Ana içeriğe geç Skip to complementary content

Interval#

- kod ve grafik fonksiyonu

Interval#(), bir metin ifadesini, varsayılan olarak işletim sistemindeki ayarlı biçimde veya sağlanmışsa ikinci bağımsız değişkende belirtilen biçimde bir zaman aralığı olarak değerlendirir.

Syntax:  

Interval#(text[, format])

Return data type: dual

Arguments:   

Bağımsız Değişkenler
Bağımsız Değişken Açıklama
text

Değerlendirilecek metin dizesi.

format

Dize sayısal aralığa dönüştürülürken kullanılacak beklenen giriş biçimini açıklayan dize.

Atlandığı takdirde, işletim sisteminde ayarlı kısa tarih biçimi, saat biçimi ve ondalık ayırıcı kullanılır.

interval# fonksiyonu, metin aralığını sayısal bir eşdeğere dönüştürür.

Daha fazla bilgi