Ana içeriğe geç Skip to complementary content

Hesaplamaları, ana hesaplamalarla yeniden kullanma

Bir uygulamayla çalışırken, yeniden kullanılabilecek ana hesaplamalar oluşturabilirsiniz.

Bir hesaplama, bir ifadenin ve ad, açıklama ve etiketler gibi açıklayıcı verilerin birleşimidir. Hesaplama için ifadeyi farklı şekillerde ekleyebilirsiniz.

Farklı yollarla bir ana hesaplama oluşturabilirsiniz.

Daha fazla bilgi

 

Varlıkları ana öğelerle yeniden kullanma

Görselleştirmelerde ifadeleri kullanma

Hesaplamalar

Boyutlar