Ana içeriğe geç

Evaluate - kod fonksiyonu

Evaluate(), giriş metninin geçerli bir Qlik Sense ifadesi olarak değerlendirilip değerlendirilemeyeceğini bulur ve öyleyse, bu ifadenin değerini bir dize olarak döndürür. Giriş dizesi geçerli bir ifade değilse NULL döndürülür.

Syntax:  

Evaluate(expression_text)

Return data type: dual

Bilgi notuBu dize fonksiyonu grafik ifadelerinde kullanılamaz.