Ana içeriğe geç
Replace

BU SAYFADA

Replace

replace öneki tüm Qlik Sense tablosunu bırakmak ve yüklenen veya seçilen yeni bir tablo ile değiştirmek için kullanılır.

Bilgi notuKısmi yeniden yükleme, şu anda yalnızca Qlik Engine JSON API kullanılarak desteklenmektedir.

Syntax:  

Replace [only](loadstatement |selectstatement |map...usingstatement)

 

replace öneki, kod içindeki herhangi bir LOAD, SELECT veya map...using deyimine eklenebilir. replace LOAD/replace SELECT deyimi Qlik Sense tablosunun tamamını bırakma etkisine sahiptir; bunun için replace LOAD/replace SELECT deyimi ile bir tablo adı oluşturulur ve bu, replace LOAD/replace SELECT deyiminin sonucunu içeren yeni bir tablo ile değiştirilir. Kısmi yeniden yükleme ve tam yeniden yükleme sırasında etki aynıdır. replace map...using deyimi, eşlemenin kısmi kod yürütmesi sırasında da gerçekleştirilmesine neden olur.

Arguments:  

Bağımsız Değişkenler
Bağımsız Değişken Açıklama
only Deyimin normal (kısmi olmayan) yeniden yüklemeler sırasında göz ardı edilmesi gerektiğini belirten isteğe bağlı bir niteleyicidir.