Ana içeriğe geç

Veri ekleme

Eksiksiz bir uygulama için ikinci adımınız verileri yüklemektir. Aşağıdaki dosyaları yükleyeceksiniz:

 • Sales.xlsx

 • Item master.xlsx

 • Cities.xlsx

 • Sales rep.csv

 • Customers.xlsx

içindeki ilk veri dosyasından verileri yükleme

Önce en önemli dosyanın eklenmesi iyi bir uygulamadır; bu durumda en önemli dosya Sales.xlsx dosyasıdır.

Kişisel veri dosyalarınızın konumunu bulup ardından verileri yüklemeniz gerekir.

Aşağıdakileri yapın:

 1. Dosyalardan ve diğer kaynaklardan veri ekle öğesine tıklayın.

  Veri kaynağı seçim diyalog penceresi görüntülenir.

 2. Dosya konumları bölümünde Veri dosyaları'na tıklayın.

  Veri dosyası seçimi diyalog penceresi görüntülenir.

 3. Seçim diyalog penceresinde, Sales.xlsx dosyasını seçin.

  Bir ilerleme durumu penceresi görüntülenir ve ardından veri seçim penceresi açılır. Veri dosyasında bir sayfa olan Sales öğesinin önceden seçili olduğunu görebilirsiniz. Eklenmiş alan adları da seçilidir. Bu doğrudur.

  Sales.xlsx dosyası için veri seçimi penceresi

 4. Sağ alt köşedeki Veri ekle düğmesinin yanında bulunan ¥ öğesine tıklayarak veri profili oluşturmayı etkinleştirin ve açın.

 5. Veri ekle'ye tıklayın.

  Veri yöneticisinin İlişkilendirmeler görünümü açılmadan önce ilerleme durumu penceresi görüntülenir. Bu görünümde verileriniz kabarcıklarla gösterilir. Sales tablosu eklenir ve tablonun yeni veya güncellenmiş olduğunu gösteren * sembolüyle işaretlenir.

Verileri yüklemeden önce daha çok veri dosyası ekleyeceksiniz. Sales rep dosyasını ekleme ile devam edin.

Sales rep dosyasını ekleme

Bir sonraki ekleyeceğiniz veri dosyası Sales rep.csv dosyasıdır.

İlişkiler görünümünde şunları yapın:

 1. Daha fazla veri eklemek için sol üst köşedeki P alanına tıklayın.

  Kişisel veri dosyalarınız gösterilir.

 2. Üzerine tıklayarak Sales rep.csv dosyasını ekleyin.

  Veri kaynağı seçim diyalog penceresi görüntülenir.

 3. Alan adları altında, veri yüklerken tablo alanlarının adlarını dahil etmek için Eklenmiş alan adları'nın seçildiğinden emin olun.

  Ayırıcı alanı Noktalı virgül olarak ayarlıdır ve bu doğru bir uygulamadır. Qlik Sense, ayırıcıyı otomatik olarak tanır ve varsayılan olarak doğru ayırıcıya sahip verileri görüntüler.

  Sales rep.csv dosyası için veri seçimi penceresi

 4. Veri ekle'ye tıklayın.

  Veri yöneticisi açılmadan önce ilerleme durumu penceresi görüntülenir. Sales rep tablosu eklenir ve Ekleme bekleniyor ile işaretlenir.

  Sonraki adım verilerinizi ilişkilendirmektir.

Verileri ilişkilendirme

Şimdi Sales ve Sales rep tablolarınızdaki alanlar arasında bir ilişkilendirme oluşturabilirsiniz.

Aşağıdakileri yapın:

 1. Veri yöneticisine genel bakışta İlişkilendirmeler'e tıklayın.

  Veri yöneticisinin İlişkilendirmeler görünümünde verileriniz kabarcıklar kullanılarak gösterilir. Her bir kabarcık bir veri tablosunu ve kabarcığın boyutu da tablodaki veri miktarını temsil eder. Yeni veya güncellenmiş tablolara sahip kabarcıklar * simgesiyle gösterilir.

 2. Sales rep kabarcığını Sales kabarcığına sürükleyin.

  Artık Qlik Sense, Sales tablosuna orta derecede tavsiye edilen bir ilişkilendirme saptar ve kabarcığı turuncu ile işaretlenir.

 3. Sales rep kabarcığını Sales kabarcığının üstüne bırakın.

  Artık kabarcıklar arasında bir bağlantı oluşturulmuş olur ve tablolar, tavsiye edilen alanlar kullanılarak ilişkilendirilir.

 4. Sales rep kabarcığı ile Sales kabarcığı arasındaki bağlantıya tıklayın.

  Ekranın alt kısmındaki ilişkilendirme paneli, ilişkilendirilmiş alanlardaki verilerin bir ön izlemesini görüntüler.

 5. İlişkilendirme panelinde Sales rep ID-Sales Rep Number ilişkilendirmesine tıklayın ve adını Sales Rep Number olarak değiştirin.
 6. Bu ilişkilendirme artık Sales Rep Number olarak adlandırılır.

Artık ilk iki tabloyu ilişkilendirdiniz. Sonraki adım daha çok veri dosyası eklemektir.

Daha çok veriyi ekleme ve ilişkilendirme

Verileri yüklemeden ve uygulamayı oluşturmaya başlamadan önce son üç veri dosyasını ekleyeceksiniz.

İlişkiler görünümünde şunları yapın:

 1. Öncekiyle aynı prosedürü takip ederek aşağıdaki veri dosyalarını ekleyin:

  • Cities.xlsx

  • Customers.xlsx
  • Item master.xlsx

 2. İpucu notuAlan adları altında, veri yüklerken tablo alanlarının adlarını dahil etmek için Eklenmiş alan adları'nın seçildiğinden emin olun.

  Şimdi beş veri dosyası görüyor olmanız gerekir.

  Sales ve Sales rep tablolarını önceden ilişkilendirdiniz. Qlik Sense, önerilen ilişkilendirmeleri tanımlamanıza yardımcı olur ve şimdi bunu keşfedeceksiniz.

 3. Customer kabarcığına tıklayın ve basılı tutun.

  Sales ve Cities kabarcıkları, Qlik Sense tarafından bu iki tablonun Customers ile ilişkilendirilmesi önemle önerildiği için yeşil ile işaretlenmiştir.

 4. Cities kabarcığına tıklayın ve basılı tutun.

  Customer kabarcığı yeşil ile işaretlenir. Sales kabarcığı, öneri düzeyinin orta seviyede olduğunu gösteren turuncu rengiyle işaretlenir.

 5. Item master kabarcığına tıklayın ve basılı tutun.

  Sales kabarcığı yeşil ile işaretlenir.

Tüm tablolar arasında önerilen ilişkilendirmeler tanımlanır ve böylece Qlik Sense uygulamasının ilişkilendirmeleri sizin için oluşturmasına izin verirsiniz.

Aşağıdakileri yapın:

  1. Ñ seçeneğine tıklayın.

   İlişkilendirme tavsiye et sekmesi açılır.

  2. Tümünü uygula'ya tıklayın.

   Tablolar artık Qlik Sense tavsiyelere göre ilişkilendirilir.

   Kabarcıkların bağlantılarıyla belirtilen, beş tablonun arasındaki ilişkilendirmeler

Tüm tablolar ilişkilendirildi ve şimdi verileri yükleyeceksiniz.

Verileri yükleme

Artık tüm veri dosyalarını eklediniz ve tablolarını ilişkilendirdiniz. Uygulamanızı oluşturmaya başlamadan önce komut dosyasını yüklemelisiniz.

Aşağıdakileri yapın:

 1. Veri yükle’ye tıklayın.

  Veri yüklenirken bir ilerleme durumu penceresi görüntülenir. Veri yüklemesi tamamlandıktan sonra devam edebilirsiniz.

 2. Kapat'a tıklayın.

Veri modelini görüntüleme

Artık uygulamanızı oluşturmaya başlamaya hazırsınız, ancak başlamadan önce veri modeline göz atalım.

Aşağıdakileri yapın:

 1. Araç çubuğunda açılır menü üzerine tıklayın ve Veri modeli görüntüleyicisi'ni seçin.
 2. Veri modeli görüntüleyicisindeki araç çubuğunda, tabloları genişletmek için s seçeneğine tıklayın.

Artık tüm tablolar bağlanmıştır ve veri modeli görüntüleyicisinde aşağıdaki içerik bulunmalıdır. Bir veya daha çok tabloyu bağlayan alana anahtar adı verilir.

Anahtar alanlarla bağlanmış tablolara sahip veri modeli görüntüleyicisi

Artık verileri eklemeyi tamamladınız ve uygulamanızı oluşturmaya başlayabilirsiniz.