Renk şeması: Farklı değerler için kullanılacak 12 renk veya 100 renk seçin. Renk körlüğü olan insanlar 12 rengi ayırt edilebilir, ancak 100 rengin tamamını ayırt edilemeyebilir.

   • Hesaplamaya göre:
    • Hesaplama seçin: Grafiğinizi renklendirmek için kullanılacak hesaplamayı seçin.
    • Kitaplık renkleri: Ana hesaplama rengini kullanmayı veya ana hesaplama rengini devre dışı bırakmayı seçin. Yalnızca görselleştirmede kullanılan bir ana hesaplamaya atanmış bir renk bulunduğunda kullanılabilecek seçenek.
    • Etiket: Göstergede görüntülenen hesaplamaya yönelik bir metin veya ifade girin.
    • Sayı biçimlendirme: Alan ya da ifade değerleri biçimini ayarlayabilirsiniz

     Aşağıdaki sayı biçimleri kullanılabilir:

     • Otomatik: Qlik Sense, kaynak verilerine göre otomatik olarak bir sayı biçimlendirmesi ayarlar.

      Sayısal kısaltmaları göstermek için k (bin), M (milyon) ve G (milyar) gibi uluslararası SI birimleri kullanılır.

     • Sayı: Varsayılan olarak, biçimlendirme Basit olarak ayarlanır ve biçimlendirmeyi aşağı açılan listedeki seçeneklerden seçebilirsiniz. Özel biçimlendirmeyi değiştirmek için düğmeye tıklayın ve biçim desenini değiştirmek için Biçim deseni kutusunu kullanın.

      Examples:  

      • # ##0 Sayıyı binlik ayırıcılı bir tamsayı olarak tanımlar. Bu örnekte binlik ayırıcı olarak " " kullanılmıştır.
      • ###0 sayıyı binlik ayırıcısız bir tamsayı olarak tanımlar.
      • 0000 sayıyı en az dört basamaklı bir tamsayı olarak tanımlar. Örneğin, 123 sayısı 0123 olarak gösterilir.
      • 0.000 Üç ondalık basamaklı sayıyı tanımlar. Bu örnekte ondalık ayırıcı olarak "." kullanılmıştır.

      Biçim desenine yüzde işareti (%) eklerseniz, hesaplama değerleri otomatik olarak 100 ile çarpılır.

     • Para: Varsayılan olarak, para için kullanılan biçim deseni, işletim sisteminde ayarlanan desenle aynıdır. Biçim desenini değiştirmek için Biçim deseni kutusunu kullanın.
     • Tarih: Varsayılan olarak, biçimlendirme Basit olarak ayarlanır ve biçimlendirmeyi aşağı açılan listedeki seçeneklerden seçebilirsiniz. Özel biçimlendirmeyi değiştirmek için düğmeye tıklayın ve biçim desenini değiştirmek için Biçim deseni kutusunu kullanın.
     • Süre: Varsayılan olarak, süre için kullanılan biçim deseni, işletim sisteminde ayarlanan desenle aynıdır. Süre gün olarak veya gün, saat, dakika, saniye ve salisenin bileşimi olarak biçimlendirilebilir. Biçim desenini değiştirmek için Biçim deseni kutusunu kullanın.
     • Özel: Varsayılan olarak, özel için kullanılan biçim deseni, işletim sisteminde ayarlanan desenle aynıdır. Biçim desenini değiştirmek için Biçim deseni kutularını kullanın.
      • Ondalık ayırıcı: Ondalık ayırıcıyı ayarlayın.
      • Binlik ayırıcı: Binlik ayırıcıyı ayarlayın.
      • Biçim deseni: Sayı biçimi desenini ayarlayın.
      • Deseni sıfırla: Varsayılan desene sıfırlamak için tıklayın.
     • Hesaplama ifadesi: Biçim deseni, hesaplama ifadesi tarafından belirlenir. Bir görselleştirmede yer alan bir hesaplamanın özel sayı biçimlendirmesini görüntülemek için bu seçeneği kullanın.
    • Renk şeması: Aşağıdaki seçeneklerden bir renk şeması seçin:
     • Sıralı gradyan: Farklı renk grupları arasındaki geçiş, farklı renk tonları kullanılarak yapılır. Yüksek hesaplama değerlerinin daha koyu tonları vardır.

     • Sıralı sınıflar: Farklı renk grupları arasındaki geçiş, açıkça farklı olan renkler kullanılarak yapılır.

     • Uzaklaşan gradyan: Örneğin, bir grafikteki farklı alanlar arasındaki ilişkiyi göstermek için düşükten yükseğe doğru sıralanan verilerle çalışılırken kullanılır. Düşük ve yüksek değerler koyu renklere sahiptir, orta seviye renkler açıktır.
     • Uzaklaşan sınıflar: Orta seviyenin paylaşıldığı birleştirilmiş iki sıralı sınıf halinde görülebilir. İki aşırı uç olan yüksek ve düşük karşıt tonlara sahip koyu renklerle, orta seviyede kritik değerler ise açık renklerle vurgulanır.
    • Renkleri ters çevir: Seçildiğinde, renk düzeni tersine çevrilir.
    • Aralık: Hesaplamaya göre veya ifadeye göre renklendirmek için kullanılan değer aralığını tanımlayın.
     • Otomatik: Renk aralığı, hesaplama veya ifade değerlerine göre ayarlanır.
     • Özel: Özel seçeneği belirlendiğinde, renk aralığı için Min ve Maks değerlerini ayarlayabilirsiniz.
   • İfadeye göre: Değerlere yönelik renkleri tanımlamak için bir ifade kullanarak grafiği renklendirin. Desteklenen renk biçimleri: RGB, ARGB ve HSL.
    • İfade: Kullanmak istediğiniz ifadeyi girin. İfade düzenleyicisini açmak için Expression seçeneğine tıklayın.
    • İfade bir renk kodudur: Varsayılan olarak seçilidir. Çoğu durumda, bu ayarı tutmak en iyisidir. Seçim temizlendiğinde, ifade grafik gradyanlarının birine karşılık olarak çizilen bir sayı olarak değerlendirilir.

     Daha fazla bilgi için bkz. Görselleştirmeyi renklendirme

     Renklendirme hesaplamaya veya ifadeye göre yapıldığında, renk aralığını (Min. ve Maks. değerler) ayarlayabilirsiniz. Renk aralığı ayarlandığında, renkler seçimler ve sayfaların tamamında sabit kalır. İfadeye göre renk kullanılırken, renk aralığını ayarlayabilmeniz için önce İfade bir renk kodudur seçeneği temizlenmelidir.

 • Göstergeyi göster: Tek renk seçildiğinde kullanılamaz. Varsayılan olarak Kapalı'ya ayarlıdır. Yeteri kadar alan varsa gösterge görüntülenir. Yerleşim, Gösterge konumu ayarında değiştirilebilir.
 • Gösterge konumu: Göstergenin nerede görüntüleneceğini seçin.
 • Gösterge başlığını göster: Seçildiğinde gösterge başlığı görüntülenir.

X ekseni

 • <Boyut>

  • Sürekli: Sürekli ölçeklendirmeyi kullan'ı seçerek sürekli bir ekseni gösterebilmek için Özel olarak ayarlayın. Sürekli ölçeklendirmeyi kullan yalnızca sayısal değerleri olan boyutlar için kullanılabilir. Sürekli ölçeklendirmeyi kullanırken sıralamayı değiştiremezsiniz.
  • Mini grafiği göster: Grafiğin altında mini grafiği görüntülemek istiyorsanız seçebilirsiniz. Bu seçenek yalnızca sürekli ölçeklendirmeyi kullandığınızda mevcuttur.
  • Etiketler ve başlık: Hangi başlık ve etiketlerin görüntüleneceğini seçin.
  • Etiket yönü: Etiketlerin nasıl görüntüleneceğini seçin.
  • Konum: Boyut ekseninin nerede görüntüleneceğini seçin.
  • Sütun sayısı: Üst sınırı, görünür sütunların sayısına ayarlayın.
   • Otomatik: Görünür sütunların sayısı, kullanılan boyut ve hesaplama sayısına göre belirlenir.
   • Maks.: Görünür sütun sayısı, maksimum değere ayarlanır.
   • Özel: Özel seçeneği belirlendiğinde, Maksimum sayı seçeneğini kullanarak veya bir ifade girerek üst sınırı doğrudan görünür sütun sayısına ayarlayabilirsiniz. İfade düzenleyicisini açmak için Expression seçeneğine tıklayın.

Y ekseni

 • <Hesaplama>
  • Etiketler ve başlık: Hangi başlık ve etiketlerin görüntüleneceğini seçin.
  • Konum: Hesaplama ekseninin nerede görüntüleneceğini seçin.
  • Ölçek: Hesaplama ekseni ölçeğinin aralığını ayarlayın.
  • Aralık: Min. değeri, maks. değeri veya her ikisini birden ayarlamayı seçin. Min. değer, maks. değerden büyük olamaz. Değerler için ifadeler kullanabilirsiniz.

Araç ipucu

 • Araç ipucu: Araç ipuçları olarak hesaplamalar ekleyebilmek için Özel değerine ayarlayın. Eklenen tüm hesaplamalar, çubukların üzerinde ek araç ipuçları olarak görüntülenir.
 • Temel satırları gizle: Temel bilgileri gösteren araç ipucunun satırlarını gizler. Özel araç ipucunun hesaplaması, bir başlığı ve açıklaması yoksa Temel satırları gizle seçeneği, boyut değerlerini de gizler.
 • Hesaplama ekle: Araç ipucu olarak gösterilecek bir hesaplama ekler. Bir alandan seçeneğini kullanarak bir alandan hesaplama ekleyebilirsiniz. Ayrıca bir hesaplama eklemek için ifade de kullanabilirsiniz. İfade düzenleyicisini açmak için Expression seçeneğine tıklayın. Varsayılan olarak mevcut ifade görüntülenir. Araç ipucuna bir başlık ve açıklama ekleyebilirsiniz. Etiket seçeneğini kullanarak araç ipucunun etiketini ve Sayı biçimlendirme seçeneğini kullanarak da biçimlendirmesini değiştirebilirsiniz.

Daha fazla bilgi

 

Bu sayfa size yardımcı oldu mu?

Bu sayfa veya içeriği ile ilgili bir sorun; bir yazım hatası, eksik bir adım veya teknik bir hata bulursanız, bize bildirin, düzeltelim!