Ana içeriğe geç
Add

BU SAYFADA

Add

add öneki, kod içindeki herhangi bir LOAD, SELECT veya map...using deyimine eklenebilir. Yalnızca kısmi yeniden yüklemeler ile ilgilidir.

Bilgi notuKısmi yeniden yükleme, şu anda yalnızca Qlik Engine JSON API kullanılarak desteklenmektedir.

Syntax:  

Add [only] (loadstatement | selectstatement | mapstatement)

 

Kısmi yeniden yükleme sırasında, tablo adı (tablonun var olması şartıyla) add LOAD/add SELECT deyimiyle oluşturulan Qlik Sense tablosu add LOAD/add SELECT deyiminin sonucuyla birlikte sona eklenir. Çoğaltma için denetim gerçekleştirilmez. Bu yüzden, add öneki kullanan bir deyim, normalde, çoğaltmaları koruyan bir distinct niteleyicisi veya bir where cümlesi içerir. map...using deyimi, eşlemenin kısmi kod yürütmesi sırasında da gerçekleştirilmesine neden olur.

Arguments:  

Bağımsız Değişkenler
Bağımsız Değişken Açıklama
only Deyimin normal (kısmi olmayan) yeniden yüklemeler sırasında göz ardı edilmesi gerektiğini belirten isteğe bağlı bir niteleyicidir.