Ana içeriğe geç Skip to complementary content

Toplama işlevleri

Toplama işlevleri olarak bilinen fonksiyon ailesi, giriş değeri olarak birden fazla alan değeri alıp tek bir sonuç döndüren ve toplamanın, bir grafik boyutu veya kod içinde bir group by cümlesi ile tanımlandığı fonksiyonlardan oluşur. Toplama işlevleri arasında Sum(), Count(), Min(), Max() ve daha birçok fonksiyon yer alır.

Çoğu toplama işlevi hem veri kod dosyasında hem de grafik ifadelerinde kullanılabilir, ancak söz dizimi farklılık gösterir.

Bir veri kod dosyasında toplama işlevleri kullanma

Toplama işlevleri yalnızca LOAD deyimlerinin içinde kullanılabilir.

Grafik ifadelerinde toplama işlevleri kullanma

Bir toplama işlevinin bağımsız değişken ifadesi, başka bir toplama işlevini içermemelidir.

Bu iç toplamlar TOTAL niteleyicisini içermedikçe, ifade toplama işlevleri içermemelidir. Daha ileri düzeyde iç içe geçen toplamalar için, gelişmiş Aggr toplama işlevini hesaplanan boyutlar ile kombinasyon halinde kullanın.

Toplama işlevi, seçim ile tanımlanan olası kayıtlar kümesi üzerinden toplanır. Bununla birlikte, set analizinde set ifadesi kullanılarak alternatif bir kayıt kümesi tanımlanabilir.

Set analizi ve set ifadeleri

Daha fazla bilgi