Ana içeriğe geç

Hangi toplama işlevleri kullanılmalı?

Toplama işlevleri, çoktan bire işlevlerdir. Toplama işlevleri, girdi olarak birçok kayıttaki değerleri kullanır ve bunları tüm kayıtları özetleyen tek bir değer halinde daraltır. Sum(), Count(), Avg(), Min(), ve Only() toplama işlevleridir.

Qlik Sense'te, çoğu formülde tam olarak bir toplama işlevi düzeyine ihtiyacınız vardır. Bu, grafik ifadelerini, metin kutularını ve etiketleri içerir. İfadenize bir toplama işlevi eklemezseniz Qlik Sense, Only() işlevini otomatik olarak atar.

 • Toplama işlevi, verilerinizdeki birkaç kaydın bazı özelliklerini açıklayan tek bir değeri döndüren bir işlevdir.
 • Hesaplanan boyutlar dışındaki tüm ifadeler, toplamalar olarak değerlendirilir.
 • İfadelerdeki tüm alan referansları bir toplama işlevinde birleştirilmelidir.
Bilgi notuQlik Sense içinde ifadeleri oluşturmak ve değiştirmek için ifade düzenleyicisini kullanabilirsiniz. İfade düzenleyicisi özellikleri hakkında daha fazla bilgi için bkz.: İfade düzenleyicisi.

Sum() işlevini kullanarak tutarları birleştirme

Sum() , toplanmış veriler genelinde ifadenin veya alanın verdiği değerlerin toplamını hesaplar.

Her bir yöneticinin yaptığı toplam satışı ve tüm yöneticilerin toplam satışını hesaplayalım.

Uygulamanın içinde Which Aggregations? sayfasında, Sum(), Max(), Min() başlıklı bir tablo ve Count() başlıklı bir tablo olmak üzere iki tablo bulacaksınız. Her bir tabloyu, toplama işlevleri oluşturmak için kullanacağız.

Aşağıdakileri yapın:

 1. Mevcut Sum(), Max(), Min() tablosunu seçin.
  Özellikler paneli açılır.
 2. Sütun ekle'ye tıklayın ve Hesaplama'yı seçin.
 3. Ardından Expression sembolüne tıklayın.
  İfade düzenleyicisi açılır.
 4. Şunları girin: Sum(Sales)
 5. Uygula'ya tıklayın.

Yönetici başına toplam satışı gösteren tablo

Table showing total sales per Manager

Her bir yöneticinin yaptığı satışı ve tüm yöneticilerin toplam satışını görebilirsiniz.

Bilgi notuEn iyi uygulama olarak, verilerinizin düzgün biçimlendirildiğinden emin olun. Bu örnekte, Sayı biçimlendirme seçeneğini Para olarak ve Biçim deseni'ni $ #,##0;-$ #,##0 olarak ayarladığınızdan emin olun.

Daha fazla bilgi için bkz. Sum.

Max() kullanarak en yüksek satış değerini hesaplama

Max(), toplanmış verilerdeki satır başına en yüksek değeri bulur.

Aşağıdakileri yapın:

 1. Sütun ekle'ye tıklayın ve Hesaplama'yı seçin.
 2. Ardından Expression sembolüne tıklayın.
  İfade düzenleyicisi açılır.
 3. Şunları girin: Max (Sales)
 4. Uygula'ya tıklayın.

Yönetici başına toplam satışı ve en yüksek satışı gösteren tablo

Table showing total sales and highest sale per Manager

Her bir yönetici için en yüksek satış kazançlarını ve en yüksek toplam rakamı görebilirsiniz.

Daha fazla bilgi için bkz. Max.

Min() kullanarak en düşük satış değerini hesaplama

Min() , toplanmış verilerdeki satır başına en düşük değeri bulur.

Aşağıdakileri yapın:

 1. Sütun ekle'ye tıklayın ve Hesaplama'yı seçin.
 2. Ardından Expression sembolüne tıklayın.
  İfade düzenleyicisi açılır.
 3. Şunları girin: Min (Sales)
 4. Uygula'ya tıklayın.

Yönetici başına toplam satışı, en yüksek satışı ve en düşük satışı gösteren tablo

Table showing total sales, highest sale, and lowest sale per Manager

Her bir yönetici için en düşük satış kazançlarını ve en düşük toplam rakamı görebilirsiniz.

Daha fazla bilgi için bkz. Min.

Count() kullanarak öğe sayısını sayma

Count() , her bir grafik boyutunda değerlerin (metin ve sayısal) sayısını saymak için kullanılır.

Verilerimizde her bir yönetici birkaç satış temsilcisinden (Sales Rep Name) sorumludur. Satış temsilcisi sayısını hesaplayalım.

Aşağıdakileri yapın:

 1. Mevcut Count() tablosunu seçin.
  Özellikler paneli açılır.
 2. Sütun ekle'ye tıklayın ve Hesaplama'yı seçin.
 3. Ardından Expression sembolüne tıklayın.
  İfade düzenleyicisi açılır.
 4. Şunları girin: Count([Sales Rep Name])
 5. Uygula'ya tıklayın.

Satış Temsilcilerini ve toplam Satış Temsilcisi sayısını gösteren tablo.

Table showing Sale Representatives, and total number of Sales Representatives.

Toplam satış temsilcisi sayısının 64 olduğunu görebilirsiniz.

Count()ile Count(distinct ) arasındaki fark

Yönetici sayısını hesaplayalım.

Aşağıdakileri yapın:

 1. Tablonuza yeni bir boyut ekleyin: Manager.
  Tek bir yönetici, birden fazla satış temsilcisini yönettiğinden aynı yönetici adı, tabloda birden çok defa görüntülenir.
 2. Sütun ekle'ye tıklayın ve Hesaplama'yı seçin.
 3. Ardından Expression sembolüne tıklayın.
  İfade düzenleyicisi açılır.
 4. Şunları girin: Count(Manager)
 5. Şu ifade ile başka bir hesaplama ekleyin: Count(distinct Manager)

 6. Uygula'ya tıklayın.

Satış Temsilcilerini, toplam Satış Temsilcisi sayısını, her bir Satış Temsilcisinden sorumlu Yöneticiyi, yanlış toplam Yönetici sayısını ve doğru toplam Yönetici sayısını gösteren tablo.

Table showing Sales Representatives, total number of Sales Representatives, Manager responsible for each Sales Representative, incorrect total number of Managers, and correct total number of Managers.

Count(Manager) ifadesi kullanılarak sütundaki toplam yönetici sayısının 64 olarak hesaplandığını görebilirsiniz. Bu doğru değildir. Count(distinct Manager) ifadesi kullanılarak toplam yönetici sayısı, 18 olarak doğru şekilde hesaplanmıştır. Her bir yönetici, listede adının kaç kez geçtiğine bakılmaksızın yalnızca bir kez sayılır.

Daha fazla bilgi için bkz. Count.