Ana içeriğe geç

İkinci sayfa: Product Details

Bu sayfa ürünlere odaklanır.

ve sayfa düzenlenirken Product Details sayfası
Product Details sheet when editing sheet when editing

Filtre bölmeleri ekleme

Şimdi, ana öğeler olarak kaydettiğiniz Period filtre bölmesini ve Region filtre bölmesini yeniden kullanacaksınız.

Aşağıdakileri yapın:

 1. Varlıklar panelinde Linked Object seçeneğine tıklayarak Ana öğeler'i açın.

 2. Görselleştirmeler'e tıklayın.

 3. Period filtre bölmesini sayfaya sürükleyin ve ekran görüntüsüne göre yeniden boyutlandırın.

 4. Region filtre bölmesini Period'un altındaki alana sürükleyin ve aynı şekilde yeniden boyutlandırın.

Sütun grafik ekleme

Bir sonraki görselleştirme, en yüksek satışları gösteren sütun grafiktir.

Aşağıdakileri yapın:

 1. Soldaki varlıklar panelinde Sheet seçeneğine tıklayarak Grafikler'i açın.

 2. Sayfaya bir sütun grafik sürükleyin ve Period filtre bölmesinin sağ tarafına yerleştirin.

 3. Boyut ekle'ye tıklayın ve Product Group alanını seçin.

 4. Hesaplama ekle'ye tıklayın ve Hesaplamalar listesinden Sales öğesini seçin.

 5. Soldaki varlıklar panelinde Linked Object seçeneğine tıklayarak Ana öğeler'i açın.

 6. Hesaplamalar'a tıklayın.
 7. Margin hesaplamasını sütun grafiğe sürükleyin ve en üstteki Ekle'yi seçin.
 8. Özellikler panelinde Görünüş > Sunum'a tıklayın ve Değer etiketleri altında Otomatik'i seçin.

 9. Sütun grafiği ekran görüntüsüne göre yeniden boyutlandırın.

 10. Aşağıdaki dizeyi kopyalayın ve sütun grafik için başlık olarak yapıştırın:

  ='Total Sales: $'& Round(Sum(Sales)/1000000, 0.1) & 'M'

Sütun grafik tamamlanmıştır. Varsayılan olarak, hesaplamalar sütun grafiğe ikinci bir hesaplama eklediğinizde gruplandırılır.

Ağaç haritası grafiği ekleme

Hiyerarşik verileri göstermek için ağaç haritaları kullanılır. Bu ağaç haritasında, bir ürün hiyerarşisi oluşturacaksınız.

Aşağıdakileri yapın:

 1. Soldaki varlıklar panelinde Sheet seçeneğine tıklayarak Grafikler'i açın.
 2. Ağaç haritasını sayfadaki boş alana sürükleyin.

 3. Boyut ekle'ye tıklayın ve Product Group alanını seçin.

 4. Hesaplama ekle'ye tıklayın ve Hesaplamalar listesinden Sales öğesini seçin.

 5. Sağdaki özellikler panelinde, Veri > Boyutlar'ın altında Ekle'ye tıklayın.

 6. Listede Product Type öğesini seçin.

 7. Veri > Boyutlar altında tekrar Ekle'ye tıklayın ve Item Desc öğesini seçin.

 8. Görünüş > Renkler ve gösterge altında Renkler değerini Otomatik yerine Özel olarak değiştirin.

 9. Listede Hesaplamaya göre'yi seçin.

 10. Ağaç haritasını ekran görüntüsüne göre yeniden boyutlandırın.

 11. Görselleştirmeye Product Treemap başlığını ekleyin.

Ağaç haritası ve sayfa tamamlanmıştır. Sonraki sayfa, sonuncu sayfadır. Sağ üst köşedeki Next seçeneğine tıklayarak Customer Details sayfasına gidin.