Ana içeriğe geç Tamamlayıcı içeriğe geç

Tag

Bu kod fonksiyonu bir veya daha fazla alana etiket atamak için bir yol sağlar. Uygulamada mevcut olmayan bir alan adını etiketleme girişimi olursa etiketleme yoksayılacaktır. Bir alan veya etiket adının çakışan oluşları varsa, son değer kullanılır.

Syntax:  

Tag fields fieldlist using mapname

Tag field fieldname with tagname

 

Arguments:  

Bağımsız Değişkenler
Bağımsız Değişken Açıklama
fieldlist Kod içinde bu noktadan etiketlenmesi gereken alanların virgülle ayrılmış listesi.
mapname Bir mapping Load veya mapping Select deyiminde daha önce yüklenmiş bir eşleme tablosunun adı.
fieldname Etiketlenmesi gereken alanın adı.
tagname Alana uygulanması gereken etiketin adı.

Example 1:  

tagmap:

mapping LOAD * inline [

a,b

Alpha,MyTag

Num,MyTag

];

tag fields using tagmap;

Example 2:  

tag field Alpha with 'MyTag2';

Bu sayfa size yardımcı oldu mu?

Bu sayfa veya içeriği ile ilgili bir sorun; bir yazım hatası, eksik bir adım veya teknik bir hata bulursanız, bize bildirin, düzeltelim!