Ana içeriğe geç

Mantıksal fonksiyonlar

Bu bölümde, mantıksal işlemleri ele alan fonksiyonlar açıklanmaktadır. Tüm fonksiyonlar hem veri kod dosyasında hem de grafik ifadelerinde kullanılabilir.

Not: İfade NULL ise, hem IsNum hem de IsText 0 döndürür.

Example:  

Aşağıdaki örnek, metin değerlerinin ve sayısal değerlerin karma olarak bulunduğu bir satır içi tabloyu yükler ve değerin bir sayısal değer mi yoksa metin değeri mi olduğunu kontrol etmek üzere sırasıyla iki alan ekler.

Load *, IsNum(Value), IsText(Value) Inline [ Value 23 Green Blue 12 33Red];
 

Elde edilen tablo şöyle görünür:

Resulting table
Value IsNum(Value) IsText(Value)
23 -1 0
Green 0 -1
Blue 0 -1
12 -1 0
33Red 0 -1