Ana içeriğe geç

Yönetilen alanlardaki uygulamaları kullanma

Yönetilen alanlar, güvenli uygulamaları sınırlı bir görüntüleyici grubuyla paylaşır. Uygulamalar, kişisel veya paylaşılan alanlardan yönetilen alanlara yayınlanır.

Bilgi notuYönetilen alanlar Qlik Sense Business ile kullanılamaz.

Yönetilen alanlara yayınlanan uygulamalar, orijinal uygulamayla bir üst-alt öğe ilişkisi sürdürür. Üst uygulamaya yapılan güncellemeler, alt uygulamalarda yeniden yayınlanabilir. Üst uygulamalar, ilişkiyi bozmadan alanlar arasında taşınabilir. Üst uygulama silinirse yönetilen alandaki uygulama, üst uygulamadan kopar ve yeniden yayınlanamaz.

Yönetilen alan üyeleri bir uygulamaya içerik ekleme ve uygulamanın veri modelini değiştirme konularında kısıtlıdır. Yönetilen alan izinlerinin açıklamaları için Yönetilen alanlardaki uygulamalar için veri kaynakları bölümüne bakın.

Sınırlamalar

Yönetilen alanlar aşağıdaki sınırlamalara sahiptir:

 • Yönetilen alanlara isteğe bağlı uygulamaları yayınlayamazsınız.
 • Yönetilen alanda yayınlanmış bir uygulamanın veri modelini değiştiremezsiniz.

 • Yönetilen alandan uygulama indiremezsiniz veya bu alana uygulama yükleyemezsiniz.
 • Yönetilen alandaki bir uygulamayı taşıyamazsınız.

Yönetilen alanlara uygulama yayınlama

Yayınlayabilir iznine sahip bir kullanıcı, yönetilen bir alana uygulama yayınlayabilir. Yönetilen bir alana uygulama yayınlamak, yönetilen alanda o uygulamanın bir kopyasını oluşturur. Aynı uygulama birden fazla yönetilen alana yayınlanabilir.

Uygulamalar, bunların yayınlama diyalog penceresinde en son ne zaman yönetilen alanda yayınlandığını belirtir. Uygulamayı bu alanda yeniden yayınlayarak yönetilen alanda güncelleyebilirsiniz.

Aşağıdakileri yapın:

 1. Uygulamaya on the app and select Publish.
 2. Yönetilen alanları seçin.

 3. İsteğe bağlı olarak, uygulamanın Açıklama ve Etiketler'ini değiştirin.
 4. Yayınla'ya tıklayın.

Uygulama sahipliğini değiştirme

Yönetilen alanlarda, Sahip veya Yönetebilir izinlerine sahip üyeler, uygulama sahiplerini değiştirebilir.

Aşağıdakileri yapın:

 1. Uygulamaya tıklayın ve Sahibi değiştir seçeneğini belirleyin.
 2. Yeni bir uygulama sahibi seçin ve Kaydet seçeneğine tıklayın.

Yönetilen alanlardaki uygulamaları yeniden yükleme

Alan sahipleri ve Yönetebilir iznine sahip kullanıcılar uygulamaları manuel olarak yeniden yükleyebilir ve alandaki uygulamalar için zamanlanmış yükleme oluşturabilir. Daha fazla bilgi için bkz. Bulut hub'ında uygulama verilerini yükleme.

Yönetilen alanlardaki uygulamalarda Topluluk için sayfa, seçim imi ve hikaye yayınlama

Yönetilen alandaki izinlerinize bağlı olarak, alandaki uygulamalara içerik ekleyebilirsiniz. Yeni içerikler her zaman özel olur. Özel öğeleri sadece siz görebilirsiniz. İçeriklerinizi Topluluk için yayınlayarak paylaşabilirsiniz. Yönetilen alanlardaki uygulamalarda paylaşılan içerikler Topluluk bölümüne eklenir. Uygulamaya genel bakış bölümünde, içeriklerinizi Topluluk için yayınlayabilir veya yeniden özel yapabilirsiniz.

Topluluk için sayfa yayınlamak

Bu işlem sayfalar, seçim imleri ve hikayeler için geçerlidir.

Aşağıdakileri yapın:

 1. Uygulamaya genel bakışta uygulamayı açın.
 2. Sayfalarım altında, paylaşmak istediğiniz sayfayı bulun.
 3. Sayfaya sağ tıklayıp Yayınla'yı seçin.

Topluluk sayfalarını özel yapma

Bu işlem sayfalar, seçim imleri ve hikayeler için geçerlidir.

Aşağıdakileri yapın:

 1. Uygulamaya genel bakışta uygulamayı açın.
 2. Sayfalarım altında, paylaşmak istediğiniz sayfayı bulun.
 3. Sayfaya sağ tıklayıp Yayından kaldır'ı seçin.

Yönetilen alanlardaki uygulamaları silme

Yönetilen bir alandaki uygulamayı silmek, uygulamayı alandan kaldırır. Silinen bir uygulama yeniden yayınlanamaz. Yayınlayabilir iznine sahip bir kullanıcının uygulamayı yönetilen alana yeniden yayınlaması gerekir.

Aşağıdakileri yapın:

 • Uygulamaya tıklayın ve Sil öğesini seçin.