Ana içeriğe geç

Interval - kod ve grafik fonksiyonu

Interval(), bir sayıyı veri yükleme komut dosyasındaki sistem değişkenlerinde veya işletim sisteminde ayarlanan biçimi veya sağlanmışsa bir biçim dizesini kullanarak zaman aralığı olarak biçimlendirir.

Aralıklar saat olarak, gün olarak veya gün, saat, dakika, saniye ve salisenin bileşimi olarak biçimlendirilebilir.

Syntax:  

Interval(number[, format])

Return data type: dual

Arguments:  

Bağımsız Değişkenler
Bağımsız Değişken Açıklama
number Biçimlendirilecek sayı.
format Sonuçta elde edilen aralık dizesinin nasıl biçimlendirileceğini açıklayan dize. Atlandığı takdirde, işletim sisteminde ayarlı kısa tarih biçimi, saat biçimi ve ondalık ayırıcı kullanılır.