Ana içeriğe geç

Verileri dönüştürme

Uygulamanızdaki verileri kullanmadan önce veri yükleme düzenleyicisindeki verileri dönüştürebilir ve değiştirebilirsiniz.

Veri yönetiminin avantajlarından biri de veri işlemeyi daha verimli kılmak için bir tablodan seçilen birkaç sütun gibi bir dosyadaki verilerin yalnızca bir alt kümesini yüklemeyi seçebilmenizdir. Ham verileri birkaç yeni mantıksal tabloya bölmek için verileri bir kereden fazla da yükleyebilirsiniz. Qlik Sense uygulamasında birden fazla kaynaktan veriler yükleyebilir ve bunları tek bir tabloda birleştirebilirsiniz.

Aşağıdaki işlemlerde Crosstable öneki kullanarak nasıl veri yükleyebileceğinizi göreceksiniz. Tabloları birleştirmeyi, Peek ve Previous gibi kayıtlar arası fonksiyonları kullanmayı ve While Load öğesini kullanarak aynı satırı birkaç kez yüklemeyi de öğreneceksiniz.