Ana içeriğe geç

AutoNumber

Bu deyim, kod yürütme sırasında karşılaşılan bir alandaki her tekil değerlendirilen değer için benzersiz bir tamsayı değeri oluşturur.

Ayrıca LOAD deyimi içinde autonumber - kod fonksiyonu fonksiyonunu kullanabilirsiniz ancak optimize yükleme kullanmak istediğinize bunun bazı sınırlandırmaları vardır. Verileri önce QVD dosyasından yükleyerek ve ardından değerleri simge anahtarlarına dönüştürmek üzere AutoNumber deyimini kullanarak bir optimize yükleme oluşturabilirsiniz.

Syntax:  

AutoNumber *fieldlist [Using namespace] ]

Arguments:  

Bağımsız Değişkenler
Bağımsız Değişken Açıklama
*fieldlist

Değerlerin bir simge anahtarıyla değiştirilmesi gerektiği virgülle ayrılmış alanlar listesi.

Eşleşen adlara sahip tüm alanları dahil etmek için ? ve * joker karakterlerini kullanabilirsiniz. Ayrıca tüm alanları dahil etmek için * simgesini de kullanabilirsiniz. Jokerler kullanılırken alan adlarını tırnak içine almanız gerekir.

namespace

namespace kullanımı isteğe bağlıdır. Farklı alanlarda aynı değerlerin aynı anahtara sahip olduğu bir namespace oluşturmak için bu seçeneği kullanabilirsiniz.

Bu seçeneği kullanmazsanız tüm alanların ayrı bir anahtar dizini olur.

Limitations:  

Kodunuzda birkaç LOAD deyimi olduğunda AutoNumberdeyimini son LOAD deyiminden sonra koymanız gerekir.

Example:

Bu örnekte belleği muhafaza etmek için AutoNumber deyimini kullanarak alan değerlerini simge tablosu anahtarları ile değiştiriyoruz. Örnek, gösterim amacına yönelik olarak kısadır; ancak çok sayıda satır içeren bir tablo ile anlamlı olur.

Örnek veriler
Region Year Month Sales
North 2014 May 245
North 2014 May 347
North 2014 June 127
South 2014 June 645
South 2013 May 367
South 2013 May 221

Kaynak veriler, satır içi verilerin kullanımıyla yüklenir. Ardından Region, Year ve Month alanlarını içeren bir AutoNumber deyimi ekleriz.

RegionSales: LOAD * INLINE [ Region, Year, Month, Sales North, 2014, May, 245 North, 2014, May, 347 North, 2014, June, 127 South, 2014, June, 645 South, 2013, May, 367 South, 2013, May, 221 ]; AutoNumber Region, Year, Month;

Sonuçta elde edilen tablo şöyle görünür:

Sonuçlar tablosu
Region Year Month Sales
1 2 1 245
1 2 1 347
1 2 2 127
2 2 2 645
2 1 1 367
2 1 1 221

Bu sayfa size yardımcı oldu mu?

Bu sayfa veya içeriği ile ilgili bir sorun; bir yazım hatası, eksik bir adım veya teknik bir hata bulursanız, bize bildirin, düzeltelim!