Ana içeriğe geç

GeoGetBoundingBox - kod ve grafik fonksiyonu

BU SAYFADA

GeoGetBoundingBox - kod ve grafik fonksiyonu

GeoGetBoundingBox(), bir geometrinin tüm koordinatlarını içeren en küçük jeo-uzamsal sınırlama kutusunu hesaplamak için kodlarda ve grafik ifadelerinde kullanılır.

GeoBoundingBox() fonksiyonu tarafından oluşturulan jeo-uyamsal sınırlama kutusu dört değerli bir liste olarak temsil edilir: sol, sağ, üst, alt.

Syntax:  

GeoGetBoundingBox(field_name)

Return data type: dize

Arguments:  

Bağımsız Değişkenler
Bağımsız Değişken Açıklama
field_name Temsil edilecek coğrafyayı içeren bir alana başvuran alan veya ifade. Bu, enlem ve boylamı veya bir alanı gösteren bir nokta (veya nokta kümesi) olabilir.
İpucu: Bu ve diğer toplama olmayan jeo-uyamsal fonksiyonlarla veri yükleme düzenleyicisinde Group by cümlesini kullanmayın; aksi halde yükleme sırasında hata oluşabilir.