Ana içeriğe geç

Num - kod ve grafik fonksiyonu

Num(); bir biçim dizesi, isteğe bağlı ondalık ve binlik ayırıcılar sağlanmadığı sürece, bir ifadeyi veriyükleme komut dosyasındaki sistem değişkenlerinde ve işletim sisteminde ayarlanan sayı biçiminde sayısal olarak biçimlendirir.

Syntax:  

Num(number[, format[, dec_sep [, thou_sep]]])

Return data type: dual

Num fonksiyonu hem dize hem de sayı değeri içeren bir ikili değer döndürür. Fonksiyon, giriş ifadesinin sayısal değerini alır ve sayıyı temsil eden bir dize oluşturur.

Arguments:  

Bağımsız Değişkenler
Bağımsız Değişken Açıklama
number

Biçimlendirilecek sayı.

format Sonuçta elde edilen dizenin nasıl biçimlendirileceğini açıklayan dize. Atlandığı takdirde, işletim sisteminde ayarlanmış sayı biçimi kullanılır.
dec_sep Ondalık sayı ayırıcısını belirten dize. Atlandığı takdirde, veri kod dosyasında ayarlanmış MoneyDecimalSep değeri kullanılır.
thou_sep Binlik sayı ayırıcısını belirten dize. Atlandığı takdirde, veri kod dosyasında ayarlanmış MoneyThousandSep değeri kullanılır.