Ana içeriğe geç

Dosya sistemi erişim kısıtlaması

Güvenlik nedenleriyle, standart modda Qlik Sense veri kod dosyasındaki mutlak veya göreli yolları ya da dosya sistemini açığa çıkaran fonksiyonları ve değişkenleri desteklemez.

Ancak, mutlak ve göreli yollar QlikView uygulamasında desteklendiğinden, standart mod devre dışı bırakılabilir ve QlikView kod dosyalarının yeniden kullanılması için eski mod kullanılabilir.

Uyarı notuStandart modun devre dışı bırakılması, dosya sistemini açığa çıkararak bir güvenlik riski oluşturabilir.

Standart modu devre dışı bırakma

Dosya tabanlı ODBC ve OLE DB veri bağlantılarına bağlanırken dikkat edilmesi gereken güvenlik unsurları

Dosya tabanlı sürücüleri kullanan ODBC ve OLE DB veri bağlantıları, bağlantı dizgesindeki bağlı veri dosyasının yolunu açığa çıkaracaktır. Yol, veri seçimi diyalog penceresinde veya belirli SQL sorgularında bağlantı düzenlenirken açığa çıkarılabilir. Bu, hem standart mod hem de eski modda görülür.

İpucu notuVeri dosyası yolunun açığa çıkması sorun oluşturuyorsa, mümkünse klasör veri bağlantısı kullanılarak veri dosyasıyla bağlantı kurulması önerilir.

Standart moddaki kısıtlamalar

Bazı deyimler, değişkenler ve fonksiyonlar standart modda kullanılamaz veya kısıtlamalara sahiptir. Veri kod dosyasında desteklenmeyen deyimlerin kullanılması, kod dosyası çalıştığında bir hataya neden olur. Kod dosyasında hata mesajları bulunabilir. Desteklenmeyen değişkenlerin ve fonksiyonların kullanılması, hata mesajları veya günlük dosyası girişlerine neden olmaz. Bunun yerine, fonksiyon NULL döndürür.

Veri kod dosyasını düzenlediğinizde bir değişken, deyim veya fonksiyonun desteklenmediğini gösteren bir şey yoktur.

Sistem değişkenleri

Değişken Standart mod / Qlik Sense Cloud Eski mod Tanım
Floppy

Desteklenmiyor

Desteklenir Bulunan ilk disket sürücüsünün sürücü harfini döndürür; bu normalde a: şeklindedir.
CD

Desteklenmiyor

Desteklenir Bulunan ilk CD-ROM sürücüsünün sürücü harfini döndürür. CD-ROM bulunmazsa c: döndürülür.
QvPath

Desteklenmiyor

Desteklenir Qlik Sense yürütülebilir dosyasına yönelik gözatma dizesini döndürür.
QvRoot

Desteklenmiyor

Desteklenir Qlik Sense yürütülebilir dosyasının kök dizinini döndürür.
QvWorkPath

Desteklenmiyor

Desteklenir Geçerli Qlik Sense uygulamasına yönelik gözatma dizesini döndürür.
QvWorkRoot

Desteklenmiyor

Desteklenir Geçerli Qlik Sense uygulamasının kök dizinini döndürür.
WinPath

Desteklenmiyor

Desteklenir Windows'a yönelik gözatma dizesini döndürür.
WinRoot

Desteklenmiyor

Desteklenir Windows'un kök dizinini döndürür.
$(include=...) Desteklenen giriş: Kitaplık bağlantısı Desteklenen giriş: Kitaplık bağlantısı veya mutlak/göreli yol Include/Must_Include değişkeni, koda eklenmesi ve kod olarak değerlendirilmesi gereken metni içeren bir dosyayı belirtir. Kodunuzun bölümlerinizi ayrı bir metin dosyasında depolayabilir ve birkaç uygulamada yeniden kullanabilirsiniz. Bu, kullanıcı tanımlı bir değişkendir.

Sistem değişkenleri

Normal kod deyimleri

Deyim Standart mod / Qlik Sense Cloud Eski mod Tanım
Binary

Binary

Desteklenen giriş: Kitaplık bağlantısı Desteklenen giriş: Kitaplık bağlantısı veya mutlak/göreli yol Başka bir uygulamadan veri yüklemek için binary deyimi kullanılır.
Connect

Connect

Desteklenen giriş: Kitaplık bağlantısı Desteklenen giriş: Kitaplık bağlantısı veya mutlak/göreli yol CONNECT deyimi, OLE DB/ODBC arabirimi üzerinden bir genel veritabanına Qlik Sense erişimi tanımlamak için kullanılır. ODBC için, veri kaynağı ilk olarak ODBC yöneticisi kullanılarak belirlenmelidir.
Directory

Directory

Desteklenen giriş: Kitaplık bağlantısı Desteklenen giriş: Kitaplık bağlantısı veya mutlak/göreli yol Directory deyimi, yeni bir Directory deyimi oluşturulana dek sonraki LOAD deyimlerinde hangi dizinde veri dosyaları aranacağını belirler.
Execute

Execute

Desteklenmiyor Desteklenen giriş: Kitaplık bağlantısı veya mutlak/göreli yol Execute deyimi, Qlik Sense verileri yüklediği sırada diğer programları çalıştırmak için kullanılır. Örneğin, gerekli olan dönüştürmeleri yapmak için.
LOAD from ...

Load

Desteklenen giriş: Kitaplık bağlantısı Desteklenen giriş: Kitaplık bağlantısı veya mutlak/göreli yol Qlik Sense yürütülebilir dosyasına yönelik gözatma dizesini döndürür.
Store into ...

Store

Desteklenen giriş: Kitaplık bağlantısı Desteklenen giriş: Kitaplık bağlantısı veya mutlak/göreli yol Qlik Sense yürütülebilir dosyasının kök dizinini döndürür.

Kod kontrol ifadeleri

Deyim Standart mod / Qlik Sense Cloud Eski mod Tanım

For each...

filelist mask/dirlist mask

For each..next

Desteklenen giriş: Kitaplık bağlantısı

Döndürülen çıktı: Kitaplık bağlantısı

Desteklenen giriş: Kitaplık bağlantısı veya mutlak/göreli yol

Döndürülen çıktı: Girişe bağlı olarak kitaplık bağlantısı veya mutlak yol

filelist mask söz dizimi, geçerli dizinde olup filelist mask ile eşleşen tüm dosyaların virgülle ayrılmış bir listesini oluşturur. dirlist mask söz dizimi, geçerli dizinde olup dizin adı maskesiyle eşleşen tüm dizinlerin virgülle ayrılmış bir listesini oluşturur.

Dosya fonksiyonları

Fonksiyon Standart mod / Qlik Sense Cloud Eski mod Tanım
Attribute()

Attribute - kod fonksiyonu

Desteklenen giriş: Kitaplık bağlantısı Desteklenen giriş: Kitaplık bağlantısı veya mutlak/göreli yol Farklı medya dosyalarının meta etiketlerinin değerini metin olarak döndürür.
ConnectString()

ConnectString - kod fonksiyonu

Döndürülen çıktı: Kitaplık bağlantı adı Girişe bağlı olarak kütüphane bağlantı adı veya gerçek bağlantı ODBC veya OLE DB bağlantıları için etkin bağlantı dizgesini döndürür.
FileDir()

FileDir - kod fonksiyonu

Döndürülen çıktı: Kitaplık bağlantısı

Döndürülen çıktı: Girişe bağlı olarak kitaplık bağlantısı veya mutlak yol FileDir fonksiyonu, şu anda okunan tablo dosyasının dizinine giden yolu içeren bir dize döndürür.
FilePath()

FilePath - kod fonksiyonu

Döndürülen çıktı: Kitaplık bağlantısı

Döndürülen çıktı: Girişe bağlı olarak kitaplık bağlantısı veya mutlak yol FilePath fonksiyonu, şu anda okunan tablo dosyasının tam yolunu içeren bir dize döndürür.
FileSize()

FileSize - kod fonksiyonu

Desteklenen giriş: Kitaplık bağlantısı

Desteklenen giriş: Kitaplık bağlantısı veya mutlak/göreli yol FileSize fonksiyonu, filename dosyasının veya filename belirtilmemişse, şu anda okunan tablo dosyasının bayt cinsinden boyutunu içeren bir tamsayı döndürür.
FileTime()

FileTime - kod fonksiyonu

Desteklenen giriş: Kitaplık bağlantısı

Desteklenen giriş: Kitaplık bağlantısı veya mutlak/göreli yol FileTime fonksiyonu, filename dosyasının son değişikliğinin tarihi ve saati için bir zaman damgası döndürür. Bir filename belirtilmezse, fonksiyon geçerli anda okunan tablo dosyasına başvurur.
GetFolderPath()

GetFolderPath - kod fonksiyonu

Desteklenmiyor

Döndürülen çıktı: Mutlak yol

GetFolderPath fonksiyonu, Microsoft Windows SHGetFolderPath fonksiyonunun değerini döndürür. Bu fonksiyon, giriş olarak Microsoft Windows klasörünün adını alır ve klasörün tam yolunu döndürür.
QvdCreateTime()

QvdCreateTime - kod fonksiyonu

Desteklenen giriş: Kitaplık bağlantısı Desteklenen giriş: Kitaplık bağlantısı veya mutlak/göreli yol Bu kod fonksiyonu, bir QVD dosyasından XML üst bilgisi zaman damgasını döndürür (varsa); aksi takdirde NULL döndürür.
QvdFieldName()

QvdFieldName - kod fonksiyonu

Desteklenen giriş: Kitaplık bağlantısı Desteklenen giriş: Kitaplık bağlantısı veya mutlak/göreli yol Bu kod fonksiyonu, bir QVD dosyasındaki fieldno numaralı alanın adını döndürür. Alan yoksa NULL döndürülür.
QvdNoOfFields()

QvdNoOfFields - kod fonksiyonu

Desteklenen giriş: Kitaplık bağlantısı Desteklenen giriş: Kitaplık bağlantısı veya mutlak/göreli yol Bu kod fonksiyonu bir QVD dosyasındaki alanların sayısını döndürür.
QvdNoOfRecords()

QvdNoOfRecords - kod fonksiyonu

Desteklenen giriş: Kitaplık bağlantısı Desteklenen giriş: Kitaplık bağlantısı veya mutlak/göreli yol Bu kod fonksiyonu bir QVD dosyasında o anda bulunan kayıtların sayısını döndürür.
QvdTableName()

QvdTableName - kod fonksiyonu

Desteklenen giriş: Kitaplık bağlantısı Desteklenen giriş: Kitaplık bağlantısı veya mutlak/göreli yol Bu kod fonksiyonu bir QVD dosyasında depolanan tablonun adını döndürür.

Sistem fonksiyonları

Fonksiyon Standart mod / Qlik Sense Cloud Eski mod Tanım
DocumentPath()

Desteklenmiyor

Döndürülen çıktı: Mutlak yol

Bu fonksiyon, geçerli Qlik Sense uygulamasına giden tam yolu içeren bir dize döndürür.
GetRegistryString()

 

Desteklenmiyor

Desteklenir Verilen kayıt defteri yoluyla adlandırılan kayıt defteri anahtarının değerini döndürür. Bu fonksiyon, grafik ve kodda benzer şekilde kullanılabilir.

Sistem fonksiyonları