Ana içeriğe geç
Uygulamaya veri ekleme

BU SAYFADA

İLGİLİ ÖĞRENME KAYNAKLARI

Uygulamaya veri ekleme

Uygulamanıza hızlı bir şekilde veri ekleyebilirsiniz. Veri yöneticisi'ni açıp ú simgesine tıklayın. İsterseniz, ¨ menüsünde Veri ekle'ye de tıklayabilirsiniz. Yeni bir uygulama oluştururken de veri eklemeniz istenir. Bir sayfayı düzenlerken, veri eklemek için Alanlar panelindeki Ekle seçeneğine de tıklayabilirsiniz.

Bilgi notuKullanabileceğiniz veri ekleme seçenekleri ve veri kaynakları, Qlik Sense platformunuza ve yapılandırmanıza bağlıdır.
Qlik Sense Enterprise on Windows üzerinde veri ekleme görünümü

Uygulama İçi

El ile giriş Uygulama içi tablo oluşturmak ve uygulamaya verileri eklemek için tıklayın.

Mevcut bağlantılar

Alana göre mevcut bağlantıları ve dosya konumlarını görüntüleyebilirsiniz. İçinden veri eklemek istediğiniz alanı seçmek için açılır listeyi kullanın.

Dosya konumları

Veri dosyaları: Bir veri dosyası yüklemek için veya halihazırda yüklenmiş olan bir dosyadan veri eklemek için tıklayın.

Veri bağlantıları

Harici bir veri kaynağına oluşturulmuş bağlantılar görüntülenir. Yeni veri kaynağına bağlan altında oluşturulduktan sonra bağlantı görünür.

Uygulamaya veri eklemek için bir bağlantıya tıklayın.

Veri ekle

Uygulamaya veri eklemek için tıklayın. Düğme, bir bağlantı oluşturduktan ve yüklenecek verilerinizi seçtikten sonra etkinleştirilir. Profil oluşturma etkin veya devre dışı durumdayken veri ekleyebilirsiniz. Veri profili oluşturma önerilir ve varsayılan olarak etkindir. Veri profili oluşturmayı devre dışı bırakmak için ¥ simgesine tıklayın.