Ana içeriğe geç

Dize fonksiyonları

Bu bölümde, dizeleri işlemeye ve yönlendirmeye yönelik fonksiyonlar açıklanmaktadır. Aşağıdaki fonksiyonlarda parametreler, s öğesinin bir dize olarak yorumlanması gereken ifadelerdir.

Yalnızca veri kod dosyasında kullanılabilen Evaluate fonksiyonu dışında tüm fonksiyonlar hem veri kod dosyasında hem de grafik ifadelerinde kullanılabilir.

Her bir fonksiyonun kısa açıklamasını ve söz dizimini görmek için her bir fonksiyonun açılan menüsünü kullanın. Daha ayrıntılı bilgiler için söz dizimi açıklamasında fonksiyon adına tıklayın.