Ana içeriğe geç

Timestamp#

BU SAYFADA

Timestamp#

- kod ve grafik fonksiyonu

Timestamp#(), bir ifadeyi biçim deseni sağlanmadığı sürece veri kod dosyasında veya işletim sisteminde ayarlanan zaman damgası biçiminde tarih ve saat değeri olarak değerlendirir.

Syntax:  

timestamp#(text[, format])

Return data type: dual

Arguments:  

Bağımsız Değişkenler
Bağımsız Değişken Açıklama
text

Değerlendirilecek metin dizesi.

format

Değerlendirilecek metin dizesinin biçimini açıklayan dize. Atlandığı takdirde, işletim sisteminde ayarlı kısa tarih biçimi, saat biçimi ve ondalık ayırıcı kullanılır. Zaman damgaları için ISO 8601 desteklenir.

Sayı ve saat biçimlerine ilişkin kurallar

Example:  

Aşağıdaki örnek M/D/YYYY tarih biçimini kullanır. Tarih biçimi, veri kod dosyasının en üstünde SET DateFormat deyimi içinde belirtilir.

Bu örnek kodu uygulamanıza ekleyin ve çalıştırın.

Load *,

Timestamp(Timestamp#(String)) as TS;

LOAD * INLINE [

Dize

2015-09-15T12:13:14

1952-10-16T13:14:00+0200

1109-03-01T14:15

];

 

Boyutlar olarak String ve TS ile bir tablo oluşturursanız, sonuçlar şu şekilde olur:

Sonuçlar
Dize TS
2015-09-15T12:13:14 9/15/2015 12:13:14 PM
1952-10-16T13:14:00+0200 10/16/1952 11:14:00 AM
1109-03-01T14:15 3/1/1109 2:15:00 PM