Ana içeriğe geç
Verileri dönüştürme

BU SAYFADA

Verileri dönüştürme

Veri yükleme düzenleyicisinde birçok farklı teknik kullanarak verileri dönüştürebilir ve değiştirebilirsiniz.

Veri yönetiminin avantajlarından biri de, veri işlemeyi daha etkili kılmak için bir tablodan seçilen birkaç sütun gibi bir dosyadaki verilerin yalnızca bir alt kümesini yüklemeyi seçebilmenizdir. Ham verileri birkaç yeni mantıksal tabloya bölmek için verileri bir kereden fazla da yükleyebilirsiniz. Qlik Sense uygulamasında birden fazla kaynaktan veriler yükleyebilir ve bunları tek bir tabloda birleştirebilirsiniz.

Bu konu altında, Resident yükleme ve ardından Preceding yükleme kullanarak bazı temel veri dönüşümü işlemlerini gerçekleştireceksiniz.

Resident LOAD

Daha önce yüklenmiş bir tablodan veri yüklemek için, Residentkaynak niteleyicisini bir LOAD deyimi içinde kullanabilirsiniz. Bu kullanım ayrıca, SELECT deyimiyle yüklenmiş veriler üzerinde hesaplamalar yapmak istediğinizde ve tarih veya sayısal değer işleme gibi Qlik Sense fonksiyonlarını kullanma seçeneğiniz bulunmadığı durumlarda yararlı olur.

Bu örnekte, Sales_Buckets isimli yeni bir tablo oluşturacaksınız ve ardından resident yükleme kullanarak Table1 tablosundan verileri yükleyeceksiniz. Sales_Buckets tablosunda quantity_threshold isimli bir değişken oluşturacaksınız ve ardından Where deyimini kullanarak yalnızca eşiği karşılayan verileri yükleyeceksiniz.

 1. Veri yükleme düzenleyicisini Scripting Tutorial uygulamasında açın.
 2. Sales sekmesine tıklayın.
 3. Kodunuzun sonuna şunu ekleyin:
 4. SET quantity_threshold = 12000; Sales_Buckets:   LOAD "Sales Qty" as "High_Quantity", "Item Description" as "Item", "Customer Number" as "Customer" Resident Table1 Where ("Sales Qty" > $(quantity_threshold)); 

  Kodunuz şöyle görünmelidir:

  Sales_Buckets adındaki yeni tabloyu oluşturmada kullanılan kodların bulunduğu komut dosyası penceresi
  Load script window with script to create new table called Sales_Buckets.

 5. Verileri yükle'ye tıklayın.
 6. Veri modeli görüntüleyicisi'ni açın. Belirttiğiniz alanlara ve belirlediğiniz eşiğe göre yüklenen verilerle Sales_Buckets adında yeni bir tablo oluşturduğunuzu görebilirsiniz.
 7. Veri modeli görüntüleyicisinde Sales_Buckets tablosu
  Sales_Buckets table in data model viewer.

 8. Veriyi uygulamanızdaki bir tabloya ekleyin. Item ve Customer öğelerini boyut olarak ekleyin. High-Quantity öğesini Count ve ardından Sum üzerinde toplanan hesaplama olarak ekleyin. Ardından, aşağıdaki formülle hesaplama olarak yeni bir sütun ekleyin:
 9. = Sum(High_Quantity) / Count(High_Quantity)

  Formülle yeni hesaplama
  New measure with formula.

  Tablonuz, örneğin, Customer 10025737'nin ortalama 14.800'lük miktarla High Top Dried Mushrooms için 4 büyük sipariş verdiğini gösterir. Alanlardaki verileri sıralamak için Bitti seçeneğine tıklayarak Düzenle modunu kapatın.

  Büyük siparişler veren müşterileri gösteren tablo
  Table showing customers that have made large orders.

 10. Bu örneği tamamladığımıza göre, quantity_threshold değişkeni ve Sales_Buckets tablosu için kodu derleme dışında bırakın.
 11. Kodunuzun sonu şimdi aşağıdaki gibi görünmelidir:

  Derleme dışı bırakılan kod
  Commented out script.

Öncelikli LOAD

Öncelikli load, verilerinizi tek bir seferde yüklemek için dönüştürme gerçekleştirmenizi ve filtre uygulamanızı sağlar. Temel olarak, normalde yaptığınız şekilde From veya Resident gibi bir kaynak niteleyicisi belirtmeksizin aşağıdaki LOAD ya da SELECT deyiminden yükleme yapan bir LOAD deyimidir. İstediğiniz sayıda LOAD deyimini bu şekilde yığınlayabilirsiniz. Önce en alttaki deyim değerlendirilir, sonra üstündeki deyim değerlendirilir ve en üstteki deyim değerlendirilinceye kadar bu böyle devam eder.

Bu öğreticide daha önce de bahsedildiği gibi, LOAD ve SELECT deyimlerini kullanarak Qlik Sense'e veri yükleyebilirsiniz. Bu deyimlerden her biri dahili tablo oluşturur. Dosyalardan veya satır içi tablodan veri yüklemek için LOAD, veritabanlarından veri yüklemek için ise SELECT kullanılır. Bu öğreticide dosyalardan veri kullandınız. Bu örnekte, satır içi tablo kullanacaksınız. Fakat verilerinizi değiştirmek için öncelikli yüklemenin, bir SELECT deyiminin üzerinde kullanılabileceğini unutmayın. Temeli, burada görebileceğiniz LOAD kullanımıyla aynıdır.

Bu örnek, bu derste yüklediğimiz verilerle ilgili değildir. Yalnızca öncelikli yüklemeye ilişkin bir örnek göstermek için kullanılmıştır. Veri yükleme düzenleyicisinde Transactions isimli bir satır içi tablo oluşturacaksınız. Öncelikli LOAD için, transaction_date isimli yeni bir alanın oluşturulması amacıyla tarih yorumlama kullanılacaktır. Bu alan, sale_date alanından oluşturulur.

 1. Yeni bir uygulama oluşturun ve ReformatDate adını verin.
 2. Veri yükleme düzenleyicisini açın ve TransactionData isimli yeni bir sekme oluşturun.
 3. Şu kodu ekleyin:
 4. Transactions: Load * Inline [ transaction_id, transaction_date, transaction_amount, transaction_quantity, customer_id, size, color_code 3750, 20180830, 23.56, 2, 2038593, L, Red 3751, 20180907, 556.31, 6, 203521, m, orange 3752, 20180916, 5.75, 1, 5646471, S, blue 3753, 20180922, 125.00, 7, 3036491, l, Black 3754, 20180922, 484.21, 13, 049681, xs, Red 3756, 20180922, 59.18, 2, 2038593, M, Blue 3757, 20180923, 177.42, 21, 203521, XL, Black ]; /* Create new table called Transaction_Buckets Create new fields called Customer, and Color code - Black, Blue, blue Load Transactions table.

  Kodunuz şöyle görünmelidir:

  Öncelikli yüklemeyle komut dosyası
  Load script with preceding load.

 5. Verileri yükle'ye tıklayın.
 6. Veri modeli görüntüleyicisi'ni açın. Transactions tablosunu seçin ve genişletin. Tüm alanların, öncelikli load deyiminde * ile belirtilen şekilde yüklendiğini görebilirsiniz. transaction_date isimli yeni bir alan oluşturuldu. Alan, yeniden biçimlendirilmiş tarihe sahiptir.
 7. Veri modeli görüntüleyicisinde transaction_date isimli yeni alan
  New field called transaction_date in data model viewer.