Ana içeriğe geç

Seçimler yapma

Bir uygulamayı kullanırken, belirli değerlere odaklanabilmek için veri kümesini azaltacak seçimler yaparsınız. Birçok farklı durumda çok sayıda yöntemle neredeyse tüm görselleştirmelerde seçimler yapabilirsiniz.

Temelde bir seçim yapmak için tıklama veya çizim yaparsınız. Tıklama yaptığınızda bir kerede bir değer, çizim yaptığınızda ise bir kerede birçok değer seçebilirsiniz. Tüm görselleştirmeler için her seçim yöntemi kullanılamayabilir, ancak seçeneklerin çeşitliliği seçim yapmak için her zaman düzgün bir yol bulmanızı sağlar.

Tıklama seçimi

Aşağıdaki pasta grafiğinde, Nordic kesimi tıklanmış ve dolayısıyla seçilmiştir. Diğer değerler gri olur. Seçimi onaylamak için Checkmark seçeneğine tıklayabilir veya görselleştirmenin dışına tıklayabilirsiniz.

Nordic kesimi seçilmiştir

Pie chart with one sector selected.

Çizim seçimi

Aynı anda birkaç değer seçmek için serbest çizgi çizebilirsiniz. Değerlerin seçimini kaldırmak için bunlara birer birer tıklayabilirsiniz. Çizim seçimini etkinleştirmek için görselleştirmenin içine ve ardından Lassoseçeneğine tıklayın ya da seçiminizi yaparken Shift tuşunu basılı tutun.

Nordic, USA ve Japan seçili şekilde sütun grafik

Bar chart with three bars selected using draw selection.

Listeler ve tablolarda, birkaç değerde çizim yaparak bu değerleri seçebilirsiniz.

Germany, Japan ve Nordic seçili şekilde Region filtre bölmesi

Aralık seçimi

Grafiğin dışında y ekseni veya x ekseni üzerinde çizim yaparak bir seçim yapabilirsiniz. Hesaplama değerlerini gösteren eksen için aralık balonuna tıklayarak belirli bir sayısal değer de girebilirsiniz.

Aralık seçimi ile yapılan seçimleri içeren birleşik grafik

Bar chart with four bars selected.

Aralık seçimi ile yapılan seçimleri içeren çizgi grafik

Line chart with range selections made.

Serbest seçim

Veri noktalarını yakalamak ve seçmek için serbest bir daire çizebilirsiniz. Değerlerin seçimini kaldırmak için bunlara birer birer tıklayabilirsiniz. Serbest seçimi etkinleştirmek için görselleştirmenin içine ve ardından Lassoseçeneğine tıklayın ya da seçiminizi yaparken Shift tuşunu basılı tutun.

Serbest seçim kullanılarak dağılım çiziminde yapılan değer seçimi

Scatter plot with lasso selection.

Gösterge seçimi

Değerleri seçmek için gösterge öğelerine tıklayabilirsiniz.

Nordic, Germany ve UK kesimleri seçili şekilde pasta grafik

Pie chart with three sectors selected.

Etiket seçimi

İlgili değeri seçmek için boyut etiketlerine (bu örnekte, 2012, 2013 ve 2014) tıklayabilirsiniz. Örnekte, boyut değerleri gruplandırılarak bir ülke için yıllardan birine tıklandığında o ülke için otomatik olarak tüm değerlerin seçilmesi sağlanır.

2011, 2012 ve 2013 etiket seçimini içeren çubuk grafik. Yıllardan herhangi birine tıklandığında tüm grup seçilir.

Bar chart with a label selected.