Ana içeriğe geç

Paylaşılan alanlarda çalışma

Paylaşılan alan, bulut hub'ının iş birliği içinde uygulamalar geliştirmek ve uygulamalara erişimi kontrol etmek için kullanılan bir bölümüdür. Keşfet'te alanlar açılır menüsünü kullanarak paylaşılan alanlarınızı bulabilirsiniz.

Professional lisansı olan herhangi bir kullanıcı bir alan oluşturabilir. Alana içindeki uygulamalar, birçok kullanıcı tarafından bunlara eklenen sayfalar, hikayeler ve seçim imlerine sahip olabilir. Paylaşılan alanlar üyelere kısıtlıdır. Alandaki uygulamalar sadece alan üyeleri tarafından görüntülenebilir.

İzinler, üyeler bir paylaşılan alana eklendiklerinde üyelere atanır. İzinler üyelerin bir paylaşılan alanda neler yapabileceğini tanımlar. Paylaşılan alanlarda dört izin vardır:

 • Sahip: Alanı ve üyelerini yönetebilmenin yanı sıra alanda içerik oluşturabilen ilk yöneticisiniz.
 • Yönetici: Alanı ve üyelerini yönetebilmenin yanı sıra alanda içerik oluşturabilirsiniz.
 • Düzenleyebilir Uygulamalara içerik ekleyebilir ve düzenleyebilirsiniz. Alanı ve üyeliğini yönetemezsiniz.
 • Görüntüleyebilir Alandaki uygulamaları görüntüleyebilirsiniz ancak içerik oluşturamaz veya alanı yönetemezsiniz.

Üyeler bir alanda farklı rollere atanabilir. Üyeler ayrıca alanlardan kaldırılabilir. Paylaşılan alanda izinleri yönetme hakkında daha fazla bilgi için bkz. Paylaşılan alanlarda izinleri yönetme.

Paylaşılan alanda doğrudan yeni uygulamalar oluşturabilirsiniz. Diğer üyelerin üzerinde çalışabilmesi için uygulamalarınızı kişisel alanınızdan bir paylaşılan alana taşıyabilirsiniz. Bir alanda kullanıcılarla iş birliği yapma hakkında daha fazla bilgi için bkz. Paylaşılan alanlarda uygulamalar kullanma.

Paylaşılan alanlar oluşturma

Alanın sahibi, alanı oluşturan kullanıcıdır. Alanın sahibi bulut hub'ında değiştirilemez. Alan sahipleri Management Console'da değiştirilebilir.

Not:

Alan adları bulut hub'ı içinde benzersiz olmalıdır.

Aşağıdakileri yapın:

 1. Alanlar açılır menüsüne tıklayın ve Alan ekle'yi seçin.
 2. Alan için bir ad ve açıklama girin.
 3. Oluştur'u seçin.

Paylaşılan alanlara üyeler ekleme

Üyeler alana sahibi tarafından veya Yönetici izni olan üyeler tarafından eklenebilir. Kiracı yöneticiniz grupları etkinleştirdiyse alanınıza üye grupları da ekleyebilirsiniz.

Not:

Bir üyenin, bir alanda bireysel izni ve grup izni varsa en yüksek izin düzeyi uygulanır.

Aşağıdakileri yapın:

 1. Alanda, seçeneğine ve ardından Üyeleri yönet'e tıklayın.

 2. Üyeleri ada göre arayarak alana eklemek istediğiniz üyeleri seçin.
 3. Üyeler için bir izin seçin ve Üye ekle'ye tıklayın.
 4. Bitti'ye tıklayın.

Paylaşılan alan adlarını ve açıklamalarını düzenleme

Alanın adını ve açıklamasını değiştirebilirsiniz.

Aşağıdakileri yapın:

 1. Alanda, seçeneğine ve ardından Alanları düzenle'ye tıklayın.

 2. Ad ve açıklamayı değiştirin ve Kaydet'e tıklayın.

Paylaşılan alanları silme

Bir alanı silebilirsiniz. Bir alanı sadece sahibi veya Yönetici izni olan bir kullanıcı silebilir.

 1. Alanda, seçeneğine ve ardından Alanları düzenle'ye tıklayın.

 2. Sil'e tıklayın.
 3. Sil'e tıklayın.

Paylaşılan alanlarla uygulama geliştirme ve paylaşma

İş birliği içinde uygulama geliştirmenin ve bu uygulamaları bulut hub'ınızın diğer üyeleriyle paylaşmanın farklı yolları vardır. Paylaşılan alanları kullanmaya ilişkin örnek iş akışı:

 1. Uygulama oluşturma

  Kişisel alanınızda bir uygulama oluşturun. Veri kaynakları ekleyin, veri modeli oluşturun ve uygulama için zamanlanmış yükleme oluşturun.

  Uygulamanın yaratıcısı uygulamadaki verileri yönetebilen tek kullanıcıdır. Bu yüzden uygulama diğer kullanıcılarla iş birliği içinde geliştirilmeye başlamadan önce veri modeli tamamlanmış olmalıdır.

  Bulut hub'ında uygulamalar oluşturma

 2. Paylaşılan alan oluşturun

  Uygulamanızın iş birliği içinde geliştirilmesi için bulut hub'ınıza paylaşılan alan ekleyin.

 3. Uygulamanızı alana taşıyın

  Uygulama, iş birliği ile çalışmaya hazır olduğunda uygulamanızı paylaşılan alana taşıyın.

  Alanlar arasında uygulamaları taşıma

 4. Alana kullanıcılar ekleyin

  Alanınıza iş birliği ile çalışacak kişileri ekleyin ve onlara Düzenleyebilir izni atayın. İş birliği içinde çalışacak kişilerin Professional lisansı olmalıdır.

 5. Alana veri ekleme

  İsteğe bağlı olarak, iş birliği yapan kişilerin kullanması için alana başka veri kaynakları ekleyin.

  Alanlarda veri kaynaklarını yönetme

 6. İş birliği içinde alanda uygulama geliştirin

  Tüm Düzenleyebilir iznine sahip kullanıcılar uygulamalarına sayfalar, hikayeler ve seçim imleri ekleyebilir. Uygulamada herkese açık hale getirene kadar içerikleri özeldir.

  Paylaşılan alanlarda uygulamalar kullanma

  Sayfalara, seçim imlerine ve hikayelere erişim verme

 7. Alana uygulama için hedef kitle ekleyin

  Uygulama hedef kitlesi için hazır olduğunda, onları alanınıza ekleyebilirsiniz.

  Bu alan salt geliştirme için kullanılıyorsa uygulamayı, uygulama kitlesinin erişimi olduğu başka bir alana taşıyabilirsiniz.

  Paylaşılan alanlarda izinleri yönetme

  Alanlar arasında uygulamaları taşıma

 8. Uygulamanızı güncelleme

  Uygulama kitlenizden geri bildirim alabilirsiniz. Alandaki uygulama, veri modelinde veya uygulamadaki içerikte değişikliklerle birlikte istendiği zaman güncellenebilir.

 9. Paylaşılan alandaki uygulamayı kullanımdan kaldırın

  Uygulama artık gerekmiyorsa uygulamayı bulut hub'ından silebilirsiniz.

  uygulama silme

 10. Alanı kullanımdan kaldırın

  Alan artık gerekmiyorsa alanı bulut hub'ından silebilirsiniz.