Ana içeriğe geç
Döngüsel referanslar

BU SAYFADA

Döngüsel referanslar

Bir veri yapısında döngüsel referanslar (döngüler) mevcutsa, tablolar, iki alan arasında birden fazla ilişkilendirme yolu olacak şekilde ilişkilendirilir.

Aşağıdakileri yapın:

 1. Veri yükleme düzenleyicisini Scripting Tutorial uygulamasında açın.
 2. Yeni bir kod bölümü eklemek için P seçeneğine tıklayın.
 3. Bölüme Region adını verin.
 4. Sağ menüdeki DataFiles altında Veri seç'e tıklayın.

 5. Karşıya yükleyin ve ardından Region.txt öğesini seçin. Veri önizleme penceresi açılır.
 6. Veri yüklerken tablo alanlarının adlarını dahil etmek için tüm alanları seçin ve Alan adları altında Eklenmiş alan adları'nın seçildiğinden emin olun.
 7. Kod ekle'ye tıklayın.
 8. Verileri yükle'ye tıklayın.
 9. Bu kez veri yükleme işlemenizde bir sorun olduğu görülür. Döngüsel bir referans oluşturulmuştur. Veri yükleme ilerleme durumu penceresi, yükleme sırasında döngüsel referans bulunduğunu bildiren bir hata mesajı gösterecektir. Ancak, yükleme tamamlanır ve uygulama kaydedilir.

 10. Veri modeli görüntüleyicisi'ni açın.
 11. Tabloları, tablolar arasındaki bağlantıların görülmesi kolaylaşacak şekilde yeniden düzenlemek için sürükleyebilirsiniz.

  Döngüsel referansı gösteren veri modeli görüntüleyicisi
  Data model viewer showing circular reference.

  Kırmızı noktalı çizgiler, döngüsel referansın oluşturulduğunu gösterir. Bu, veri yorumlanmasında belirsizliklere yol açabileceği için kaçınılması gereken bir durumdur.

Döngüsel referansların çözülmesi

Döngüsel referanslara neyin neden olduğunu anlayabilmek için Veri modeli görüntüleyicisi'nde tablolarınızı yakından inceleyelim.

Yukarıdaki ekran görüntüsünde Table1 ve Table2 tablolarına bakarsanız ikisinde de Date alanının bulunduğunu göreceksiniz. Hem Table1 hem Region tablosunda SalesKey alanının olduğunu da görebilirsiniz. Son olarak, hem Table2 hem de Region tablosunda Week alanı vardır. Bu, bir döngünün, yani döngüsel referansın oluşturulduğu anlamına gelir. Bu daha sonra veri analizinde sorunlara neden olabileceğinden, bunları kaldırmamız gerekir.

Bunu çözmenin en kolay yolu, alanlardan birini yeniden adlandırmak veya kaldırmaktır. Bizim durumumuzda, uygulamamız için ihtiyacımız olmayan bazı veriler yükledik ve bunları kaldırabiliriz.

Aşağıdakileri yapın:

 1. Veri yükleme düzenleyicisini açın.
 2. Region bölümüne tıklayın ve LOAD deyiminde aşağıdaki iki satırı silin:
 3. "Week",

  SalesKey

 4. "Region Code" öğesinden sonraki virgülü de kaldırmayı unutmayın.
 5. Kodunuz şu şekilde görünmelidir:

  LOAD Region, "Region Code" FROM [lib://DataFiles/Region.txt] (txt, codepage is 28591, embedded labels, delimiter is '\t', msq);

 6. Verileri yükle'ye tıklayın.
 7. Veri modeli görüntüleyicisi'ni açın.
 8. İstenmeyen Region referansları kaldırılmıştır.

  Döngüsel referansın kaldırıldığını gösteren veri modeli görüntüleyicisi
  Data model viewer showing that circular reference has been removed.