Ana içeriğe geç Tamamlayıcı içeriğe geç

Sayfaları kullanarak bir uygulamayı yapılandırma

Sayfalar, fikirlerinizi ve uygulamanızın amacını yapılandırır. Yeni bir uygulama oluştururken, önce boş sayfaların yapısını oluşturmanız önerilir; burada her sayfa bir fikri veya hedefi temsil eder. Bu, uygulamanın iyi bir genel bakışını sunar.

Genel Bakış

Örneğin, şirketinizin eyalete, bölgeye ve ürüne göre temel metriklerinin, satış ve kâr marjlarının bir genel bakışını oluşturuyorsunuz. Tüm bu bilgileri tek bir yerde tutmak yerine, her bir amaç için bir sayfa oluşturarak yapılandırabilirsiniz.

Her sayfanın bir amacı ve yansıttığı bir fikir vardır.

Three different sheets.

Bir sayfa, veri görselleştirmesi için grafiklerin ve tabloların yerleştirildiği yerdir. Bir uygulama birçok sayfa içerebilir. Yaptığınız seçimler, hangi sayfalarda bulunduklarına bakılmaksızın görselleştirmeleri etkiler.

Sağdaki görselleştirmelerde sunulacak verileri seçmek ve filtrelemek için kullanılacak kutuların solda olduğu bir sayfa örneği.

Sheet with visualizations.

Yeni bir sayfa oluşturma

Uygulamaya genel bakıştan veya sayfa gezgininden yeni bir sayfa oluşturabilirsiniz.

İpucu notuAraç çubuğunda App objects seçeneğine tıklayarak sayfa görünümünden sayfa gezginine erişirsiniz.

Aşağıdakileri yapın:

 1. Uygulamaya genel bakışta, yer işaretlerini görüntülemek için App objects seçeneğine tıklayın.
 2. Ya Create new seçeneğine ya da Yeni sayfa oluştur seçeneğine tıklayın.
 3. Sayfanıza bir başlık ve açıklama ekleyin.
 4. Başlığı ve açıklamayı kaydetmek için metin alanının dışına tıklayın.

Yeni bir sayfa oluşturulur.

Sayfanın başlığını ve açıklamasını değiştirme

Sayfalarınızın başlığını ve açıklamasını değiştirebilirsiniz. Sabit bir sayfa başlığı kullanabilir veya ifadeye göre değişen dinamik bir sayfa başlığı kullanmayı tercih edebilirsiniz.

Aşağıdakileri yapın:

 1. Uygulamaya genel bakışta, sayfaları görüntülemek için 4 seçeneğine tıklayın.
 2. Şunlardan birini yapın:
  • ì kılavuz çizgi görünümündeyseniz, @ seçeneğine ve ardından sayfa başlığına tıklayın.
  • î liste görünümündeyseniz @ seçeneğine tıklayın.
 3. Başlık ve Açıklama'yı düzenleyin.
 4. Metin alanının dışına tıklayın.
Yaptığınız değişiklikler kaydedilir.
İpucu notuAyrıca, sayfanın başlığını ve tanımını, Sayfa özellikleri panelinde de değiştirebilirsiniz.

Dinamik sayfa başlığı kullanma

Sayfa özellikleri panelinin Başlık ifadesi özelliğindeki bir ifadeye göre değişecek bir dinamik sayfa başlığı da ayarlayabilirsiniz. Geçerli herhangi bir grafik ifadesini kullanabilirsiniz. Daha fazla bilgi için bkz. Görselleştirmelerde ifadeleri kullanma.

Dinamik bir sayfa başlığı ayarlarsanız sabit başlık (Başlık) kullanılmaz.

Sayfanın küçük resmini değiştirme

Uygulamaya genel bakışta ve sayfa gezgininde sayfaları daha kolay ayırt edebilmek için varsayılan küçük resmi değiştirebilirsiniz. Varsayılan görüntülerden birini veya kendi görüntünüzü kullanabilirsiniz.

Aşağıdakilere dikkat edin:

 • Şu biçimler desteklenir: .png, .jpg, .jpeg ve .gif.
 • Bir küçük resmin optimum en boy oranı 8:5'tir (genişlik:yükseklik).
 • Yalnızca özel bir sayfanın küçük resmini ekleyebilir veya değiştirebilirsiniz.

Aşağıdakileri yapın:

 1. Uygulamaya genel bakışta, sayfaları görüntülemek için 4 seçeneğine tıklayın.
 2. Şunlardan birini yapın:
  • ì kılavuz çizgi görünümündeyseniz, @ seçeneğine ve ardından sayfa başlığına tıklayın.
  • î liste görünümündeyseniz @ seçeneğine tıklayın.
 3. Varsayılan küçük resimde 0 seçeneğine tıklayın.

  Medya kütüphanesi açılır.

 4. Medya kütüphanesinde Uygulama içinde veya Varsayılan gibi bir klasöre tıklayın.

 5. Sayfanın küçük resmi olarak kullanmak istediğiniz görüntüyü seçin ve Ekle'ye tıklayın.
 6. Düzenlemeyi durdurmak için m seçeneğine tıklayın.

Seçtiğiniz görüntü, sayfanın küçük resmi olarak kullanılır ve sayfa gezgininde ve uygulamaya genel bakışta görünür.

İpucu notuSayfanın küçük resmini, sağ üst köşedeki sayfa gezgininde veya Sayfa özellikleri panelinde de değiştirebilirsiniz.

Daha fazla bilgi için bkz. Qlik Sense sitesini yönetme: İçerik kütüphanelerine nesne yükleme.

Sayfanın kılavuz çizgi boyutlandırmasını değiştirme

Sayfaya daha fazla görselleştirme sığdırabilmek için kılavuz çizgisi boyutlandırmasını ayarlayabilir veya görselleştirmelerin konumlandırılmasında daha fazla denetime sahip olabilirsiniz. Kılavuz çizgi bir görselleştirme eklerken, taşırken veya tekrar boyutlandırırken görüntülenir.

Kılavuz çizgi boyutu, Sayfa özellikleri bölmesinde değiştirilebilir.

The sheet properties pane

Aşağıdakileri yapın:

 • Sayfa özelliklerindeki Geniş (varsayılan seçenek) olan Kılavuz aralığı ayarını Orta veya Dar olarak değiştirin.

Sayfa kılavuz çizgisi artık daha yoğun ve kılavuz çizgisi kareleri daha küçüktür.

Sayfa boyutunu özelleştirme

Varsayılan olarak Qlik Sense, sayfalar için kullanıcının ekranının boyutlarına göre sayfayı ayarlayan, uyumlu düzen kullanır. Sayfalarınız için uyumlu olmayan düzen kullanmak istiyorsanız sayfa için özel bir genişlik ve yükseklik ayarlayabilirsiniz. Böylece, uyumluluk için bir ayarlama olmadan gösterge panelinizin tam olarak oluşturduğunuz şekilde kullanıcılara sunulacağından emin olabilirsiniz. Bir sayfanın yüksekliğini ve genişliğini 300 piksel ile 4.000 piksel arasında bir değere ayarlayabilirsiniz.

Bir sayfa özel boyut kullanırken kılavuz aralığını değiştirebilirsiniz, ancak boyutu değiştirmek için Sayfayı genişlet seçeneğini kullanamazsınız.

Bilgi notu

Bir özel sayfa dışa aktarıldığında, dışa aktarılan sayfa Uyumlu sayfa olarak dışa aktarılır. En iyi varsayılan sayfa küçük resimleri için özel boyut oranınızı 8:5 (genişlik:yükseklik) olarak tutun.

Sayfa çok büyük olduğundan tek bir PDF sayfasında net şekilde görüntülenemiyorsa özel boyutlu sayfaların daha düşük kaliteli bir PDF çıktısı olabilir.

Aşağıdakileri yapın:

 1. Uyumlu olan Sayfa boyutu ayarını Özel olarak değiştirin.
 2. Sayfa için piksel cinsinden bir genişlik girin.

 3. Sayfa için piksel cinsinden bir yükseklik girin.

Küçük ekran düzenini değiştirme

Varsayılan olarak sayfalar, küçük ekranlarda görüntülendiğinde Liste görünümünde görüntülenir. Bunları kılavuz çizgi olarak görüntülenecek şekilde değiştirebilirsiniz. Sayfaların, küçük ekranlarda kılavuz çizgi olarak görüntülenmesi için uyumlu düzene ayarlanması gerekir.

Liste görünümünde (sol) ve Kılavuz çizgi görünümünde (sağ) küçük bir ekranda görüntülenen sayfa.

Comparison of sheet list view versus grid view on smaller screens

Kılavuz çizgi görünümü, görselleştirmelerinizin küçük bir önizlemesini gösterir. Liste görünümü yalnızca görselleştirme başlıklarını gösterir.

Aşağıdakileri yapın:

 1. Sayfa özellikleri bölümünde Küçük ekran düzeni'ne gidin.
 2. Açılır listeden Kılavuz çizgi görünümü'nü seçin.

Sayfa alanını genişletme

Ekrana sığandan daha fazla görselleştirmeyi eklemeniz gerekiyorsa sayfa alanını dikey olarak genişletebilirsiniz.

Bilgi notu

Sayfa çok büyük olduğundan tek bir PDF sayfasında net şekilde görüntülenemiyorsa dışa aktarılan genişletilmiş sayfaların daha düşük kaliteli bir PDF çıktısı olabilir.

Aşağıdakilere dikkat edin:

 • Sayfa özelliklerinde Sayfayı genişlet seçeneğini etkinleştirmeniz gerekir.
 • Her bir genişleme, orijinal sayfa yüksekliğinin %50'si kadar ekler.
 • Kayan görselleştirmeleriniz varsa bu, genişletilmiş sayfanın kaydırmasıyla çakışabilir. Sayfayı tasarlarken kaydırmaya olanak tanıyan biraz boş alan bırakmanız gerekir.

Sayfayı iki farklı şekilde genişletebilirsiniz:

Aşağıdakileri yapın:

 • Bir nesneyi sayfanın altına sürükleyin ve beliren bırakma alanına bırakın.
 • Sayfa özellikleri bölümünde Sayfayı genişlet seçeneğini açın/kapatın.

Sayfa şimdi orijinal yüksekliğin %50'si oranında genişletilir. Tüm içeriğe erişmek için sayfada dikey olarak kaydırma yapabilirsiniz.

Sayfalara eylemler ekleme

Sayfalara, kullanıcılar bu sayfalara gittiğinde tetiklenen eylemler ekleyebilirsiniz. Örneğin, kullanıcılar belirli bir sayfaya gittiğinde uygulamadaki seçimleri otomatik olarak temizleyebilirsiniz.

Daha fazla bilgi için bkz. Sayfalara işlemler ekleme.

Sayfalarda öğeleri kopyalama, değiştirme ve taşıma

Bir sayfada ve sayfalar arasında öğeleri kopyalayabilir, değiştirebilir ve taşıyabilirsiniz. Bunu aşağıdaki yollarla yapabilirsiniz:

 • Sayfada (Cut, Copy ve Paste).
 • Sağ tıklayıp Kes, Kopyala ve Yapıştır seçeneğini belirleyerek.
 • Ctrl+C, Ctrl+X ve Ctrl+V klavye kısayollarıyla.

Bir sayfayı çoğaltma

İster uygulamaya ait olan bir sayfa ister sizin oluşturduğunuz bir sayfa olsun, istediğiniz sayfayı çoğaltabilirsiniz. Sayfaları çoğaltmanın amacı, içeriği yeniden kullanarak zaman kazanmak ve ihtiyaçlarınıza daha uygun olması için kopyayı değiştirmenize imkan tanımaktır. Çoğaltılan bir sayfa, orijinal sayfayla aynı görselleştirmeleri içerir ve aynı ana öğelere bağlanır. Çoğaltılan sayfa, orijinal sayfayla bağlantısı olmayan bağımsız bir sayfadır. Çoğaltılan sayfalar, uygulamaya genel bakışta ve sayfa gezgininde Sayfalarım altında görünür.

Bir sayfayı aşağıdaki yollarla çoğaltabilirsiniz:

 • Uygulamaya genel bakış veya sayfa gezgininde, bir sayfanın kısayol menüsünde Çoğalt'a tıklayın.
 • Uygulamaya genel bakış veya sayfa görünümünde, genel menüde Sayfayı çoğalt'a tıklayın.

Bu sayfa size yardımcı oldu mu?

Bu sayfa veya içeriği ile ilgili bir sorun; bir yazım hatası, eksik bir adım veya teknik bir hata bulursanız, bize bildirin, düzeltelim!