Ana içeriğe geç

Üçüncü sayfa: Customer Details

Bu sayfa müşterilere odaklanmaktadır.

Şu ana dek boyutlar, hesaplamalar ve görselleştirmeler oluşturmak hakkında epey deneyim elde ettiniz ve artık bunlar için ayrıntılı prosedürlere ihtiyacınız yoktur. Bunun tek istisnası özellikler panelinde değişiklikler yaptığınızda ortaya çıkacaktır. Şimdiye kadar neler öğrendiğinizi hatırlamak istiyorsanız önceki konulara geri dönebilirsiniz.

Düzenleme sırasında Customer Details sayfası
Customer Details sheet when editing

Filtre bölmeleri ekleme

Aşağıdakileri yapın:

 1. Period filtre bölmesini ekleyin.
 2. Manager boyutuyla yeni filtre bölmesi ekleyin.

Dağılım ekleme

Dağılım, Customer boyutunu ve Sales ve Quantity hesaplamalarını kullanır. Quantity hesaplamasını oluşturmanız ve ardından ana öğe olarak kaydetmeniz gerekir. Sales Qty alanını ve Sum toplamını kullanın. Sales Qty alanı iki sözcükten oluştuğu için parantez içine almanız gerekir: İfadede [Sales Qty]. İfade şöyle görünmelidir: Sum ([Sales Qty])

Özellikler panelinde, Görünüm'ün altında, eksenlerin negatif bölümünü hariç tutmak için Y ekseni ve X eksenine yönelik olarak Aralık ayarını kullanın.

Dağılıma iki hesaplama eklendiğini fark etmiş olmanız gerekir. Dağılım, iki veya üç hesaplama arasındaki ilişkiyi görselleştirmek için kullanılır. Bu durumda, Sales ve Quantity hesaplamaları karşılaştırılır. Her balon bir Customer boyut değerini temsil eder. Görselleştirme Customer Sales and Quantity olarak adlandırılmalıdır.

Customer KPIs tablosunu ekleme

Customer KPIs adlı tablo, Customer boyutunu kullanır.

Özellikler panelindeki Veri'den tabloya daha fazla sütun ekleyin: ana öğeler olarak kullanılabilen Sales, Quantity ve Margin Percent hesaplamalarını kullanın. Ekran görüntüsüyle aynı sırayı elde etmek için onları bu sırada ekleyin.

Son iki sütun için kalan hesaplamaların oluşturulması gereklidir:

 • # of Invoices hesaplaması için şu ifadeyi kullanın:

  Count (Distinct [Invoice Number])

 • Average Sales per Invoice hesaplaması için şu ifadeyi kullanın:

  Sum(Sales)/Count(Distinct [Invoice Number])

İpucu notu

Distinct niteleyicisi iki ifadede kullanılır. Distinct'i kullanarak bir fatura numarasının, veri kaynağında birkaç kez ortaya çıksa bile yalnızca bir kez sayılmasını sağlarsınız. Distinct, benzersiz sayıları ayırır. Alan adından önce Distinct'in arkasından bir boşluk gelmelidir.

Sayı biçimlendirmesini ayarlama

Aşağıdakileri yapın:

 1. Özellikler panelinde Veri'ye tıklayın.

 2. Sales seçeneğine tıklayın ve Sayı biçimlendirmesi'ni Para olarak ayarlayın.

 3. Hesaplamayı tıklayarak kapatın.
 4. Quantity seçeneğine tıklayın ve Sayı biçimlendirmesi'ni Sayı (1.000) olarak ayarlayın.

 5. Hesaplamayı tıklayarak kapatın.
 6. Margin Percent seçeneğine tıklayın ve Sayı biçimlendirmesi'ni Sayı (%12,3) olarak ayarlayın.

 7. Hesaplamayı tıklayarak kapatın.
 8. Average Sales per Invoice seçeneğine tıklayın ve Sayı biçimlendirmesi'ni Para olarak ayarlayın.

 9. Hesaplamayı tıklayarak kapatın.

Customer KPIs tablosunu pivot tabloya dönüştürme

Müşteri KPI'ları tablosunun pivot tabloya dönüştürülmesi, daha fazla boyutu veya hesaplamayı dahil etmenize ve verileri daha esnek ve kullanışlı bir şekilde analiz etmek için bunları yeniden düzenlemenize imkan tanır.

Pivot tablo, boyutları ve hesaplamaları bir tablodaki satırlar ve sütunlar olarak sunar. Pivot tabloda, verileri aynı anda birden fazla hesaplamaya ve birden fazla boyuta göre analiz edebilirsiniz. Verilerin farklı görünümlerini elde etmek için hesaplamaları ve boyutları yeniden düzenleyebilirsiniz. Satırlar ve sütunlar arasında hesaplamaları ve boyutları taşıma etkinliği 'pivotlama' olarak bilinir.

Pivot tablonun avantajlarından biri de iki taraflı değiştirme imkanı tanıması, yani satır öğelerinin sütunlara, sütun öğelerinin ise satırlara taşınabilmesini sağlamasıdır. Bu esneklik çok güçlüdür ve verileri yeniden düzenlemenize ve aynı veri kümesinin farklı görünümlerine sahip olmanıza imkan tanır. Neye odaklanmak istediğinize bağlı olarak, ilgi çekici verileri ön plana çıkarmak ya da çok ayrıntılı veya analizle ilgisi olmayan verileri gizlemek için boyutları ve hesaplamaları taşırsınız.

Dönüştürme işleminden sonra Customer Details sayfası

Customer Details sheet after conversion

Tabloyu dönüştürme

Aşağıdakileri yapın:

 1. Varlıklar panelinde 5 seçeneğine tıklayarak Grafikler'i açın.
 2. Pivot tabloyu Customer KPIs tablosunun merkezine sürükleyin ve Dönüştür: Pivot tablo'yu seçin.
 3. Sağdaki özellikler panelinde, Veri altında, Veri ekle'ye ve ardından Satır'a tıklayın.
 4. Listede Product Group öğesini seçin.
 5. Veri ekle'yi seçin ve Product Type satırı ekleyin.
 6. Görselleştirmeye Müşteri KPI'ları başlığını ekleyin.

 7. Araç çubuğunda Edit Bitti'ye tıklayın.

Artık ürün grubuna ve türe göre müşteriler için satışlara tek tek bakabilirsiniz. Müşteri, Ürün Grubu veya Ürün Türü'ne tıklayarak veya tablodan öğeleri tek tek seçerek tabloda görüntülenen seçimleri filtreleyebilirsiniz. Ürün Grubu veya Ürün Türü'nü Hesaplamalar'a taşıyarak ve filtre uygulayarak sunulan verilerin farklı görünümlerini elde edebilirsiniz.