Ana içeriğe geç

Qlik Sense Enterprise on Kubernetes içinde yapabilecekleriniz

Qlik ürünleriyle verilerinize bir genel bakış elde etmek için uygulamalar ve görselleştirmelerle çalışabilirsiniz. Verilerinizdeki ilişkileri görerek bilgiye dayalı kararlar alabilir ve yeni keşiflerde bulunabilirsiniz.

Qlik Demoları'nda da görebileceğiniz gibi ürünlerimiz birçok farklı amaca hizmet eder. Bir tedarik zincirinin haritasını oluşturabilir, tıbbi ekipman maliyetlerini izleyebilir veya çevrimiçi spor oyunlarınızın taslağını yönetebilirsiniz.

Qlik Sense, tüm beceri seviyelerinden kullanıcıların veri araştırmasına ve keşif yapmasına olanak tanıyan bir veri analitiği platformudur. Qlik Sense ile etkileşimdeki başlıca iki alan, bulut hub'ları ve uygulamalardır. Kullanıcı rolü, Qlik Sense içinde neler yapıp yapamayacağınızı belirler.

Kullanıcı rolleri

Qlik Sense kiracısının tüm üyeleri, kullanıcı rolüne sahiptir. Qlik Sense, Qlik Sense bulut hub'ı kullanıcılarına atanabilen iki kullanıcı rolüne sahiptir: analyzer ve professional.

Analyzer

Analyzer'lar uygulamaları kullanabilir. Bulut hub'ını diğer kullanıcıların paylaştığı uygulamalara erişmek ve onları keşfetmek için kullanabilirsiniz ancak burada kendi uygulamalarınızı oluşturamazsınız.

Uygulamalarda araştırma ve veri keşfi yapabilirsiniz. Bazı uygulamalara kendi kişisel sayfalarınızı ve hikayelerinizi ekleyebilirsiniz ancak bunları diğer kullanıcılarla paylaşamazsınız.

Analyzer olarak, paylaşılan alanlarda diğer kullanıcılarla iş birliği yapabilirsiniz. Paylaşılan alanda uygulamaları görüntüleyebilirsiniz.

Professional

Professional'lar Qlik Sense dağıtımındaki tüm özelliklere erişime ihtiyacı olan kullanıcılardır. Bir professional kullanıcı uygulama oluşturabilir, düzenleyebilir ve paylaşabilir. Professional lisans kullanıcıları, paylaşılan alanlar da oluşturabilir.

Bir professional kullanıcıysanız, bulut hub'ında birçok farklı role sahip olabilirsiniz. Kendi başınıza veya diğer üyelerle iş birliği içinde uygulama oluşturabilirsiniz. Alanlardaki içeriklere erişimi düzenleyen, paylaşılan veya yönetilen alanların yöneticisi olabilirsiniz.

Kiracı yöneticileri

Kiracı yöneticileri, Qlik Sense dağıtımlarını yöneten kullanıcılardır. Kiracı yöneticileri, bulut hub'ındaki Professional kullanıcılarına benzer izinlere sahiptir. Ek yönetim özelliklerine de sahiplerdir. Management Console'a erişimi olan tek kullanıcı, kiracı yöneticisidir.

Qlik Sense Enterprise on Kubernetes yönetimi hakkında daha fazla bilgi edinmek için bkz. Qlik Sense Enterprise on Kubernetes on Kubernetes Yönetimi (yalnızca İngilizce).

Uygulamalar

Qlik Sense veri analizinin özü, uygulamadır. Uygulamalar, uygulama içindeki görselleştirmeleri kullanarak veri keşifleri yapmanızı sağlar. Uygulamalar; veri kaynakları, sayfalar ve hikayelerden oluşur:

Veri kaynakları

Qlik Sense uygulamalarının veri kaynakları eklemeye ve veri yüklemeye yönelik iki aracı vardır: 

 • Veri yöneticisi: Uygulamanıza veri ekleme konusunda görsel bir deneyim sunar. Verilerinizi ilişkilendirmek ve dönüştürmek için veri tablolarını sürükleyip bırakabilirsiniz.
 • Veri yükleme düzenleyicisi: Komut dosyasını doğrudan düzenlemenize olanak sağlar.

Uygulama oluşturanlar, veri yükleme komut dosyalarını oluşturmak için bu araçların birleşimini kullanabilir. Veri kaynakları, kişisel ve paylaşılan alanlara doğrudan da eklenebilir.

Uygulama oluşturanlar, farklı veri kaynakları arasında bir ilişki oluşturarak bir uygulamadaki veri kaynakları arasındaki ilişkileri tanımlayabilir. Veriyi yüklediğinizde veri, komut dosyasında belirtilen parametreler kullanılarak uygulamanıza yüklenir. Veriler, uygulamanızda analiz için alanlar olarak kullanılabilir. Veri kaynakları hakkında daha fazla bilgi için bkz. Verileri yönetme.

Sayfalar

Sayfalar, bir Qlik Sense uygulamasında araştırma, analiz ve keşif için temel alanlardır.

Sayfa görünümü

Qlik Sense sheet view

Sayfalar, uygulama oluşturanların, uygulama verilerini içeren görselleştirmeler eklemesine izin verir. Görselleştirmeler sütun grafik, pasta grafik ve tablo gibi farklı grafik biçimlerinde olabilir. Qlik Sense içinde görselleştirmeler etkileşimlidir. Görselleştirme oluşturma hakkında daha fazla bilgi edinmek için Görselleştirme seçme ve kullanma bölümüne bakın.

Uygulama kullanıcıları, görselleştirmeler içinde seçimler yapabilir. Seçimler yapıldıkça, diğer görselleştirmeler kullanıcı seçimlerini yansıtacak şekilde güncellenir. Sayfaları keşfetme hakkında daha fazla bilgi için bkz. Uygulamaları kullanma.

Hikayeler

Hikayeler, veri içgörülerinizi paylaşmanızı sağlayan bir araçtır. Hikayeler, kullanıcıların raporları, sunumları ve araştırma analizlerini birleştirmelerini sağlar.

Hikaye görünümü

Story view of an app

Hikayeler, slayt zaman çizelgesi içinde sunulur. Slaytlar, kullanıcıların veri analizi esnasında aldıkları anlık görüntüleri içerir. Anlık görüntüler, bir veri nesnesinin zamanda belirli bir andaki durumunu görsel olarak temsil eder. Anlık görüntünün durumu, kaynak görselleştirmenin durumu güncellendiğinde değişmez. Hikayeler uygulamaların bir parçası olduğu için kullanıcılar, hikayede canlı verileri kullanmaya geri dönebilir.

Hikayeler ayrıca, hikaye görünümü dışındaki sayfalarla aynı işleve sahip olan ve kullanıcıların, hikayelerinin bir bölümü olarak verileri araştırmasına izin veren, canlı veri sayfalarını da içerir. Hikayeler hakkında daha fazla bilgi için bkz. Veri hikayesi anlatımı.

Qlik Sense bulut hub'ı

Bulut hub'ı, kendi oluşturduğunuz ve kiracılarınızdaki diğer üyelerin oluşturduğu içeriklere erişmek için bir merkez görevi görür. Bulut hub'ı üç ana bölüme ayrılmıştır:

 • Ana Sayfa: Bulut hub'ına eriştiğinizde karşılaştığınız açılış sayfası. Uygulamaları görüntüleyebilir ve uygulama oluşturabilirsiniz.
 • Araştırma: Erişebileceğiniz uygulamaları ve alanları görüntüler.
 • Profil: Favori uygulamalarınızı, kişisel koleksiyonlarınızı ve bulut hub'ına eklediğiniz uygulamaları görebilirsiniz.

Bulut hub'ının diğer bölümleri hakkında bilgi almak için Bulut hub'ı bölümüne bakın.

Bulut hub'ının Ana sayfa bölümü

The Home page of the cloud hub

Alanlar

Alanlar, farklı seviyelerde iş birliği veya uygulama paylaşımı sağlayan, bulut hub'ı içindeki çalışma alanlarıdır. Üç tür alan vardır:

 • Kişisel: Kişisel alanınızda bulunan içerikleri yalnızca siz görebilirsiniz. Kişisel alanınızda bulunan içerikleri bulut hub'ının diğer üyeleriyle paylaşabilirsiniz.
 • Paylaşılan: Paylaşılan alanlar, diğer bulut hub'ı üyeleriyle iş birliği yapmaya yarar. Paylaşılan bir alanda üyeler, paylaşılan alan içinde yapabileceklerini belirleyen farklı rollere sahiptir. Bazı üyeler alanda uygulama oluşturup uygulamaları düzenleyebilirken, bazı üyeler ise alandaki uygulamaları yalnızca görüntüleyebilir. Paylaşılan alanlar üyelere özeldir.
 • Yönetilen: Yönetilen alanlar, uygulamalara denetimli erişim için kullanılır. Uygulamalar hassas veriler içeriyorsa erişim özenle denetlenmelidir. Paylaşılan alanlarda olduğu gibi yönetilen alanlarda da alan içinde bulunan içeriklere erişim sıkıca denetlenir.

Alanlar hakkında daha fazla bilgi için bkz. Alanlarda çalışma.

Yönetim konsolu

Qlik Sense Enterprise on Kubernetes, yönetim konsolundan yönetilir Kiracı yöneticileri lisansı, kullanıcı atamalarını, alanları, temaları ve uzantıları yönetebilir.

Management Console dört bölüme ayrılır:

 • Yönetim: Kullanıcıları, lisansları, alanları, zamanlamaları, olayları ve bağlantıları yönetme.
 • İçerik: Temalar ve uzantılar gibi özel içeriği yönetme.
 • Entegrasyon: Entegrasyon için güvenlik unsurlarını yönetme.
 • Yapılandırma: Özellik ayarlarını etkinleştirme ve kimlik sağlayıcılarını yapılandırma.

Qlik Sense Enterprise on Kubernetes ile Management Console hakkında bilgi için bkz. Management Console (yalnızca İngilizce).

Daha fazla bilgi