Ana içeriğe geç

Money - kod ve grafik fonksiyonu

Money(), bir biçim deseni, isteğe bağlı ondalık ve binlik ayırıcılar sağlanmadığı sürece, bir ifadeyi veri kod dosyasındaki sistem değişkenlerinde veya işletim sisteminde ayarlanan biçimde sayısal olarak para değeri şeklinde biçimlendirir.

Syntax:  

Money(number[, format[, dec_sep[, thou_sep]]])

Return data type: dual

Arguments:   

Bağımsız Değişkenler
Bağımsız Değişken Açıklama
number

Biçimlendirilecek sayı.

format Sonuçta elde edilen para dizesinin nasıl biçimlendirileceğini açıklayan dize.
dec_sep Ondalık sayı ayırıcısını belirten dize.
thou_sep Binlik sayı ayırıcısını belirten dize.

2-4 bağımsız değişkenleri atlanırsa, işletim sisteminde ayarlanmış para birimi biçimi kullanılır.