Ana içeriğe geç

İlk sayfa: Dashboard

Dashboard öğesine sağ tıklayın ve ardından ilk sayfayı açmak için Aç ve düzenle'yi seçin. Sayfa boştur, ancak uzun süre böyle kalmayacaktır. Sol taraftaki varlıklar paneli, kullanılabilir grafikleri ve alanları içerir. Sayfaya grafikler eklemeye başlayabilmeniz için Sheet (Grafikler) seçeneğine tıklayın. Özellikler paneli sağdadır.

Bilgi notuVarlıklar paneli ve özellikler paneli, bir göster/gizle işlevine sahiptir. Özellikler panelini gösterme ve gizleme arasında geçiş yapmak için sağ alt taraftaki open right panel seçeneğine tıklayın.

Görselleştirmeler oluşturma

Gösterge panelinin amacı, işlerin mevcut durumu hakkında hızlı bir genel bakış sağlamaktır. Odak noktası satış eğilimleri ve rakamlardır. Gösterge paneli temelde veri araştırması için tasarlanmamıştır, ancak yine de seçimler yapılabilir ve sonuçlar analiz edilebilir.

Dashboard sayfasının ekran görüntüsü düzenleme sırasında sayfayı gösterir. Grafikleri, yerleştirmek istediğiniz alanın ortasına sürükleyin.

Sol tarafta iki filtre bölmesi bulunur: başlığı olmayan zaman filtresi bölmesi ve Region. İşe bunlarla başlayacaksınız.

Düzenleme sırasında Dashboard sayfası
Dashboard sheet when editing

Filtre bölmeleri ekleme

Filtre bölmelerinin amacı, analiz edebileceğiniz ve araştırabileceğiniz sınırlı veri kümesini filtrelemektir.

Aşağıdakileri yapın:

 1. Filtre bölmesini sayfaya sürükleyin.

 2. Soldaki varlıklar panelinde open right panel seçeneğine tıklayarak Alanlar'ı açın.

 3. Listede Date seçeneğine tıklayarak genişletin.

 4. Year alanını filtre bölmesinin merkezinden/merkezine sürükleyin, ardından sağdaki özellikler panelinde Arrow right seçeneğine tıklayarak boyutu genişletin ve Başlık değerini Year olarak değiştirin.
 5. Quarter alanını filtre bölmesine sürükleyin, ardından sağdaki özellikler panelinde Arrow right seçeneğine tıklayarak boyutu genişletin ve Başlık değerini Quarter olarak değiştirin.
 6. Month alanını filtre bölmesine sürükleyin, ardından sağdaki özellikler panelinde Arrow right seçeneğine tıklayarak boyutu genişletin ve Başlık değerini Month olarak değiştirin.
 7. Week alanını filtre bölmesine sürükleyin, ardından sağdaki özellikler panelinde Arrow right seçeneğine tıklayarak boyutu genişletin ve Başlık değerini Week olarak değiştirin.
 8. Filtre bölmesini ekran görüntüsüne göre yeniden boyutlandırmak için tutamaçları kullanın.

 9. Filtre bölmesine sağ tıklayın ve Ana öğelere ekle'yi seçin.

 10. Ad için Period yazın ve Ekle'ye tıklayın.

Filtre bölmesi oluşturdunuz ve bunu yeniden kullanımı kolaylaştıran bir ana öğe olarak kaydettiniz.

İkinci filtre bölmesi, yalnızca Region boyutunu içerir.

Aşağıdakileri yapın:

 1. Soldaki varlıklar panelinde Sheet seçeneğine tıklayarak Grafikler'i açın ve bir filtre bölmesini sayfaya sürükleyin.

 2. Boyut ekle'ye tıklayın, aşağı kaydırın ve Region alanını seçin.

 3. Filtre bölmesini ekran görüntüsüne göre yeniden boyutlandırmak için tutamaçları kullanın.

 4. Filtre bölmesine sağ tıklayın ve Ana öğelere ekle'yi seçin.

 5. Ad için Region yazın ve Ekle'ye tıklayın.

İki filtre bölmesi tamamlanmıştır.

Pasta grafiği ekleme

Şimdi bir pasta grafik ekleyeceğiz.

Aşağıdakileri yapın:

 1. Soldaki varlıklar panelinde Sheet seçeneğine tıklayarak Grafikler'i açın ve bir pasta grafiği sayfaya sürükleyin.

 2. Boyut ekle'ye tıklayın ve Region alanını ekleyin.

 3. Soldaki varlıklar panelinde open right panel seçeneğine tıklayarak Alanlar'ı açın.

 4. Sales alanını bulun, sağ tıklayın ve Hesaplama oluştur'u seçin.

 5. Yeni hesaplama oluştur diyalog penceresinde, İfadeler kutusunda, (Sales) seçeneğinin önüne Sum ekleyerek Sum(Sales) hesaplamasını oluşturun.

 6. Oluştur'u seçin.

  Hesaplama ana öğe olarak eklenir.

 7. Yeni Sales hesaplamasını pasta grafiğinin ortasına sürükleyin.

 8. Sağdaki özellikler panelinde, Görünüm > Sunum'a tıklayın ve Halka'yı seçin.

 9. Yine özellikler panelinde Renkler ve gösterge'ye tıklayın.

 10. Renkler ayarını Özel olarak belirleyin ve listeden Hesaplamaya göre'yi seçin.

 11. Görselleştirmenin en üstünde, Sales per Region başlığını ekleyin.

 12. Pasta grafiğini ekran görüntüsüne göre yeniden boyutlandırmak için tutamaçları kullanın.

Halka pasta grafiği tamamlanmıştır. Pasta grafiğindeki renkler hesaplamaya göre değişir; yani değer ne kadar yüksek olursa, renk o kadar koyu olur.

Değerleri renklendirmek için kullanabileceğiniz birçok seçenek vardır. Renklerin bir amaca hizmet etmesi ve yalnızca görselleştirmeyi daha renkli yapmak için kullanılmaması gerektiğini unutmayın.

Sütun grafik ekleme

Bir sonraki görselleştirme, ilk beş müşteriyi gösteren sütun grafiktir.

Aşağıdakileri yapın:

 1. Soldaki varlıklar panelinde Sheet seçeneğine tıklayarak Grafikler'i açın.

 2. Bir sütun grafiği sayfaya sürükleyin. Pasta grafiğinin altına yerleştirin.
 3. Boyut ekle'ye tıklayın, aşağı kaydırın ve Customer alanını seçin.

 4. Hesaplama ekle'ye tıklayın ve Hesaplamalar altında Sales öğesini seçin.

 5. Sağdaki özellikler panelinde, Görünüm > Sunum altında Yatay'ı seçin.

  Çubuklar yatay olarak görüntülenir.

 6. Veriler altındaki özellikler panelinde, Customer seçeneğine tıklayarak boyutu açın.

 7. Sınırlama listesinde Sabit numara'yı seçin.

 8. Varsayılan ayarda ilk 10 görüntülenir. Bu sayıyı 5 olarak değiştirin.

 9. Diğerlerini göster seçimini temizleyin.

 10. Özellikler panelinde Görünüş > Sunum'a tıklayın ve Değer etiketleri değerini Otomatik olarak belirleyin.
 11. Özellikler panelinde Görünüm > Y ekseni: Customer seçeneğine tıklayın.

 12. Etiketler ve başlık altında Yalnızca etiketler'i seçin.

 13. X ekseni: Sales seçeneğine tıklayın.

 14. Etiketler ve başlık altında Yalnızca etiketler'i seçin.

 15. Görselleştirmenin en üstünde, Top 5 Customers başlığını ekleyin.

 16. Sütun grafiği ekran görüntüsüne göre yeniden boyutlandırın.

Sütun grafik tamamlanmıştır. İlk beş müşteriyi gösteren bir sütun grafik oluşturdunuz. Diğer görselleştirmelerde seçimler yaptığınızda, bu müşteriler uygun bir şekilde değiştirilecektir.

Diğerlerini göster seçimini kaldırdıysanız, beşinci çubuk griye dönüşerek şirket adının olmadığı tüm satış değerlerini özetler. Bu değer, satışların ne kadarlık kısmının belirli bir şirkete atfedilemeyeceğini anlamanıza yardımcı olabilir.

Birleşik grafik ekleme

Birleşik grafik, bir sütun grafik ile çizgi grafiği birleştirir ve özellikle farklı ölçekleri nedeniyle normalde birleştirilmesi zor olan değerleri birleştirmek istediğinizde yararlı olur.

Aşağıdakileri yapın:

 1. Soldaki varlıklar panelinde Sheet seçeneğine tıklayarak Grafikler'i açın.

 2. Bir birleşik grafiği sayfaya sürükleyin. Sütun grafiğin altına yerleştirin.
 3. Soldaki varlıklar panelinde open right panel seçeneğine tıklayarak Alanlar'ı açın.

 4. Date seçeneğine tıklayın.

 5. YearMonth alanını birleşik grafiğe sürükleyin ve en üstteki Ekle'ye tıklayın.
 6. Hesaplama ekle'ye tıklayın ve Hesaplamalar altında Sales öğesini seçin.

 7. Soldaki varlıklar panelinde Linked Object seçeneğine tıklayarak Ana öğeler'i açın.

 8. Hesaplamalar altında Yeni oluştur'a tıklayın.

 9. Aşağıdaki dizeyi kopyalayıp İfade kutusuna yapıştırın: 

  (Sum(Sales) - Sum(Cost)) / Sum(Sales)

 10. Ad için Margin Percent yazın ve Oluştur'a tıklayın.

  Ana öğe hesaplamalarının listesine yeni hesaplama eklenir.

 11. Margin Percent hesaplamasını birleşik grafiğe sürükleyin.

 12. Ekle Margin Percent > Çizgi olarak öğesini seçin.

 13. Görselleştirmenin en üstünde, Sales Trend başlığını ekleyin.

 14. Birleşik grafiği ekran görüntüsüne göre yeniden boyutlandırın.

Birleşik grafik tamamlanmıştır. Sales ve Margin Percent hesaplamaları, iki tamamıyla farklı ölçeğin birleştirilmesine imkan tanıyan birer eksene sahiptir.

Soldaki birincil eksen Sales, sağdaki ikincil eksen ise Margin Percent için kullanılır.

KPI ekleme

KPI görselleştirmesi, bir veya iki hesaplama değeri gösterebilir ve performansı izlemek için kullanılır. Renk kodlaması ve semboller, şekillerin beklenen sonuçlarla ilgisini gösterir.

Aşağıdakileri yapın:

 1. Soldaki varlıklar panelinde Sheet seçeneğine tıklayarak Grafikler'i açın.

 2. Bir KPI grafiğini sayfaya sürükleyin. Pasta grafiğinin sağ tarafına yerleştirin.
 3. Hesaplama ekle'ye tıklayın ve Hesaplamalar altında Sales öğesini seçin.

  Satışların toplamı KPI'ya eklenir.

 4. Özellikler panelinin sağ kısmında Görünüş > Renk bölümünde Koşullu renkler'i Açık olarak ayarlayın ve Sınır ekle'ye tıklayın.

 5. Değer çubuğunun sol tarafına tıklayın, diyalog penceresinde Renk için kırmızıyı ve Simge Arrow down öğesini seçin.

 6. Değer çubuğunun sağ tarafına tıklayın, diyalog penceresinde Renk için yeşili ve Simge Arrow up öğesini seçin.
 7. Değer sınırını sağa sürükleyerek KPI'da satış değerini kırmızı olarak görüntüleyin.
 8. Soldaki varlıklar panelinde Linked Object seçeneğine tıklayarak Ana öğeler'i açın.

 9. Hesaplamalar'a tıklayın.
 10. Yeni oluştur'a tıklayın ve İfade kutusuna Sum(Margin) yazın.
 11. Ad için Margin yazın ve Oluştur'a tıklayın.

  Ana öğe hesaplamalarına Margin eklenir.

 12. Özellikler panelinin Veri > Boyutlar bölümünde Ekle'ye tıklayın ve Marj'ı seçin.

  Kar marjının toplamı KPI'ya eklenir.

 13. Özellikler panelinin sağ kısmında Görünüş > Renk altında İkinci'ye tıklayın.

 14. Satışlar'da yaptığınız gibi Kar marjı için sınırı ayarlayın, ancak bu kez değer sınıfını sola sürükleyerek KPI'da satış değerini yeşil olarak görüntüleyin.
 15. Özellikler panelinde, Görünüm > Sunum altında, Hizalama aşağı açılan listesindeki Sol'u seçin.
 16. Özellikler panelinde, Görünüş > Sunum altında Başlığı göster seçeneğini Açık olarak ayarlayın.
 17. Başlık metin kutusuna aşağıdakileri yazın: 

  Toplam Satışlar ve Kar Marjı

 18. KPI nesnesini ekran görüntüsüne göre yeniden boyutlandırın.

Qlik Sense Desktop kullanıyorsanız Kaydet'e tıklayın.

KPI tamamlanmıştır ve toplam satışların beklentilerin altında kaldığını, ancak yine de yeteri kadar kar marjı olduğunu gösterir.

Farklı renkler ve simgeler, değerin yorumlanmasına yardım eder. Kırmızı endişe vericiyken, yeşil iyidir.

Gösterge ekleme

Tek bir hesaplamayı görselleştirmek için gösterge kullanılır. Metin ve görüntü grafiğinde olduğu gibi, göstergede herhangi bir seçim yapmazsınız.

Aşağıdakileri yapın:

 1. Soldaki varlıklar panelinde Sheet seçeneğine tıklayarak Grafikler'i açın.
 2. Bir gösterge grafiğini sayfaya sürükleyin ve KPI görselleştirmesinin sağına yerleştirin.

 3. Hesaplama ekle'ye tıklayın.

 4. Margin Percent hesaplamasını seçin.

 5. Sağdaki özellikler panelinde, Veri > Hesaplamalar > Kar Marjı Yüzdesi > Sayı biçimlendirme altında, Sayı'yı seçin ve görüntülenen Biçimlendirme listesinde %12'yi seçin

 6. Görünüm > Sunum altında Çubuk'u seçerek göstergeyi bir çubuk olarak gösterin.

 7. Yönlendirme değerini Özel olarak ayarlayın ve Yatay'ı seçin.

 8. Hemen yukarısındaki Aralık sınırları'nda, Min. seçeneğini -0,5 ve Maks. seçeneğini 0,5 olarak ayarlayın.

 9. Yine Sunum altında Segmentleri kullan'ı seçin.

 10. Sınır ekle'ye tıklayın.

 11. Görüntülenen metin kutusunda 0,12 değerini girin; böylece sol ve sağ segment arasındaki sınır %12 olarak ayarlanır.

 12. Enter tuşuna basın.

 13. Sol segmente tıklayın ve kırmızı rengi seçin.

 14. Sağ segmente tıklayın ve yeşil rengi seçin.

 15. Özellikler panelinin en altında Hesaplama ekseni'ni açın.

 16. Etiketler ve başlık'ta Yalnızca etiketler'i seçin.

 17. Görselleştirmenin en üstünde, Profit Margin başlığını ekleyin.

 18. Göstergeyi ekran görüntüsüne göre yeniden boyutlandırın.

Gösterge tamamlanmıştır ve büyük bir kar marjının olduğunu gösterir.

Farklı gösterge renkleri, değerin yorumlanmasına yardım eder. Kırmızı endişe vericiyken, yeşil iyidir.

Çizgi grafiği ekleme

Çizgi grafiği, 2012-2014 yıllarındaki üç aylık satış eğilimini göstermek için kullanılacaktır. 2014'teki rakamlar yılın ilk yarısı içindir.

Aşağıdakileri yapın:

 1. Soldaki varlıklar panelinde Sheet seçeneğine tıklayarak Grafikler'i açın.
 2. Bir çizgi grafiğini sayfaya sürükleyin.
 3. Soldaki varlıklar panelinde open right panel seçeneğine tıklayarak Alanlar'ı açın.

 4. Date seçeneğine tıklayın.

 5. Quarter alanını çizgi grafiğine sürükleyin ve en üstteki Ekle'ye tıklayın.
 6. Sağdaki özellikler panelinde Arrow right seçeneğine tıklayarak Date.Quarter boyutunu genişletin ve Etiket değerini Quarter olarak değiştirin.
 7. Hesaplama ekle'ye tıklayın ve Hesaplamalar listesinden Sales öğesini seçin.
 8. Soldaki varlıklar panelinde open right panel seçeneğine tıklayarak Alanlar'ı açın.
 9. Date seçeneğine tıklayın.

 10. Year alanını çizgi grafiğine sürükleyin ve en üstteki Ekle'ye tıklayın.
 11. Sağdaki özellikler panelinde Arrow right seçeneğine tıklayarak Date.Year boyutunu genişletin ve Etiket değerini Year olarak değiştirin.
 12. Özellikler panelinde Görünüş > Sunum'a tıklayın ve Veri noktalarını göster onay kutusunu seçin.

 13. Görselleştirmenin en üstünde, Quarterly Trend başlığını ekleyin.

İlk sayfayı tamamladınız. Sağ üst köşedeki Next seçeneğine tıklayarak Product Details sayfasına gidin.