Ana içeriğe geç
Alanlara gitme

BU SAYFADA

Alanlara gitme

Alanlar, bulut hub'ında uygulamaların saklandığı bölümlerdir. Burası alanlar için uygulamaları, üyeleri, veri kaynaklarını ve bildirimleri yönettiğiniz yerdir.

Alanlar aşağıdaki bölümlere ayrılır:

  • Ayrıntılar
  • Bildirimler
  • Üyeler
  • Veri

Bir alanda seçeneğine tıklayarak bu bölümlere erişebilirsiniz.

Ayrıntılar

Ayrıntılar bölümünde açıklama, alan sahibi ve alan oluşturucusu gibi alan bilgilerini görüntülersiniz.

Ayrıntılar bölümü

The Details section of a shared space

Bildirimler

Alandaki içerik için aboneliklerinizi Bildirimler bölümünde yönetebilirsiniz. Bir alandaki olaylara veya eylemlere abone olmak ya da aboneliğinizi kaldırmak için olay ya da eylemin sonundaki  seçeneğine tıklayabilirsiniz.

Alan bildirimlerini yönetme

Üyeler

Bir alandaki tüm üyeleri Üyeler'de görebilirsiniz. Alanda izniniz varsa şunları yapabilirsiniz:

  • Üye ekleme
  • Üye izinlerini değiştirme
  • Üyeleri kaldırma

Paylaşılan alanlarda izinleri yönetme

Paylaşılan alanlarda izinleri yönetme

Paylaşılan bir alanın Üyeler bölümü.

Veriler

Veri bölümünde alana eklenen tüm veri dosyalarını ve bağlantıları görebilirsiniz. İzniniz varsa alana veri dosyaları ve veri bağlantıları eklemeniz de mümkündür.

Alanlarda veri kaynaklarını yönetme

Bilgi notu

Görüntüleyebilir iznine sahip kullanıcılar, bir alandaki veri kaynaklarını görüntüleyemez.

Paylaşılan bir alanın Veri bölümü

The Data section of a shared space