Ana içeriğe geç
First

BU SAYFADA

First

Bir First veya LOAD deyimine yönelik SELECT (SQL) öneki, bir veri kaynağı tablosundan maksimum sayıda kayıt kümesi yüklemek için kullanılır.

Syntax:  

First n ( loadstatement | selectstatement )

Arguments:  

Bağımsız Değişkenler
Bağımsız Değişken Açıklama
n

Okunacak maksimum kayıt sayısını gösteren bir tamsayı olarak değerlendiren rastgele seçilmiş ifade.

n parantez içine alınabilir ((n) gibi), ancak bu gerekli değildir.

Examples:  

First 10 LOAD * from abc.csv;

First (1) SQL SELECT * from Orders;

See also