Ana içeriğe geç

Qlik Sense Enterprise on Windows kaynağından Qlik Sense Enterprise on Kubernetes hedefine yayınlanan uygulamalar

Çoklu bulut dağıtımlarında uygulamalar, Qlik Sense Enterprise on Windows kaynağından Qlik Sense Enterprise on Kubernetes içindeki hub'lara yayınlanabilir.

Çoklu bulut etkin bir Qlik Sense Enterprise on Windows dağıtımında yöneticiler, Qlik Sense hub'ındaki klasörleri yapılandırarak bu klasörlerde yer alan uygulamaların kopyalarını bulut hub'larına yayınlayabilir. Bir uygulama, başka bir dağıtımdaki hub'a yayınlandığında hazırlanmış olur. Kiracı yöneticisi artık hazırlanmış uygulamayı, yönetilen bir alana taşıyabilir.

Başka bir dağıtımdaki hub'a yayınlanan uygulamalar, salt görüntülenebilir uygulamalardır. Çoklu bulut dağıtımlarında, yeniden yüklemeleri zamanlama veya uygulamayı paylaşılan alanda iş birliğiyle geliştirme gibi hub işlevleri desteklenmez. Uygulama yalnızca Qlik Sense Enterprise on Windows hub'ında güncellenebilir veya değiştirilebilir.

Daha fazla bilgi için bkz. Qlik Sense Enterprise on Windows kaynağından diğer hub'lara yayınlama.