Ana içeriğe geç

Eğilim çizgileri

Eğilim çizgisi, değerlerin bir dönemdeki yönünün görsel temsilidir. Eğilim çizgileri, değerlerin yönünü ve değerlerin ne kadar hızlı değiştiğini görselleştirerek zaman içindeki eğilimleri gösterir.

Hangi görselleştirmelerin eğilim çizgileri vardır?

Görselleştirme Eğilim çizgileri
Sütun grafik Evet
Çizgi grafiği Evet

Eğilim çizgileri ne zaman kullanılır?

Verilerdeki dalgalanmaları düzeltmek ve eğilimleri daha net şekilde göstermek için bir grafiğe tek bir eğilim çizgisi eklenebilir.

Bir grafiğe, farklı eğilim türlerini veya farklı değerleri gösteren birden fazla eğilim çizgisi eklenebilir.

Eğilim çizgisi türleri

Ortalama

Ortalama bir eğilim çizgisi, analiz edilmekte olan döneme ait verilerin ortalama değerini gösterir.

 

Aylık satışı gösteren bir sütun grafik. Ortalama eğilim çizgisi, kesik kırmızı çizgiyle gösterilir.

Doğrusal

Doğrusal eğilim çizgisi, değerlerin sabit oranda artışını veya düşüşünü gösterir. Doğrusal eğilim çizgileri genellikle basit doğrusal veri kümeleriyle birlikte kullanılır.

 

Aylık satışı gösteren bir sütun grafik. Doğrusal eğilim çizgisi, kesik kırmızı çizgiyle gösterilir.

Polinom (ikinci, üçüncü, dördüncü derece)

Polinom eğilim çizgisi, dalgalanan verilerde kullanılan eğri bir çizgidir.

Veri dalgalanması sayısı, polinomun sırasını belirleyebilir. İkinci derece polinom eğilim çizgisinin bir tepesi, üçüncü derece polinom eğilim çizgisinin en fazla iki tepesi ve dördüncü derece polinomun da en fazla üç tepesi vardır.

 

Aylık satışı gösteren bir sütun grafik. İkinci, üçüncü ve dördüncü derece polinom eğilim çizgileri sırasıyla kesik kırmızı, sarı ve yeşil çizgilerle gösterilir.

Üstel

Üstel eğilim çizgisi, veri değerleri gittikçe daha yüksek oranda yükseldiğinde veya düştüğünde kullanılan eğimli bir çizgidir.

 

Aylık satışı gösteren bir sütun grafik. Üstel eğilim çizgisi, kesik kırmızı çizgiyle gösterilir.

Logaritmik

Logaritmik eğilim çizgisi, düz hale gelmeden önce verilerdeki değişim oranı hızla arttığında veya azaldığında kullanılan bir eğimli çizgidir.

 

Aylık satışı gösteren bir sütun grafik. Logaritmik eğilim çizgisi, kesik kırmızı çizgiyle gösterilir.

Üs

Üs eğilim çizgisi, belirli oranlarda artan ölçümleri karşılaştıran veri kümeleriyle birlikte kullanılan eğimli bir çizgidir.

 

Aylık satışı gösteren bir sütun grafik. Üs eğilim çizgisi, noktalı kırmızı çizgiyle gösterilir.