Ana içeriğe geç
Veri yükleme düzenleyicisinde kodlama

BU SAYFADA

Veri yükleme düzenleyicisinde kodlama

Qlik Sense, çeşitli veri kaynaklarına bağlanmak ve bunlardan veri almak için veri yükleme düzenleyicisinde yönetilen veri kod dosyasını kullanır. Veri kaynağı bir veri dosyası olabilir; örneğin, bir Excel dosyası veya .csv dosyası. Veri kaynağı bir veritabanı da olabilir; örneğin, bir Google BigQuery veya Salesforce veritabanı.

Veri yöneticisi kullanılarak da veriler yüklenebilir, ancak veri yükleme komut dosyası oluşturmak, düzenlemek ve çalıştırmak istediğinizde veri yükleme düzenleyicisi kullanmanız gerekir.

Kodun içinde, yüklenecek alanlar ve tablolar belirtilir. Kodlama temel olarak veri kaynaklarınızdan hangi verilerin yükleneceğini belirtmek için kullanılır. Kod deyimleri kullanarak da veri yapısını yönlendirebilirsiniz.

Veri yüklemesi sırasında, Qlik Sense verileri ilişkilendirmek için farklı tablolardan ortak alanları (anahtar alanlar) tespit eder. Uygulamada verilerin elde edilen veri yapısı, veri modeli görüntüleyicisinde izlenebilir. Veri yapısındaki değişiklikler, tablolar arasında farklı ilişkilendirmeler elde etmek için alanlar yeniden değiştirilerek gerçekleştirilebilir.

Veri Qlik Sense içine yüklendikten sonra, uygulamada depolanır.

Veri yükleme düzenleyicisi

Veri yükleme düzenleyicisinde veri yüklemek için kod oluşturabilirsiniz. Düzenleyiciye Qlik Sense içindeki açılır menüden erişilebilir.

Veri yükleme düzenleyicisini açtığınızda ekranınızın ortasında kod düzenleyicisi belirir. Kod bölümleri sol menüde sekmeler olarak görünür. Qlik Sense Ana bölümü otomatik olarak oluşturur. Veri bağlantıları sağ menüde gösterilir.

Kodun, Qlik Sense kod söz dizimi kullanılarak yazılması gerekir. Qlik Sense söz dizimi anahtar sözcükleri mavi ile vurgulanmıştır.

Veri yükleme düzenleyicisi

Data load editor.

Kod düzenleyici

Komut dosyasını geliştirmenize yardımcı olmak için düzenleyicide kullanılabilecek birkaç fonksiyon mevcuttur.

Komutlar ve fonksiyonlar için söz dizimi yardımına erişim

Qlik Sense söz dizimi anahtar sözcüğü için söz dizimi yardımına erişmenin birkaç yolu vardır.

Yardım portalına erişim

İki farklı yolla Qlik Sense yardım portalındaki ayrıntılı yardıma erişebilirsiniz.

  • Söz dizimi yardım moduna girmek için araç çubuğunda Help seçeneğine tıklayın. Söz dizimi yardım modunda, söz dizimi yardımına erişmek için söz dizimi anahtar sözcüğüne (mavi olarak gösterilir ve altı çizilidir) tıklayabilirsiniz.

  • İmleci anahtar sözcüğün içine veya sonuna getirin ve Ctrl+H'ye basın.

  • Bilgi notuSöz dizimi yardım modunda kodu düzenleyebilirsiniz.

Otomatik tamamlama fonksiyonunu kullanma

Qlik Sense kod anahtar sözcüğünü yazmaya başlarsanız, size aralarından seçim yapabileceğiniz eşleşen anahtar sözcüklerinin otomatik tamamlama listesi sunulur. Siz yazdıkça liste daralmaya devam eder, böylece önerilen söz dizimi ve parametreleri içeren şablonlar arasından seçim yapabilirsiniz. Bir araç ipucunda, parametreler ve ek deyimleri içeren fonksiyon söz diziminin yanı sıra deyimin veya fonksiyonun yardım portalı açıklaması bağlantısı da görüntülenir.

İpucu notu

Ayrıca anahtar sözcük listesini göstermek için Ctrl+Boşluk, araç ipucunu göstermek için ise Ctrl+Shift+Boşluk klavye kısayollarını kullanabilirsiniz.

Kod içine yorum ekleme

Koda yorumlar ekleyebilir veya yorum işaretlerini kullanarak kodun belirli bölümlerini devre dışı bırakabilirsiniz. // işaretinin (iki eğik çizgi) sağına doğru devam eden bir satırdaki tüm metinler yorum olarak değerlendirilir ve kod çalıştırıldığında yürütülmez.

Veri yükleme düzenleyicisi araç çubuğu, kod için yorum ekleme veya yorum kaldırma kısayolu içerir. Koda yorum eklemek veya yorum kaldırmak için Comment / Uncommentöğesine tıklayın veya Ctrl + K tuşlarına basın.

Kodu girintileme

Bir kodu, okunabilirliğini artırmak için girintileyebilirsiniz. Metne girinti eklemek (girintiyi artırmak) için Indent seçeneğine tıklayın veya metnin girintisini kaldırmak (girintiyi azaltmak) için Undent seçeneğine tıklayın.

Hazırlanmış bir test kodunu ekleme

Satır içi veri alanları kümesi yükleyecek hazırlanmış bir test kodunu ekleyebilirsiniz. Bunu, test amaçları için hızla bir veri kümesi oluşturmak amacıyla kullanabilirsiniz. Deneme kodunu yerleştirmek için Ctrl + 00 tuşlarına basın.